Skríningový online test zraku ZEISS

Päť efektívnych skríningových testov zraku

Absolvujte skríningový online test zraku a zistite, ako kvalitne vidíte.

Tu môžete po kliknutí zistiť online, či nastal čas na ďalší test zraku.

Oči sú najdôležitejším zmyslovým orgánom človeka. Preto sa dobrý zrak považuje za nevyhnutnosť. Kedy ste si posledný raz dali vyšetriť zrak? Mnohí ľudia si nedávajú pravidelne vyšetriť zrak. Takáto kontrola je pritom podmienkou zachovania optimálneho videnia. Naše oči a náš zrak podliehajú spolu s rastúcim vekom konštantným zmenám, ktoré si často ani nevšimneme. Prvým príznakom zhoršujúceho sa zraku pritom nie je rozmazané videnie ani nezaostrený zrak. Poruchu videnia môže signalizovať aj bolesť hlavy alebo pocit napätia v očiach.

Viac ako 100 rokov lepšieho videnia so spoločnosťou ZEISS – viac ako 100 rokov vysokokvalitných precíznych šošoviek a inovácií v oblasti oftalmologickej optiky. Použite skríningový online test zraku ZEISS[1], ktorý vyvinuli odborníci zo spoločnosti ZEISS a vďaka ktorému si môžete urobiť test zraku jednoducho a rýchlo – bezplatne. Na konci testu dostanete odporúčanie, či by ste mali navštíviť optika zo spoločnosti ZEISS, ktorý vám poskytne odborné poradenstvo.

Tu môžete začať online test

Lepšie videnie znamená aj vyššiu kvalitu života, keďže zrak je naším najdôležitejším zmyslovým orgánom. 80 percent vnemov z okolitého prostredia získavame prostredníctvom zraku. To, že oči nazývame oknom do sveta, má svoju príčinu. Pravidelné vyšetrenie očí kvalifikovaným optikom by malo tvoriť neoddeliteľnú súčasť preventívnej zdravotnej starostlivosti. Nejde iba o vás, ide aj o bezpečnosť iných ľudí, napríklad ak šoférujete. Vo všeobecnosti platí, že ak nevieme o žiadnom probléme so zrakom, mali by sme podstúpiť kontrolu a vyšetrenie zraku každé dva roky. Skríningový online test zraku ZEISS vám poskytne úvodné informácie o aktuálnom stave vášho zraku.[1]

Ako často si dávate vyšetriť zrak?

Dospelí (bez existujúcich alebo známych problémov so zrakom) by si mali dať pravidelne vyšetriť zrak

 • vo veku 20 až 39 rokov najmenej trikrát počas tohto obdobia,
 • vo veku od 40 rokov každé 2 – 3 roky,
 • vo veku od 65 rokov každý 1 – 2 roky.

Deti by si mali dať pravidelne vyšetriť zrak optikom:

 1. prvé vyšetrenie: najneskôr vo veku od 2 do 3,5 roka,
 2. druhé vyšetrenie: pred začatím školskej dochádzky,
 3. potom každé dva roky – aj v prípade, že nemajú žiadne zjavné problémy so zrakom – na zaistenie včasnej detekcie príznakov zhoršovania zraku,
 4. všetky nedonosené deti a všetky deti, ktorých rodičia alebo súrodenci trpia škuľavosťou alebo majú výrazne narušený zrak, by sa mali dať vyšetriť čo najskôr – vo veku od 6 do 12 mesiacov – a potom by mali absolvovať vyšetrenia pravidelne.

Ktoré skríningové testy sú dostupné?

 1. Kontrola zrakovej ostrosti
 2. Kontrola kontrastného videnia
 3. Kontrola vnímania farieb
 4. Kontrola astigmatizmu
 5. Kontrola zorného poľa

Kontrola zrakovej ostrosti

Toto je najdôležitejšia kontrola. Všetci tí, ktorí nosia okuliare, ju určite poznajú. Optik vás požiada, aby ste prečítali písmená alebo číslice a identifikovali smer otvoru v špeciálnych kruhoch (Landoltove kruhy) – každý s odlišnou veľkosťou na projekčnom povrchu. Optik skontroluje veľkosť rôznych prvkov, ktoré dokážete identifikovať bez akýchkoľvek problémov. Optik po tomto vyšetrení vykoná aj proces známy pod názvom subjektívna refrakcia. Po vložení rôznych šošoviek s odlišnými optickými intenzitami do skúšobného rámu zistíme, či po použití jednotlivých šošoviek budete vidieť lepšie alebo horšie. Optik začne optimalizovať šošovku najprv pre jedno oko a potom pre druhé. Potom je prostredníctvom binokulárneho testu dôležité skontrolovať interakciu obidvoch očí. Na identifikáciu stavu známeho pod názvom asociovaná heterofória, ktorý je možné korigovať a v niektorých prípadoch aj liečiť, možno použiť aj iné testy.

V časti 1 nášho bezplatného online testu simulujeme testovanie vizuálnej funkčnosti na obrazovke. Tento test neslúži ako náhrada za testy robené optikom. Získate však orientačnú znalosť kvality svojho zraku.

Počas vyšetrenia zraku sa refrakčný výkon potrebný na korekciu chybného zraku určuje bez prispôsobenia (automatická adaptácia zraku na rôzne vzdialenosti).

0.00 D (dioptrie)

normálne videnie (emetropia)

optický výkon iný ako 0,00 D (dioptrie)

chybné videnie (ametropia)

napríklad sf. +2,00 D (dioptrie)

ďalekozrakosť (hyperopia) – aj v prípade presbyopie (postupná strata schopnosti zaostriť na blízke objekty, súvisí s narastajúcim vekom). Tu používame výraz „pridanie“ (Pridať)

napríklad sf. –1,00 D  (dioptrie)

krátkozrakosť (myopia) Optická intenzita nižšia ako –6,00 D sa klasifikuje ako silná myopia

cyl 1.00 D (dioptrie)

cylindrická ametropia (astigmatizmus) – oko vníma bodky ako pruhy alebo čiary

Ďalšie informácie o tejto téme

Kontrola kontrastného videnia

Spočiatku môžete mať pocit, že tento test nie je príliš dôležitý. Kontrastné videnie má však na pohodlné videnie zásadný význam. Ak nedokážeme odlíšiť rozdiely kontrastu, výsledkom môže byť únava očí. Všetci vieme, ako nesprávne nastavený kontrast na obrazovke počítača pôsobí na naše oči, a vieme aj to, aké to je, čítať pri nedostatočnom osvetlení.

Kontrola kontrastného videnia je dôležitá na identifikáciu akýchkoľvek zmien videnia. Zmeny v kontrastnej citlivosti môžu napríklad indikovať glaukóm.

V časti 2 nášho skríningového online testu budeme simulovať kontrastné videnie. Tento test môže poskytnúť úvodnú indikáciu o tom, že vaše kontrastné videnie nie je v takom stave, v akom by mohlo byť. Optik vám v tejto veci odborne poradí.

Kontrola vnímania farieb

Farbosleposť postihuje viac mužov ako ženy. Ide o genetickú poruchu, ktorou trpí takmer 180 miliónov ľudí na celom svete. K dispozícii sú rôzne typy šošoviek.

 1. Osoby s týmto postihnutím majú iba obmedzenú schopnosť vnímať niektoré farby. V sietnici sú prítomné všetky senzorické bunky (červené, zelené a modré kónusy), funkčnosť niektorých z nich však nie je správna. Najčastejšou formou tohto postihnutia je neschopnosť vnímať červenú a zelenú farbu.
 2. Čiastočná farbosleposť: V rámci tejto poruchy niektoré senzorické bunky úplne chýbajú alebo nie sú funkčné. Postihnuté osoby majú iba dva typy funkčných receptorov. Výsledok: vnímanie farieb (farebné videnie) je výrazne narušené. To môže byť mimoriadne nebezpečný stav, najmä u vodičov, ktorí len veľmi slabo vnímajú alebo vôbec nevnímajú červenú farbu. Napríklad v hmle budú namiesto červených koncových svetiel vozidla pred sebou vnímať iba čiernu farbu týchto svetiel.
 3. Úplná farbosleposť: Porucha známa pod názvom achromatopsia je veľmi zriedkavá. Osoby s týmto postihnutím vôbec nedokážu vnímať žiadne farby..

Na diagnostiku tohto stavu používajú oční lekári tri odlišné testy: pseudoizochromatické doštičky, Farnsworthov test a Nagelov anomaloskop.

V časti 3 bezplatného online testu môžete skontrolovať svoje vnímanie farieb použitím farebných grafov.

Kontrola astigmatizmu

Astigmatizmus je typ refrakčnej chyby ľudského oka, pri ktorej nie je ohnisko rovnomerne rozložené pozdĺž meridiánov. Tak ako pri iných refrakčných chybách sa môže aj astigmatizmus postupne meniť, napríklad s vekom. Symptómy pri astigmatizme môžu zahŕňať únavu očí, bolesti hlavy alebo problémy so šoférovaním v noci. Astigmatizmus sa dá korigovať vhodne prispôsobenými okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami. Astigmatizmus sa dá korigovať vhodne prispôsobenými okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami.

V 4. časti môžete skontrolovať, či trpíte astigmatizmom.

V rámci kontroly sa používa symbol, ktorý obsahuje rôzne orientované skupiny čiernych čiar. Tieto čiary sú navrhnuté tak, aby sa vám zobrazovali v rôznych odtieňoch sivej, ak trpíte istým stupňom astigmatizmu. Vašou úlohou je určiť, či vidíte rôzne ostro/čierno, čo je prvý príznak astigmatizmu.

Kontrola zorného poľa

Zorné pole definované ako priestor, v ktorom môžeme vnímať svetlo a rozoznávať predmety, môže byť limitované rôznymi očnými ochoreniami, hlavne s neurologickými príčinami. Prípadné postupné zhoršovanie takýchto ochorení môže mať v budúcnosti vplyv aj na zorné pole. Neporušené centrálne zorné pole je dôležité pre rýchle čítanie knihy alebo prácu v kancelárii. Periférne zorné pole nám poskytuje dôležité informácie, napr. pri šoférovaní auta.

V 5. časti si môžete svoje zorné pole skontrolovať pomocou Amslerovej mriežky.

V rámci kontroly zorného poľa sa používa mriežková štruktúra s centrálnou fixačnou bodkou a je navrhnutá na základe klinicky používaného Amslerovho testu. Tento test sa používa v blízkej vzdialenosti ~30 cm pred okom a dokáže odhaliť problémy s centrálnym zorným poľom. Nepravidelnosti sa môžu javiť ako skreslené, chýbajúce alebo prerušené čiary v mriežke. Dôležité: Pri použití vlastného telefónu alebo obrazovky sa môže veľkosť Amslerovej mriežky líšiť od odporúčanej veľkosti.

Ďalšie informácie o tejto téme

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Absolvujte skríningový online test zraku a zistite, ako kvalitne vidíte. Tu môžete po kliknutí zistiť online, či nastal čas na ďalší test zraku.

Ako funguje zrak 23. 9. 2021

Tags:

Okuliare, kontaktné šošovky alebo laserový chirurgický zákrok – ktoré riešenie je pre vás to správne? Približne polovica populácie má so zrakom. Keďže je však k dispozícii vhodné riešenie takmer všetkých problémov so zrakom, nemusíte sa báť.

Ako funguje zrak 16. 10. 2017

Tags:

Lepšie videnie s novými okuliarmi Čo je dôležité v prípade prispôsobených okuliarov? Informácie o spôsobe interakcie očí pacienta.

Ako funguje zrak 16. 10. 2017

Tags:

Ktorý rám a aké šošovky? Dokonalý rám na dokonalé videnie a štýlový vzhľad

Ako funguje zrak 16. 10. 2017

Tags:

Súvisiace produkty