Žiadna tvár nie je symetrická a žiadny človek nemá oči od seba vzdialené narovnako

Okuliarové šošovky nadobudnú maximálny potenciál funkčnosti až po presnej úprave okuliarových rámov používateľa.

Už ako deti sme zistili, že dve strany našej tváre nie sú rovnaké, t. j. nie sú symetrické. Ak podržíte zrkadlo zvisle nad mostíkom nosa a pozriete sa na zrkadlový obraz každej z dvoch strán svojej tváre, zistíte, ako by tvár vyzerala, keby bola symetrická, a aké zvláštne by to bolo. Takto pochopíme aj to, ako odlišne vidíme pravým a ľavým okom cez okuliare. Preto keď optik upravuje okuliarové šošovky do konkrétneho rámu, je veľmi dôležité, aby vedel, ako sa používateľ cez okuliare pozerá. Šošovky do konkrétneho rámu je možné správne vybrúsiť iba týmto spôsobom.

Okuliarové šošovky nadobudnú maximálny potenciál funkčnosti až po presnej úprave okuliarových rámov používateľa.
Okuliarové šošovky nadobudnú maximálny potenciál funkčnosti až po presnej úprave okuliarových rámov používateľa.

Vedeli ste, že ani tie najlepšie presné okuliarové šošovky nedokážu ponúknuť svoj najvyšší potenciál v prípade, že centrácia (úprava okuliarových šošoviek v konkrétnom okuliarovom ráme), vzdialenosť medzi očami, proporcie tváre a dokonca polohy neboli správne odmerané? Týmto spôsobom je možné stratiť až 40 % cennej zrakovej ostrosti. Je to dôležité pre jednoduché šošovky a veľmi dôležité v prípade centrácie progresívnych šošoviek. Pokiaľ ide o progresívne šošovky, všetky tri zóny videnia (do diaľky, do strednej vzdialenosti a na blízko) je potrebné optimálne upraviť. Pri normálnej polohe by používateľ okuliarov mal byť schopný pohodlne čítať počas pozerania sa cez zónu videnia na blízko, pracovať s počítačom cez zónu videnia do strednej vzdialenosti a viesť vozidlo použitím zóny videnia do diaľky. Správna centrácia a vybraté šošovky zohrávajú zásadnú úlohu pri určovaní spontánnej tolerovateľnosti progresívnych šošoviek. Už milimetrový rozdiel môže byť rozhodujúcim faktorom.

Analýza pravého oka
Analýza pravého oka

V minulosti robili optici merania na účely centrácie okuliarových šošoviek manuálne. Používateľ okuliarov sa pozeral cez vybratý okuliarový rám a optik používal plstené pero na vyznačenie polohy zreníc na okuliarových šošovkách, ako aj na vzdialenosti medzi očami.

Optici v dnešnej dobe pracujú oveľa presnejšie – až s presnosťou na desatinu milimetra. Systém i.Terminal®2 od spoločnosti ZEISS poskytuje objektívny obraz používateľa okuliarov s rámom. Po výbere príslušného rámu sa zákazník postaví pred centračné zariadenie a centrácia sa urobí prostredníctvom vysokokvalitnej fotografie – jednoducho, rýchlo a mimoriadne presne. Výhodou tohto postupu je oveľa príjemnejší postup úpravy pre používateľa okuliarov, keďže optik nemusí vstupovať do osobného priestoru používateľa, aby urobil meranie. Používateľ okuliarov musí stáť čo najuvoľnenejšie a musí sa okuliarmi pozerať presne tak, ako sa pozerá počas bežného dňa. Čím presnejšie bude optik vedieť, ako sa pozeráte cez nové okuliare, tým lepšie dokáže okuliarové šošovky upraviť. Systém i.Terminal®2 spolupracuje so špičkovým fotoaparátom a s inteligentným softvérom ZEISS, ktorý jedným kliknutím odmeria centračné údaje, uloží ich a urobí výpočty potrebné na výrobu okuliarových šošoviek.
 

Naša rada:

ak sa po uplynutí úvodnej fázy zvykania si na nové okuliare necítite s okuliarmi pohodlne, je možné, že centrácia nebola správne nastavená. Porozprávajte sa o tejto skutočnosti s optikom.

Skríningový online test zraku ZEISS Prostredníctvom skríningového online testu zraku ZEISS jednoducho a rýchlo zistíte, či nastal čas, aby váš zrak skontroloval odborník.
Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Identifikovanie problémov so zrakom Krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus a podobne – aké problémy so zrakom existujú a ako ich môžeme napraviť?

Ako funguje zrak 29. 11. 2017

Tags:

História okuliarov Od ich začiatkov ako „kamienky na čítanie“ po lifestylové doplnky

Ako funguje zrak 22. 11. 2017

Tags:

Lepšie videnie pre seniorov Každá osoba, ktorá má viac ako 40 rokov, obyčajne potrebuje okuliare. Progresívne šošovky dokážu obnoviť zrak 20/20.

Ako funguje zrak 31. 10. 2017

Tags:

Lepšie videnie s novými okuliarmi Čo je dôležité v prípade prispôsobených okuliarov? Informácie o spôsobe interakcie očí pacienta.

Ako funguje zrak 16. 10. 2017

Tags:

Súvisiace produkty