Glaukóm, katarakta, AMD a ďalšie: očné choroby a ako ich včas liečiť

Prehľad príznakov, príčin a liečebných postupov

Oko je naším najdôležitejším zmyslovým orgánom – je rovnako zložité, ako je aj citlivé. Mnohé očné choroby môžu ovplyvňovať náš zrak a môžu mať hrozné následky z hľadiska toho, ako vnímame svet okolo nás. Zahŕňajú všetko od neškodných očných chorôb, ako sú chronicky suché oči, opacity v sklovci a škúlenie až po kataraktu, glaukóm a makulárnu degeneráciu. BETTER VISION vysvetľuje: Ktoré očné choroby sú najbežnejšie a ako ich môžete rozpoznať? Prehľad príznakov, príčin, liečebných postupov a prevencie.

Glaukóm

Príznaky:

Na rozdiel od glaukómového záchvatu, pri ktorom sa náhle veľmi rýchlo zvýši vnútroočný tlak, dá o sebe glaukóm vedieť až potom, ako spôsobí výrazné poškodenie zrakového nervu a/alebo sietnice. Typickými príznakmi sú slzavé oči a zrakové poruchy, ako napríklad oblúkové a zvonka zúžené zorné pole. Toto je oblasť, ktorú môžete vidieť bez hýbania hlavou. Občas to vedie k zlyhávaniu stredu vizuálneho poľa, prípadne pri pozeraní sa na žiarivé svetelné zdroje sa objavujú farebné kruhy. Pri niektorých typoch glaukómu dochádza u postihnutých osôb k celkovej strate zrakovej ostrosti a zhoršenému vnímaniu kontrastu.

Akútny glaukóm alebo glaukómový záchvat sa prejavujú prudkým a náhlym nárastom tlaku v postihnutom oku. Môžu ho sprevádzať príznaky ako červené a „tvrdé“ oči, bolesti očí a hlavy, nevoľnosť, zvracanie a nehybné zrenice (stav, keď zrenica nereaguje na svetlo) a náhla strata zraku.

Príčina:

Glaukóm je súhrnný výraz pre rôzne typy tohto ochorenia. Väčšinu z nich charakterizuje zvýšený vnútroočný tlak a/alebo porucha obehu ovplyvňujúca zrakový nerv. Glaukóm sa v zriedkavejších prípadoch vyskytuje aj pri nízkom vnútroočnom tlaku. K zvýšenému vnútroočnému tlaku prispievajú určité rizikové faktory a ako také zvyšujú pravdepodobnosť vzniku niektorého z rôznych typov glaukómu. Patria k nim cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia, infekcie oka, myopia, rôzne liečby kortizónom, možné prípady v rodine a vek nad 65 rokov.

Liečba:

Liečba glaukómu závisí od jeho typu. Očné kvapky môžu často pomôcť znížiť vnútroočný tlak. Požadované výsledky je možné alternatívne dosiahnuť aj laserovou terapiou alebo operáciou. Operácia glaukómu zvyčajne prebieha pri lokálnej anestézii.
Akútny glaukóm sa považuje z lekárskeho hľadiska za naliehavý prípad a musí sa liečiť okamžite, pretože inak môže skončiť slepotou. Pacientovi sú podané lieky na zníženie vnútroočného tlaku a následne podstúpi operáciu.

Prevencia:

Glaukómu sa nedá zabrániť. Je možné ovplyvňovať iba jeho rizikové faktory. Prevencia pred cukrovkou a kardiovaskulárnymi ochoreniami, ako je napríklad vysoký krvný tlak, pomáha účinne znižovať riziko vzniku glaukómu.

Katarakta

Príznaky:

Podľa fázy katarakty sa môžu príznaky prejavovať na rôznych úrovniach. Typickými príznakmi sú blednúce farby a kontrasty, problémy vidieť pri zotmení, nedostatku svetla, silnejšom oslnení a znížená schopnosť prispôsobiť sa svetlu a tme. Postihnuté osoby majú vážne zrakové obmedzenia: priestorovo, na krátku vzdialenosť (napr. pri čítaní) a do diaľky (napr. pri sledovaní TV).

Typické príznaky sú blednúce farby a kontrasty
Typické príznaky sú blednúce farby a kontrasty
Príčina:

Katarakta má mnohé príčiny. Najbežnejším je proces prirodzeného starnutia oka. Cukrovka (typ 1 alebo 2), kožné choroby ako neurodermatitída, fajčenie, očné poranenia, lieky (napr. všetky typy kortizónu), nedostatok živín, chronický zápal cievnatky a ožarovanie (napr. UV, röntgenové alebo infračervené) sú všetko faktory podporujúce vznik katarakty. Katarakta môže byť tiež dedičná. V tomto prípade má zvyčajne nededičné faktory, napríklad infekciu s osýpkami v maternici.

Liečba:

Aj kataraktu je možné riadne liečiť iba chirurgicky. Zakalená šošovka sa vymení za umelú (bežne vyrábanú z akrylátu alebo silikónu). Operácia sa štandardne vykonáva ako ambulantný zákrok pri lokálnej anestézii. Oko, ktoré je zasiahnuté viac, sa operuje ako prvé a druhé oko sa za normálnych okolností ošetrí o niekoľko dní alebo týždňov – všetko závisí od rýchlosti, pri akej sa oko zotavuje.

Prevencia:

Vekom podmienená katarakta sa rozvíja prirodzene s postupujúcim vekom a ako takej sa jej nedá zabrániť. Inak je to v prípade katarakty, ktorá vznikne z dôvodu iných faktorov. Bola preukázaná súvislosť medzi fajčením a kataraktou – zbavenie sa tohto zlozvyku preto pomáha pri prevencii pred týmto ochorením. Hlavnými opatreniami pri prevencii pred cukrovkou sú vyvážená strava, dostatok spánku a pravidelné cvičenie. Riziko poškodenia zraku však možno znížiť nosením ochranných okuliarov počas vykonávania nebezpečných úkonov (napr. vŕtanie alebo brúsenie). Aby ste zabránili poraneniam z UV lúčov, neustále noste okuliare s vhodným povrchom. Keď ste napríklad na dovolenke alebo v soláriu, noste slnečné okuliare a v horách noste lyžiarske okuliare.

Makulárna degenerácia (AMD)

Príznaky:

Sú dva typy makulárnej degenerácie: suchá a vlhká. Suchá makulárna degenerácia sa normálne prejavuje zníženou vizuálnou jasnosťou uprostred zorného poľa. Počas čítania sú písmená na okraji zreteľné, no tie v strede sú mierne rozmazané. Postihnuté osoby majú často problémy s rozpoznávaním tvárí. S postupujúcou makulárnou degeneráciou sa zrak priebežne zhoršuje až do postupného značného poškodenia zorného poľa alebo jeho úplného zničenia.

Vlhká AMD je naopak následok suchej makulárnej degenerácie. Je síce vzácnejšia, ale má oveľa rýchlejší priebeh. Na začiatku sa prejavuje výraznými obmedzeniami videnia do diaľky a nablízko, a napokon vedie k nevratnej strate zraku. Typickým príznakom vlhkej AMD je obmedzené videnie rovných čiar (napr. rámov alebo dlaždicových rýh), ktoré vyzerajú ako ohnuté.

Suchá makulárna degenerácia sa normálne prejavuje zníženou vizuálnou jasnosťou uprostred zorného poľa.
Suchá makulárna degenerácia sa normálne prejavuje zníženou vizuálnou jasnosťou uprostred zorného poľa.
Typickým príznakom vlhkej AMD je obmedzené videnie rovných čiar (napr. rámov alebo dlaždicových rýh), ktoré vyzerajú ako ohnuté.
Typickým príznakom vlhkej AMD je obmedzené videnie rovných čiar (napr. rámov alebo dlaždicových rýh), ktoré vyzerajú ako ohnuté.
Príčina:

V prípade suchej makulárnej degenerácie sa jedna časť sietnice stráca, stenčuje a odumiera. Tým sa ničia fotoreceptorické bunky uprostred sietnice. Pri vlhkej makulárnej degenerácii prerastajú z cievnatky do makuly nové cievy, kde spôsobujú krvácanie a zadržiavanie vody.

Liečba:

Makulárnu degeneráciu síce nie je možné vyliečiť, no liečbou sa dá postupovanie ochorenia často spomaliť alebo dokonca zastaviť.
Naopak, makulárnu degeneráciu možno liečiť ambulantným zákrokom vstrieknutím určitého lieku do oka (intravitreálna injekcia), ktorý novo vytvorenú krvnú cievu zatlačí späť, čím sa makula znova „vysuší“. Keďže štandardne to nepredstavuje trvalé vyliečenie, toto ošetrenie sa musí opakovať v pravidelných intervaloch po dobu niekoľkých rokov.

Prevencia:

Keďže makulárna degenerácia je jedným z typických vekom podmienených očných chorôb, ľudia by mali chodiť na pravidelné vyšetrenie sietnice po dosiahnutí veku 55 rokov. To znamená, že ochorenie sa dá liečiť včas prijatím vhodných opatrení.

Opacita v sklovci (mouches volantes, sklovcové vločky alebo „lietajúce mušky“)

Príznaky:

Opacitu v sklovci charakterizujú tmavé, často priehľadné bodky, pruhy alebo šmuhy v zornom poli, a to hlavne voči svetlému pozadiu, napríklad pri čítaní alebo sledovaní oblohy alebo snehu. Vytvárajú dojem, že poletujú naokolo, ale keď sa pohybujú, idú za vašimi očami. Tento jav je známy aj ako mouches volantes či „lietajúce mušky“.

Opacitu v sklovci charakterizujú tmavé, často priehľadné bodky, pruhy alebo šmuhy v zornom poli.
Opacitu v sklovci charakterizujú tmavé, často priehľadné bodky, pruhy alebo šmuhy v zornom poli.
Príčina:

„Lietajúce mušky“ bežne spôsobuje proces prirodzeného starnutia sklovca (corpus vitreum), ktorý vypĺňa väčšinu očnej buľvy. 98 percent sklovca tvorí voda a 2 percentá bielkovinové zložky a spojivové tkanivové vlákna. Tieto zložky sú štandardne rozpustené vo vode a sú tak neviditeľné. Časom sa sklovec zmenšuje a rozpúšťa sa. Kolagénové vlákna sa zhlukujú a náhle sa zdajú byť zakalené. Opacita v sklovci predstavuje typickú vekom podmienenú očnú chorobu. Tieto problémy postihujú zhruba dve tretiny ľudí vo veku 65 až 85 rokov, pričom krátkozrakých ľudí postihujú skôr ako ďalekozrakých alebo ľudí so zdravým zrakom. Metabolické poruchy ako cukrovka, očné poranenie alebo podliatiny, prípadne užívanie niektorých liekov môže viesť k opacite v sklovci.

Liečba:

Aj keď sa „lietajúce mušky“ často považujú za dráždivé, vo väčšine prípadov sú neškodné a nemusia sa liečiť. Ak opacity zásadne obmedzujú zrak a teda kvalitu života, máte k dispozícii možnosti liečenia. Prvou je odstránenie sklovca (vitrektómia), pričom sklovec sa odstráni buď čiastočne, alebo úplne, a oko sa namiesto neho vyplní kvapalinou alebo plynom. Oftalmológovia túto liečbu neodporúčajú, pretože pri nej existuje riziko oslepnutia. Nový a menej rizikový zákrok sa nazýva laserová vitreolýza. Jedná sa o neinvazívny zákrok na liečenie opacít v sklovci. Laserová vitreolýza sa vykonáva ako ambulantný zákrok pri lokálnej anestézii a je prakticky bezbolestná. Pomocou lasera sa rozpustia alebo rozbijú opacity v sklovci (fotodisrupcia). Oproti odstráneniu sklovca je s touto liečbou spojených oveľa menej rizík a vedľajších účinkov.

Nasledujúce výnimky vyžadujú čo najskorší zákrok: ak sa náhle zvýši intenzita a počet opacít alebo sú sprevádzané svetelnými zábleskmi, mohlo by to poukazovať na počiatočné fázy odlúpenia sietnice. V tomto prípade by sa malo ihneď uskutočniť oftalmologické vyšetrenie. To isté platí, ak vznikne dážď veľkých modrých bodiek: ak pacienti náhle spozorujú množstvo bodiek, ktoré v ich zornom poli vyzerajú ako dážď alebo vlniaci sa dym, mohlo by ísť o krvácanie do sklovca, ktoré musí bezodkladne vyšetriť oftalmológ, pokiaľ možno v nemocnici. Majte na pamäti, že niekoľko hodín po vyšetrení oftalmológom nebudete môcť šoférovať, pretože štandardne vám budú podané očné kvapky rozširujúce zrenice.

Prevencia:

Na zdravotný stav očí a teda proces starnutia oka má vplyv celý rad rôznych faktorov. Patria k nim vyvážená strava a zdravý životný štýl. Ďalej by ste sa mali vyhýbať nadmernému tlaku na oči, napríklad pri prudkom utieraní si očí.

Škúlenie

Existujú rozličné typy škúlenia:

Squinting

Latentné alebo skryté škúlenie (heterofória)

Príznaky:

Postihnuté osoby často trpia bolesťami hlavy, pálením očí alebo celkovým preťažením očí, ktoré je často sprevádzané vyčerpaním. Tieto príznaky dopĺňajú ešte rozmazané videnie, podráždené oči a dvojité videnie.

Dvojité videnie
Dvojité videnie
Príčina:

V prípade skrytého videnia nie sú oči pacienta úplne súbežné, čo zhoršuje jeho priestorové videnie. Mozog a očné svaly sa snažia vylučovať zdvojené obrazy, čo môže pacientov veľmi vyčerpávať. Výskyt heterofórie ovplyvňuje celý rad rôznych faktorov: požívanie alkoholu, stres, únava a psychické napätie. K heterofórii môže prispievať aj veľa hodín strávených za počítačom.

Liečba:

Latentné škúlenie je obvykle príznakom preťažovania očí a liečba je často opomínaná. Ak vyústi až v poruchy, heterofóriu možno korigovať na mieru prispôsobeným párom prizmatických okuliarov. Vďaka špeciálnemu vybrúseniu v aspoň jednej z šošoviek kompenzuje nekonzistentné vnímanie. Tým sa zvyšuje mobilita a súhra medzi očami, čo umožňuje nositeľovi vidieť viac uvoľnene a lepšie.

Prevencia:

Heterofórii sa nedá zabrániť, je možné však prijať opatrenia na zabránenie prípadným následkom, ako sú problémy so zrakom. Na zabránenie akýmkoľvek následkom (napr. zrakovej poruche) však môžete vykonať určité kroky. Bábätká a malé deti by preto mali chodiť na pravidelné prehliadky, aby bolo možné začať s ich liečbou čo najskôr.

Manifestné škúlenie (heterofória, strabismus concomitans)

Príznaky:

Manifestné škúlenie vo väčšine prípadov postihuje bábätká a malé deti. V prípade konkomitantného strabizmu sa môžu oči pohybovať vo všetkých smeroch, no napriek tomu nie sú zamerané na rovnaký objekt. Uhol škúlenia je totožný vo všetkých smeroch.

Manifestné škúlenie vo väčšine prípadov postihuje bábätká a malé deti.
Manifestné škúlenie vo väčšine prípadov postihuje bábätká a malé deti.
Príčina:

Konkomitantný strabizmus je buď zdedený, alebo si ho človek privodí ďalekozrakosťou. K ostatným možným príčinám patrí zraková porucha v jednom oku alebo obmedzené priestorové vnímanie.

Liečba:

Konkomitantný strabizmus sa dá liečiť oklúznou terapiou. Zdravé oko sa zakryje na niekoľko hodín až dní, aby sa škúliace oko vytrénovalo a začalo vidieť správne. Zrakové centrum tak dostáva podnety, ktoré potrebuje na riadne vytrénovanie.

Prevencia:

Konkomitantnému strabizmu sa nedá predísť. Na zabránenie akýmkoľvek následkom (napr. zrakovej poruche) však môžete vykonať určité kroky. Bábätká a malé deti by preto mali chodiť na pravidelné kontroly, aby sa podľa potreby dalo zavčasu začať s liečbou.

Paralytický strabizmus (strabismus paralyticus, strabismus incomitans)

Príznaky:

V prípade paralytického strabizmu náhle zlyhá jeden alebo viaceré vonkajšie očné svaly alebo zásobujúci nerv. Pacienti vidia odrazu dvojito a sťažujú sa na zlé priestorové vnímanie, ktoré často sprevádzajú nevoľnosť, bolesti hlavy a dokonca závraty. Pacienti môžu zažívať precitlivenosť na svetlo, „trasúce sa“ alebo páliace oči a nadmerné blikanie. Uhol škúlenia sa líši podľa uhla pohľadu. Ľudia trpiaci paralytickým strabizmom často kompenzujú tento problém nakláňaním hlavy na uvoľnenie paralyzovaného svalu. Iným slovami, nakláňajú hlavu, až kým nevidia správne.

Príčina:

Paralytický strabizmus si človek často privodí zranením, neurologickým ochorením, poškodením kraniálneho nervu alebo zápalom očného svalu. Paralytický strabizmus môžu spôsobiť obehové poruchy alebo nádory, napríklad v mozgu alebo očných jamkách.

Liečba:

Liečba paralytického strabizmu sa líši podľa príčiny. Jednou z možností je korigovať problém párom prizmatických okuliarov, ktoré kompenzujú nekonzistentné vnímanie vďaka špeciálnej technike brúsenia, ktorá je použitá aspoň pri jednej z šošoviek. Alternatívne je možné postihnuté očné svaly operovať a na liečbu môže byť podaný neurotoxín botulotoxín. V niektorých prípadoch paralytický strabizmus odznie svojvoľne po niekoľkých týždňoch či mesiacoch.

Prevencia:

Možnosti prevencie závisia od príčiny paralytického strabizmu a sú príliš rôzne a rozmanité, aby sme ich tu podrobne vysvetľovali. Váš oftalmológ vám s radosťou určí správnu diagnostiku.

Keratokónus

Príznaky:

Rohovka oboch očí sa stenčuje a získava kužeľovitý tvar. Pokračujúca deformácia spôsobuje ďalšie zhoršovanie zrakovej ostrosti. Mohlo by to poukazovať na nastupujúci keratokónus, ak sa predpis pacienta mení rýchlo v krátkom čase. Ochorenie postihuje obe oči, nie však vždy v rovnakej miere. Keratokónus sa môže vyskytovať v detstve, ale najčastejšie sa prejavuje vo veku 20 až 30 rokov. Priebeh ochorenia sa tiež líši od človeka k človeku. Niektorí ľudia vnímajú keratokónus iba ako malý problém so zrakom, zatiaľ čo iní potrebujú operáciu. Ochorenie väčšinou znemožňuje ďalšie nosenie kontaktných šošoviek. Pacienti s pokročilými fázami ochorenia sa sťažujú na skreslené videnie alebo kruhy okolo žiarivých svetelných zdrojov, tvorenie tieňov pri objektoch, dvojité videnie, zvýšenú citlivosť na svetlo a obmedzené videnie v šere alebo tme.

Pacienti s pokročilými fázami ochorenia sa sťažujú na skreslené videnie alebo kruhy okolo žiarivých svetelných zdrojov, tvorenie tieňov pri objektoch, dvojité videnie, zvýšenú citlivosť na svetlo a obmedzené videnie v šere alebo tme.
Pacienti s pokročilými fázami ochorenia sa sťažujú na skreslené videnie alebo kruhy okolo žiarivých svetelných zdrojov, tvorenie tieňov pri objektoch, dvojité videnie, zvýšenú citlivosť na svetlo a obmedzené videnie v šere alebo tme.
Príčina:

Napriek mnohým realizovaným štúdiám nie je k dispozícii dostatok informácií o príčinách a rizikových faktoroch keratokónusu. K domnelým príčinám patrí dysfunkcia štítnej žľazy alebo genetická predispozícia, keďže keratokónus sa môže vyskytovať v jednej rodine viackrát. Veľkým rizikovým faktorom pri keratokónuse je intenzívne a časté trenie si očí po dlhú dobu, napríklad z dôvodu alergie.

Liečba:

Liečba keratokónusu sa líši podľa príčiny, ale malo by sa s ňou začať čo najskôr. Ak sa ukáže, že za ochorenie môže štítna žľaza, pomôcť môže liečba hormónmi štítnej žľazy. V neskoršej fáze je často jediným riešením transplantácia rohovky.

Prevencia:

Keratokónusu sa pravdepodobne nedá zabrániť, pretože na jeho vznik majú pravdepodobne vplyv genetické faktory. Rizikové faktory však možno minimalizovať a v prípade alergie by sa mali pacienti zdržať trenia si očí a mali by prijať opatrenia na odstránenie svrbenia. Môže to byť napríklad znecitlivenie alebo podanie vhodného lieku.

Očné choroby musí diagnostikovať a liečiť oftalmológ. Ak pociťujete príznaky, ktoré nedokážete posúdiť, okamžite sa obráťte na svojho očného lekára. Ak máte zdravé oči, oftalmológ vie zhodnotiť, či sa váš zrak zlepší korekciou zraku. Kliknutím tu vyhľadáte optika vo vašom okolí.

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Ako dezinfikujem svoje okuliare a ako zabránim ich zahmlievaniu pri nosení rúška?

Zdravie + prevencia 1. 9. 2020

Tags:

Aké slnečné okuliare sú ideálne pre vašu obľúbenú aktivitu? Ideálny pár slnečných okuliarov sa nájde pre akúkoľvek príležitosť

Zdravie + prevencia 27. 7. 2018

Tags:

UV ochrana a ochrana pred oslnením V čom spočíva rozdiel?

Zdravie + prevencia 6. 7. 2018

Tags:

UV ochrana v každodennom živote Okenné tabule, oblečenie a okuliare – čo blokuje UV svetlo? A čo nie?

Zdravie + prevencia 28. 5. 2018

Tags:

Súvisiace produkty