Rozmazané videnie –

ako riešiť problémy s očami, ktoré ovplyvňujú váš všedný život.

Problémy s očami, ako je rozmazané videnie, môžu výrazne ovplyvniť kvalitu vášho života. Keď máte nejasné a nezaostrené videnie, je náročné vykonávať každodenné činnosti ako šoférovanie, čítanie alebo prácu pri počítači. Okrem toho, že rozmazané videnie môže ovplyvňovať váš každodenný život, môže tiež poukazovať na iné vážnejšie zdravotné problémy alebo problémy s očami. BETTER VISION vysvetľuje možné príčiny a čo možno robiť pre zlepšenie zraku.

Príznaky rozmazaného videnia

Na vykonávanie každodenných úloh potrebujete dobrý zrak. Často považujeme za samozrejmé, že dokážeme vykonávať jednoduché úkony, ako je vystúpanie schodiska bez vynechania schodu, kontrolovanie správ na našich smartfónoch alebo šoférovanie do práce. No akonáhle pocítite stratu ostrosti zraku, možno si uvedomíte, aký dôležitý je vlastne váš zrak. Niektorí si možno uvedomia, aký zlý majú zrak, až vtedy, keď sa začnú liečiť alebo dostanú optickú pomôcku, napríklad korekčné okuliare.

Rozmazaným videním sa väčšinou označuje strata kontrastu alebo obmedzené rozlíšenie zraku. Objekty sa môžu v rôznych vzdialenostiach zdať zahmlené a neostré. Niektorí ľudia pociťujú rozmazané videnie iba pri jednom oku (všimnete si to len vtedy, keď zatvoríte „dobré“ oko), a iní majú postihnuté obe oči.

Zahmlené alebo mliečne videnie je pomerne častým príznakom spájaným s kataraktami. Často sa vyskytuje spolu s rozmazaným videním. Ak máte pocit, akoby ste sa pozerali cez belavý oblak alebo vrstvu, ihneď sa obráťte na očného lekára.

Kombinácia závratu a rozmazaného videnia môže tiež naznačovať vážny zdravotný problém a pri náhlom alebo opakovanom výskyte vyhľadajte okamžité lekárske ošetrenie.

Čo spôsobuje rozmazané videnie a iné problémy s očami?

Ako už bolo uvedené, rozmazané videnie sa pripisuje celému radu očných a zdravotných problémov.
Čo spôsobuje rozmazané videnie a iné problémy s očami?

Problémy so zrakom

Príčinou rozmazaného videnia môže byť jednoducho zhoršenie zraku. Niekedy to môže byť spôsobené starnutím, ale u ľudí dochádza k rozmazanému videniu v každom veku. Je dôležité chodiť na pravidelné očné vyšetrenia a udržiavať si aktuálny predpis okuliarov či kontaktných šošoviek.
Myopia

Myopia

Krátkozrakosť predstavuje častú refrakčnú chybu, ktorá môže viesť k zahmlenému zraku spojenému so škúlením, bolesťami hlavy a únavou očí. Blízke predmety sa budú zdať jasné, zatiaľ čo vzdialenejšie osoby a predmety môžete vidieť horšie. Myopia sa najčastejšie opisuje ako stav, kedy je očná guľa príliš dlhá vzhľadom na zaostrovací výkon očnej šošovky a rohovky. K príčinám myopie patria genetické a environmentálne faktory.
Únava očí

Únava očí

Hypermetropia (nájdete nižšie) alebo trávenie množstva času s digitálnymi zariadeniami, ako sú tablety, laptopy či smartfóny, môže vaše oči vystavovať veľkej námahe a spôsobovať rozmazané videnie. Môže to byť dočasný problém, ktorý môžete vyriešiť jednoducho tak, že očiam doprajete odpočinok. Ak sa vám oči zvyknú ľahko unaviť, porozprávajte sa so svojím optometristom alebo očným lekárom o špeciálnych šošovkách proti únave a digitálnych šošovkách.

Hypermetropia

Ďalekozrakosť predstavuje typ refrakčnej chyby, pri ktorom vyzerajú vzdialené objekty zaostrené, zatiaľ čo blízke objekty sú vidieť vyostrene a rozmazane. Ľudia však vnímajú hypermetropiu rôzne a niektorí môžu vidieť rozmazane, nablízko a do diaľky.
Presbyopia

Presbyopia

Ide o prirodzene sa vyskytujúce, vekom podmienené očné ochorenie. Väčšina ľudí si začne všímať rozmazané videnie pri krátkych vzdialenostiach (napríklad pri čítaní knihy alebo pozeraní sa do smartfónu) okolo 40. roku života alebo neskôr. Príčinou ochorenia je postupné hrubnutie a strata pružnosti šošovky vnútri oka. Často sa začína únavou očí, následne postupuje nepohodlím pri pozeraní sa nablízko a neskôr prechádza na celodenné rozmazané videnie.

Astigmatizmus

Refrakčná chyba môže byť vo všeobecnosti spôsobená nepravidelne tvarovanou rohovkou. Astigmatizmus môže viesť k deformovanému videniu, a síce nablízko aj do diaľky. Niektorí ľudia sa s astigmatizmom narodia, ale môže prepuknúť a rozvíjať sa aj v priebehu času.  

Cukrovka

Diabetická retinopatia je ochorenie pridružené k cukrovke, ktoré poškodzuje krvné cievy sietnice. Diabetikom sa odporúča strážiť si hladiny krvného cukru za pomoci zdravotníckeho odborníka. Včasná detekcia je kľúčová, preto ak trpíte cukrovkou a máte rozmazané videnie, vidíte sklovcové vločky alebo máte problém rozoznávať farby, ihneď sa obráťte na svojho očného lekára.  
Očný zápal

Očný zápal

Očné tkanivo môže opuchnúť alebo sa zapáliť pri infekcii oka, podliatine, cudzom telese alebo toxíne v oku, alebo ak sužujú telo iné choroby. Zápal alebo uveitída je charakterizovaná bolesťami očí, rozmazaným videním, červenaním a niekedy aj citlivosťou na svetlo.

Nízky krvný tlak

Závrat a rozmazané videnie sa niekedy pripisuje nízkemu krvnému tlaku. Zahmlené videnie môžete mať, keď cvičíte alebo trávite veľa času v teple. Nízky krvný tlak môže byť príznakom iného základného problému, preto sa obráťte na zdravotníckeho odborníka, ak máte tieto symptómy nepretržite.

Glaukóm

Glaukóm je závažná očná choroba, ktorá môže viesť k slepote. Môže sa prejavovať príznakmi tunelového videnia, rozmazaným videním, bolesťou očí a ďalšími zrakovými poruchami. Existujú akútne a postupné formy tejto choroby – všetky si vyžadujú lekársku diagnostiku a liečbu.

Katarakty

Príznaky ako rozmazané alebo zahmlené videnie, svetelné kruhy a oslňovanie môžu byť prejavom toho, že máte kataraktu alebo katarakty. Hoci katarakty môžu spôsobovať slepotu, ide o veľmi dobre liečiteľnú očnú chorobu a operácia katarakty väčšinou dopadne veľmi úspešne.

Poškodenie rohovky

Čiastočky ako prach či piesok môžu poškriabať rohovku a vytvárať dráždenie a rozmazané videnie. Keď zvárate alebo sa venujete tesárstvu, vždy noste ochranné okuliare, a okamžite sa obráťte na lekára, ak sa vám zdá, že máte niečo uviaznuté v oku.

Poškodenie sietnice

Odlúčenie sietnice znamená, že sietnica sa posunie mimo svojej normálnej polohy, alebo keď sa zvýši vnútroočný tlak z dôvodu glaukómu alebo tupej traumy. Z lekárskeho hľadiska ide o naliehavý prípad, ktorý si vyžaduje okamžitú liečbu, aby sa zabránilo slepote. Ak sa teda u vás vyskytuje rozmazané videnie, záblesky svetla, zatemnené videnie alebo vločky, vyhľadajte pomoc.
Tehotenstvo

Tehotenstvo

Z dôvodu hormonálnych zmien v tele je u tehotných žien rozmazané videnie pomerne častým vedľajším efektom. Zmena videnia však môže poukazovať aj na vážnejšie problémy súvisiace s tehotenstvom, ako je tehotenská cukrovka či preeklampsia, informujte preto svojho praktického lekára o akýchkoľvek príznakoch.  

Suché oči

Aby ste mali zdravé oči a aby fungovali tak, ako majú, musia byť dobre lubrikované. Chronické suché oči môžu spôsobovať rozmazané videnie, čo sa zvyčajne rieši pomocou lubrikačných alebo zvlhčujúcich očných kvapiek. Ak máte veľmi suché oči, porozprávajte sa so svojím odborníkom na očnú starostlivosť.

Operácia očí

Keď podstúpite operáciu katarakty, LASIK alebo akýkoľvek iný typ očnej korekčnej operácie, ako vedľajší efekt sa u vás môže na jeden až dva dni po zákroku prejavovať rozmazané videnie. Pri následnej kontrole sa o tom poraďte so svojím očným lekárom.  

Kontaktné šošovky

Nosenie kontaktných šošoviek dlhšie, než máte predpísané, môže spôsobovať infekcie oka a rozmazané videnie. Nezabúdajte svojim očiam čo najčastejšie dopriať odpočinok a nosiť okuliare medzi výmenami vašich jednorazových šošoviek.
Očné poranenie alebo trauma

Očné poranenie alebo trauma

Fyzické poranenie oka alebo očnej jamky je niekedy spojené s bolesťou očí a rozmazaným videním. Môže k tomu dochádzať pri kontaktných športoch ako box alebo loptových športoch, pri ktorých môže letiaca lopta zasiahnuť vysokou rýchlosťou jedno či obe oči. Očná trauma je široký pojem a presne ju dokáže diagnostikovať lekársky odborník.

Migréna

Ľudia, ktorí trpia pravidelnými migrénami, vedia, že tento vysiľujúci typ bolestí hlavy sa často začína periódou rozmazaného videnia.
Vekom podmienená makulárna degenerácia

Vekom podmienená makulárna degenerácia

Rozmazané videnie a strata zorných polí (skotom) predstavujú hlavný príznak vekom podmienenej makulárnej degenerácie. Ide o jeden z hlavných dôvodov slepoty u starších ľudí (50 a viac rokov), ktorý sa prejavuje postupným rozmazávaním a stratou videnia.

Neurologické, systémové alebo kardiovaskulárne problémy

Rozmazané videnie môže byť náznakom celej palety zdravotných problémov. Náhly nástup zahmleného videnia a závratu treba brať vždy vážne. V prípade pochybností radšej vyhľadajte lekársku pomoc.
 
* Cieľom tohto zoznamu je len poukázať na niektoré možné príčiny zahmleného videnia. Na získanie profesionálnej diagnózy sa vždy obráťte na svojho praktického očného lekára alebo všeobecného lekára.

Kedy vyhľadať lekársku pomoc

Rozmazané videnie môže naznačovať naliehavý zdravotný prípad. Zavolajte na miestnu ambulanciu alebo požiadajte rodinného príslušníka alebo priateľa, aby vás odviezol do najbližšieho zdravotníckeho pohotovostného zariadenia, ak sa u vás náhle prejaví rozmazané videnie a ľubovoľné z nasledujúcich symptómov:

  • Intenzívna bolesť hlavy
  • Prudká bolesť očí
  • Pocit dezorientácie
  • Náhle zhoršenie zraku
  • Problémy s rečou alebo pohybom
  • Svetelné kruhy alebo vločky vo vašom zornom poli

Je dôležité poradiť sa s lekárom aj v prípade, že nepretržite máte aj len niektoré z vyššie uvedených príznakov, a to aj pri nízkej úrovni alebo intenzite bolesti.

Rozmazané videnie v kombinácii s chronickou únavou, vysušovaním očí alebo problémami so zaostrovaním a zrakom je dostatočným dôvodom k návšteve odborníka na očnú starostlivosť za účelom očného vyšetrenia a testu zraku.

Ako si zlepšiť zrak pri rozmazanom videní

Váš lekár alebo odborník na očnú starostlivosť bude liečiť vaše zahmlené videnie na základe diagnózy.

Vážne očné choroby, ako sú katarakty a glaukóm, je možné liečiť operáciou, zatiaľ čo iné problémy súvisiace so zdravím budú vyžadovať lieky a zmenu životného štýlu.

Refrakčné chyby ako myopia, hypermetropia, astigmatizmus a presbyopia je možné riešiť okuliarmi na predpis alebo kontaktnými šošovkami. V niektorých prípadoch môžu zlepšiť zrak tiež korekčné operácie laserom.

Zrak vám môže ovplyvňovať aj životný štýl zameraný na to byť stále online a v pohybe spolu s individuálnymi potrebami súvisiacimi s vaším vekom. Svojmu optometristovi alebo optikovi vždy poskytnite úplný rozpis svojich denných úloh súvisiacich so zrakom, čím mu pomôžete nájsť pre vás ideálny predpis. Vyžiadajte si ďalšie informácie o šošovkách ZEISS SmartLife, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby vyhovovali vašim moderným zrakovým návykom a potrebám súvisiacim s vekom.

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Absolvujte skríningový online test zraku a zistite, ako kvalitne vidíte. Tu môžete po kliknutí zistiť online, či nastal čas na ďalší test zraku.

Ako funguje zrak 23. 9. 2021

Tags:

Obočie neklame Čo o nás prezrádza obočie

Ako funguje zrak 23. 4. 2019

Tags:

Ako sa vyrábajú okuliarové šošovky? Od plastových po sklenené šošovky od ZEISS – všetko, čo ste chceli vedieť o výrobe okuliarových šošoviek

Ako funguje zrak 28. 3. 2018

Tags:

Identifikovanie problémov so zrakom Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a podobne – aké problémy so zrakom existujú a ako ich môžeme napraviť?

Ako funguje zrak 29. 11. 2017

Tags:

Súvisiace produkty