Spoločnosť ZEISS mení definíciu progresívnych šošoviek!

Za posledné roky sa požiadavky kladené na náš zrak neuveriteľne zvýšili. Tím LEPŠIEHO VIDENIA sa porozprával s Laurou Rochovou o tom, ako nové portfólio progresívnych šošoviek od spoločnosti ZEISS reaguje na tieto zmeny.

Dizajn šošoviek od spoločnosti ZEISS je konštantne optimalizovaný tak, aby šošovky spĺňali meniace sa požiadavky kladené moderným svetom na naše oči. Spoločnosť ZEISS nenecháva nič na náhodu: dlhé roky skúseností s optikou, obrovská databáza s odozvou používateľov okuliarov a špeciálne interné technológie, procesy a softvérové nástroje tvoria základ na vytváranie produktov, ktoré sú presne prispôsobené potrebám súčasnej doby. Spoločnosť ZEISS ručí za to, že sa na trh dostanú iba technicky pokročilé produkty a komplexne testované technológie. Spoločnosť ZEISS znova definovala svoje celé portfólio progresívnych šošoviek a rozdelila ho do štyroch kategórií funkčnosti. Tím LEPŠIEHO VIDENIA sa obrátil na Lauru Rochovú, produktovú manažérku skupiny pre oblasť progresívnych šošoviek v spoločnosti ZEISS, a požiadal o informácie o tom, vďaka čomu sú nové progresívne šošovky také špeciálne.

LEPŠIE VIDENIE: Na úplne novom portfóliu progresívnych šošoviek od spoločnosti ZEISS sa dlhodobo pracovalo. Prečo bolo nevyhnutné najskôr znova vytvoriť portfólio všetkých progresívnych šošoviek ZEISS?

Laura Rocha, produktovú manažérku skupiny pre oblasť progresívnych šošoviek  v spoločnosti ZEISS

Laura Rocha: Ak sa rozhliadneme okolo seba a na chvíľu sa zamyslíme, veľmi rýchlo zistíme, ako sa v priebehu posledných rokov naše životy zmenili. Naše zameranie sa na obraz, ktorý predstavujeme, a zvýšenie úrovne digitalizácie nášho každodenného života sú dva dokonalé príklady. V dnešnej dobe sme takmer úplne závislí od digitálnych zariadení. Nezáleží na tom, či používame stolové počítače, prenosné počítače, tablety alebo smartfóny – sme v neustálom mobilnom kontakte s našimi obchodnými partnermi, priateľmi alebo rodinou. Aj keď nás moderné technológie zabávajú a zjednodušujú nám každodennú prácu, je dôležité vedieť, že spôsobujú ďalšiu námahu našim očiam, ktorej výsledkom je celková únava zraku a ďalšie príznaky. Trvalé prechody zaostrenia zraku zblízka do diaľky a naopak vyžadujú od našich očí značnú námahu. Oči sa, bohužiaľ, nedokážu vyvíjať rovnakou rýchlosťou ako digitálny svet a nedajú sa jednoducho „aktualizovať“ ako tablet! Spoločnosť ZEISS, líder v oblasti inovácií a technológií, predstavila svoje nové portfólio progresívnych šošoviek s cieľom lepšie spĺňať potreby používateľov okuliarov v takomto „novom“ svete a ponúknuť im komfortný zrak bez stresu.

LEPŠIE VIDENIE: Prečo sú progresívne šošovky od spoločnosti ZEISS v porovnaní s inými značkami také špeciálne? Aké sú rozdiely?

Laura Rocha: Kľúčovým slovom v tejto oblasti je diferenciácia. V porovnaní s predchádzajúcimi šošovkami ZEISS a progresívnymi šošovkami od iných výrobcov neponúka dizajn nového portfólia progresívnych šošoviek ZEISS iba zreteľný á prirodzený zrak do všetkých vzdialeností. Naše zameranie sme teraz sústredili na vzdialenosť na blízko. Ide o krátke vzdialenosti zobrazovania, ktoré potrebujeme v rámci našej každodennej práce a na sledovanie obrazoviek smartfónov a tabletov, ako aj o štandardnú vzdialenosť na čítanie. Dizajn je optimalizovaný na zaistenie dynamických pohybov očí zo vzdialenosti na blízko do diaľky a naopak. Môžete vykonávať rôzne činnosti bez akýchkoľvek príznakov únavy a závratu. To všetko môžeme ponúknuť vďaka našej jedinečnej inovácii: Technológii Digital Inside®.

A: Technológia Precision umožňuje dosiahnuť dokonalé vyváženie medzi atraktívnym vzhľadom a vynikajúcou optikou v rámci všetkých predpisov. Máme skutočný záujem vedieť, ako nás vnímajú iní, ako vnímame sami seba a ako dobre vidíme!

Progresívne šošovky ZEISS sú jedinečné, a to vďaka mnohým faktorom – od najmenších detailov až po komplexné technológie. Nejde iba o to, že ponúkajú už spomínané výhody, ale aj o to, že ich je možné inštalovať do akéhokoľvek rámu. Všetci predsa vieme, že módne trendy sa menia závratnou rýchlosťou. Špeciálnou funkciou progresívnych šošoviek je skutočnosť, že si používateľ vychutnáva komfortné videnie vo všetkých rozsahoch videnia. To sa však môže zmeniť vtedy, keď si kúpi nový rám. Optici až do dnešných dní čelili výzvam hľadania vyváženia medzi „starými“ bežnými progresívnymi šošovkami a novými šošovkami v ráme, aby dokázali minimalizovať zhoršenie zrakovej ostrosti a komfortu používateľa.

Svetovo inovačná technológia Adaptation Control, ktorú sme vyvinuli, umožňuje optikom počas nastavovania novej polohy pozerania sa na blízko prihliadať na minulé vizuálne zvyky používateľa a nový predpis. Takto sa zabráni akémukoľvek zhoršeniu videnia používateľa na blízko v prípade, že používateľ vyžaduje vyšší optický výkon. Výsledok: rýchla a jednoduchá adaptácia!

Technológia FrameFit+® okrem toho zjednodušuje konfiguráciu zón videnia progresívnych šošoviek v prípade nie bežných tvarov rámu (napríklad v prípade aktuálne moderných okuliarov typu Pilot). Moderné tvary rámu a progresívne šošovky – neriešiteľný konflikt? Teraz už v žiadnom prípade!

LEPŠIE VIDENIE: Ako sa zmenili potreby používateľov progresívnych šošoviek?

Laura Rocha: Od svojich šošoviek požadujeme stále viac. Pred niekoľkými rokmi sme o niektorých výzvach, ktoré pred nás kladú dnešné dni, ani nesnívali.
Pracujeme v zóne videnia na blízko a vzdialenosti, ktoré používame, sa neustále skracujú (napríklad pri smartfónoch a tabletoch ide o vzdialenosť približne 35 cm). To všetko znamená vyššiu námahu našich očí.
Je prirodzené, že všetci a vždy chceme mať dobrý zrak, a to aj vtedy, keď konštantne meníme svoje zaostrenie z jednej vzdialenosti na inú. To vedie k napätiu v očiach.
Chceme byť dynamickí a nechceme, aby nám v tom progresívne šošovky bránili.
Chceme dobre vyzerať a dobre vidieť, a to bez ohľadu na predpis.
Individualizácia a adaptácia na životný štýl používateľa sú dva atribúty, ktoré sa stávajú čoraz dôležitejšími. Každý z nás je jedinečný a všetci máme svoje špeciálne osobné potreby.

ZEISS Technologies

Precision
Pure

Precision
Plus

Precision
Superb

Individual 2

 

Optimised for the eyes

Optimised for the eyes + frame

Optimised for the eyes + frame + face

Optimised for the eyes + frame + face + main daily activities

IndividualFit® Technology

 

 

 

Luminance Design® Technology

 

 

 

FaceFit Technology

 

 

Adaptation Control Technology

 

FrameFit®+ Technology

 

Digital Inside® Technology

Precision Technology

LEPŠIE VIDENIE: Akú úlohu zohráva móda v oblasti progresívnych šošoviek?

Laura Rocha: Kozmetický faktor je veľmi dôležitý – nielen pri výbere rámu, ale aj počas vývoja šošoviek. V spoločnosti ZEISS vždy hľadáme dokonalý súlad medzi rámom, šošovkami a vizuálnou kvalitou používateľa. Preto je technológia Precision taká dôležitá a preto tvorí štandardnú súčasť všetkých nových progresívnych šošoviek. Táto technológia umožňuje dosiahnuť dokonalé vyváženie medzi kozmetickými vlastnosťami šošoviek a vizuálnou kvalitou vnímanou používateľom, a to pri všetkých optických výkonoch šošoviek.
V dnešnej dobe si vo svojich každodenných životoch užívame vysoký stupeň slobody. Prečo by sme teda mali akceptovať kompromisy vo svojom životnom štýle a vzhľade?

LEPŠIE VIDENIE: Mnohí ľudia nanešťastie ešte stále príliš premýšľajú nad kúpou prvých progresívnych šošoviek. Myslia si, že budú mať problémy adaptovať sa na ne. Čo by ste odkázali týmto ľuďom?

Laura Rocha: Vďaka novým progresívnym šošovkám je táto oblasť otázkou minulosti. Technológie používané na vývoj a výrobu okuliarových šošoviek zaznamenali obrovský progres. Optici už pacientom nemusia hovoriť: „Kým si na ne zvyknete, bude to chvíľu trvať.“ Dôležitú úlohu vo vývoji moderných šošoviek zohrávajú fyziologické parametre a vizuálne zvyky. Vďaka nim je adaptácia jednoduchšia a rýchlejšia.
Jednoduchý príklad: Po prvý raz sme použili duálnu zónu videnia na blízko, ktorá je vhodné na analógové aj digitálne použitie a používateľom ponúka nielen komfortné videnie v rozsahu na blízko, ale aj optimálnu polohu krku a chrbta počas používania smartfónov, tabletov, stolových počítačov a pod.

LEPŠIE VIDENIE: Teraz sa zamerajme na technológiu IndividualFit® a technológiu Luminance Design®: čo sa skrýva za týmito dvoma technológiami a prečo poskytujú vyššiu úroveň individualizácie? Na aké typy používateľov sú tieto technológie zamerané?

Laura Rocha: Tajomstvo spočíva v nás. Môže to znieť mysticky, je to však pravda. Tieto dve technológie v skutočnosti vychádzajú z našej vlastnej osobnej „reality“. Technológia Luminance Design® využíva skutočný priemer zrenice, ktorý je u každého človeka iný, a technológia IndividualFit® prihliada na zrakový profil používateľa a jeho hlavnú oblasť činnosti.

Súčasťou procesu vytvárania dizajnu je priemer zrenice alebo vstup svetla do sietnice. Ak sa na tento účel používa jeden lúč svetla, výsledkom je malý alebo nulový priemer. Poďme však o jednu úroveň vyššie. Technológia Luminance Design® využíva stredný priemer zrenice 3,3 mm, inými slovami – svetlo vstupujúce do sietnice s priemerom 3,3 mm. Tento údaj sa už približuje k realite. Na výpočet tohto priemeru používame priemer zrenice, ktorý zodpovedá veku používateľa, a osvetlenie v miestach výkonu hlavných činností používateľa. Výsledkom je hladký prechod z rozmazaných zón (nedefinované z optických dôvodov) progresívnych šošoviek do oblastí zreteľného zraku. To u používateľov posúvajúcich oči z jednej strany šošoviek na druhú alebo pri pohybe na danom mieste znamená „hladký prechod“. Zapamätajte si: Zrakový výkon používateľa sa zvyšuje v prostredí s nedostatočným osvetlením a vnútri, keď sú zrenice rozšírené.

LEPŠIE VIDENIE: Je až neuveriteľné, čo všetko tvorí súčasť výroby progresívnych šošoviek. Prečo je však hlavná oblasť činnosti používateľa taká dôležitá pri výrobe progresívnych šošoviek?

Laura Rocha: Všetci máme rôzne vizuálne potreby – najmä v práci a pri pestovaní svojich záľub. Z tohto bodu vychádza tajomstvo technológie IndividualFit®. Táto technológia umožňuje individualizovať vizuálne zóny spolu s vizuálnymi zvykmi používateľa. Príklad: Identické dvojičky majú všetko rovnaké – dokonca aj ich DNA! Znamená to, že potrebujú presne ten istý typ progresívnych šošoviek, a to aj vtedy, keď jedna dvojička pracuje ako policajt a druhá ako spisovateľ? Odpoveď je áno! Vďaka spoločnosti ZEISS je to možné. Odhliadnuc od možnosti mierne odlišných optických výkonov možno vizuálne zóny šošoviek Individual 2 od spoločnosti ZEISS optimalizovať podľa odlišných zrakových potrieb, ktoré vyplývajú z profesií. Zóna pozerania sa spisovateľa na blízko by sa zväčšila o 30 % a zóna pozerania sa policajta do strednej vzdialenosti (progresia) by sa zväčšila až o 28 %. Týmto spôsobom získajú obidve dvojičky optimálny dizajn progresívnych šošoviek na svoju každodennú prácu.

LEPŠIE VIDENIE: Ktoré z technológií progresívnych šošoviek vás osobne najviac zaujímajú?

Laura Rocha: Som veľmi rada, že ste sa na to opýtali! Nové portfólio progresívnych šošoviek od spoločnosti ZEISS spĺňa požiadavky všetkých používateľov. Všetci sme jedineční a každý z nás má vlastné osobné požiadavky. Preto nedokážem uviesť jednu konkrétnu technológiu. Rada by som však vyzdvihla dômyselnosť a zároveň jednoduchosť nových progresívnych šošoviek ZEISS. Tieto šošovky sa testovali na skutočných ľuďoch, je jednoduché oboznámiť sa s nimi a porozumieť im, zjednodušujú prácu optika a prekonávajú očakávania všetkých používateľov.

LEPŠIE VIDENIE: Skúsme si predstaviť obdobie o desať rokov… Budú sa progresívne šošovky vyvíjať alebo už ide o koniec tohto radu z hľadiska výrobných možností?

Laura Rocha: Koniec? V žiadnom prípade! Toto je len začiatok revolúcie oblasti okuliarových šošoviek. Určite pochopíte, že nemôžem uviesť nič z radu nadchádzajúcich inovácií. Nakoniec – vždy je dobré ľudí prekvapiť. A spoločnosť ZEISS prekvapí každého, to vám sľubujem.
Vzbudila som váš záujem?

LEPŠIE VIDENIE: Rozhodne!

Laura Rocha: Rada by som spomenula ešte jednu vec:
Počas rozhovoru ste sa ma pýtali na tajomstvá nových technológií progresívnych šošoviek od spoločnosti ZEISS. Vďaka špičkovej globálnej spolupráci v rámci vývojového tímu ZEISS bude kopírovanie nového portfólia progresívnych šošoviek mimoriadne problematické. To by nikdy nebolo možné dosiahnuť bez zanietenia a činnosti všetkých zamestnancov z rôznych krajín, ktorí obohatili vývoj vlastnými nápadmi a skúsenosťami. Nebol to nápad jediného oddelenia, ale výsledok mnohých ľudí, ktorí v spoločnosti pracujú ako jeden tím. Rada by som niekoľko z nich menovala: David Sinnott podnietil náš záujem o ohromný potenciál tohto projektu a iniciátorom projektu technológie Inside Digital bol Claude Labeeuw (USA). Vďaka marketingovému oddeleniu je naše portfólio jednoznačné a zrozumiteľné aj prostredníctvom používania ikon. Požiadavky a odozva našich francúzskych a španielskych kolegov neskôr viedli k vývoju aplikácie Progressive Lens pre optikov. Nesmiem zabudnúť na neuveriteľné úsilie vynaložené našimi odbornými pracovníkmi a technikmi v oblasti technického vývoja. Rada by som sa poďakovala aj Manuele Weinreichovej, ktorá ako produktová manažérka zlúčila všetky časti tohto projektu do koherentného celku a neustále dohliadala na úspešný priebeh projektu. To všetko slúžilo ako vynikajúci základ pre Christopha Wintera, Anke Henslerovú a mňa počas implementácie spustenia projektu v jednotlivých krajinách.

Skríningový online test zraku ZEISS Prostredníctvom skríningového online testu zraku ZEISS jednoducho a rýchlo zistíte, či nastal čas, aby váš zrak skontroloval odborník.
Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Minerálne šošovky pre používateľov progresívnych šošoviek: šošovky pre fanúšikov Ďalší vývoj portfólia progresívnych minerálnych šošoviek ZEISS – prečo sú tieto šošovky nevyhnutnosťou

Pracovný život 16. 10. 2017

Tags:

Varifokálne okuliare s rozdielom Existuje dokonalý pár varifokálnych okuliarov na každú príležitosť: do práce aj na obľúbenú záľubu alebo šport?

Pracovný život 16. 10. 2017

Tags:

Progresívne šošovky – malé umelecké diela Perfektný dizajn okuliarov vedie k vytvoreniu ideálnej prispôsobenej zrakovej pomôcky pre ľudí so zrakovými problémami

Pracovný život 16. 10. 2017

Tags:

Súvisiace produkty