Pomoc – potrebuje moje dieťa okuliare?

Prečo sú pravidelné testy zraku batoliat a detí také dôležité.

Deti, rovnako ako dospelí, vnímajú približne 80 % podnetov vizuálne. Dobrý a ostrý zrak je preto z hľadiska vývoja dieťaťa mimoriadne dôležitý. Čo by rodičia mali vedieť, skôr ako po prvý raz navštívia oftalmológa alebo optika? LEPŠIE VIDENIE vám prináša niekoľko tipov, vďaka ktorým nájdete dokonalé riešenie pre mladých používateľov okuliarov.

Prvý test zraku

Môže to znieť zvláštne, ale na vyšetrenie zraku detí nikdy nie je neskoro. Detekcia prípadnej zrakovej poruchy u detí nie je vždy jednoduchá. Rodičia si obyčajne najprv všimnú prípadné problémy dieťaťa s chôdzou. Až potom si všimnú zrakové problémy. Batoľatá a malé deti nedokážu zistiť ani oznámiť svoje problémy. Dokonca aj staršie deti majú obmedzenú schopnosť odlišovať ostrý zrak od rozmazaného. Rodičia si väčšinou všimnú problém so zrakom dieťaťa až vtedy, keď sa zraková ostrosť zníži až o viac ako 60 %. Čím skôr sa však skorigujú zrakové problémy detí a batoliat, tým lepšia a úspešnejšia bude samotná korekcia. Pamätajte na to, že binokulárne videnie sa môže úplne rozvinúť iba vtedy, keď je obraz na sietnici obidvoch očí rovnako ostrý. Je to podobné ako počas učenia sa chôdze a reči – malé deti sa učia pozerať formou kontinuálneho nácviku. Je to však skôr, pokiaľ ide o zrak – prvé vizuálne zážitky začínajú deti vnímať hneď potom, ako po pôrode otvoria oči.

Deti by mali absolvovať prvý test zraku v priebehu prvých desiatich dní života. Včasná korekcia zrakových problémov, keď oko ešte nie je úplne vyformované, je úspešnejšia ako v neskoršom veku. Niektoré zrakové postihnutia, ktoré sa neskôr nedajú korigovať, je možné minimalizovať alebo sa im dá úplne vyhnúť, ak sa zistia včas a ak sa liečia.

Najmä u predčasne narodených detí sa často vyskytujú zrakové postihnutia v dôsledku nedostatočného času stráveného v maternici matky. To znamená, že zrakovú ostrosť je vhodné skontrolovať vtedy, keď sa dieťa nachádza v inkubátore. U malých a mladých detí sa vyšetrenie robí objektívnym postupom s názvom skiaskopické meranie zrakovej ostrosti. Lekár počas tohto vyšetrenia aplikuje kvapku derivátu atropínu do oka dieťaťa. Tým sa roztiahne zrenica a zabráni sa akomodácii (schopnosť samočinnej úpravy oka na vytvorenie ostrého obrazu objektov v rôznych vzdialenostiach na sietnici), vďaka čomu môže lekár zistiť akékoľvek vizuálne poruchy. Okuliare a dokonca aj kontaktné šošovky je možné predpísať a upraviť predčasne narodeným deťom, malým deťom a aj mladým deťom. Špeciálne okuliarové rámy a šošovky sú k dispozícii aj na tie najmenšie tváre a niektoré z nich optici vyrábajú špecificky.

Po prvom vyšetrení by mali rodičia dbať na pravidelné vyšetrenie zraku dieťaťa – ideálne raz ročne. Rodičom tiež odporúčame, aby sledovali zrak dieťaťa a jeho vizuálne správanie. Ak nastanú zmeny, je vhodné navštíviť oftalmológa (napríklad strabizmus, časté šúchanie si očí, nedostatočný očný kontakt, katarakty, žmurkanie alebo – u školopovinných detí – potreba držania papiera príliš blízko počas čítania alebo písania alebo nesprávne odpisovanie z tabule).

Výber oftalmológa a optika

Tak ako v prípade pediatra si treba aj oftalmológa a optika vyberať starostlivo s prihliadnutím na spôsob, akým pristupujú k mladým a starším deťom a akým ich liečia.

Vždy sa zamyslite nad tým, ako priateľsky pristupuje lekár alebo optik k deťom a aké sú jeho skúsenosti s liečbou detí. Nie je nič horšieho ako strach dieťaťa z terapeuta. Okuliare by sa dieťaťu nikdy nemali „predávať“ ako niečo záporné alebo obťažujúce. Je potrebné zdôrazniť, že okuliare sú pre dieťa výborná vec! Okuliare dokážu zázraky: naraz uvidíte aj tie najmenšie veci.

Okrem priateľského prístupu k deťom sú ďalším rozhodujúcim faktorom skúsenosti špecialistu. Dbajte na to, aby najskôr vykonal komplexné úvodné vyšetrenie (anamnézu) v priateľskom duchu. Rovnako ako u dospelých by sa mal s vami aj s dieťaťom porozprávať o situáciách, v ktorých vizuálne problémy nastávajú, o situáciách, v ktorých bude dieťa najviac potrebovať okuliare, o tom, či je dieťa veľmi aktívne, či športuje, veľa číta (vrátane čítania v posteli večer alebo za súmraku)… Čím podrobnejšie informácie spolu s dieťaťom o týchto návykoch poskytnete, tým jednoduchší bude výber zrakovej pomôcky a jej prispôsobenie.

Optik by si mal vyhradiť dostatok času a trpezlivosti na konzultáciu s vami a dieťaťom. Počas výberu okuliarov počúvajte, čo si dieťa želá. Nevyvíjajte nátlak – v ideálnom prípade by dieťa malo okuliare prijať a samo si ich nasadiť.

Požiadajte o podrobné informácie o úpravách okuliarových šošoviek, napríklad o povrchovej vrstve na zvýšenie tvrdosti alebo o antireflexnej povrchovej vrstve. Tieto ďalšie povrchové vrstvy nemusia stáť oveľa viac a vďaka nim získate odolnejšie a trvanlivejšie okuliare – a pre dieťa bude pozeranie sa radostnejšie. Snažte sa zamerať na okuliarové šošovky odolné voči otrasom a spánkové ramienka/nosové mostíky, ktoré sú pre deti bezpečné.

Pamätajte na to, že niektorí optici majú špeciálne ponuky detských okuliarov, pri ktorých môžete využiť nasledujúcu výhodu: „Okuliare, ktoré rastú s vami“. Tieto ponuky umožňujú v priebehu rastu dieťaťa získavať nové okuliare za staré, a to za pevne stanovenú cenu. Využite výhody ponúk na následnú starostlivosť a kontrolu detských okuliarov. Profesionálne čistenie okuliarov alebo kontrola vhodnosti nasadenia okuliarov a ďalšie potrebné korekcie sú veľmi užitočné, a to najmä u veľmi aktívnych detí. Zároveň predlžujú životnosť okuliarov.

Vizuálne hry pre deti

1. Presne pozorujte!

Túto hru je možné hrať s viacerými deťmi, najmenej však s troma. Požiadajte deti, aby sa vzájomne na seba veľmi presne podívali a aby sa pozorovali. Po uplynutí piatich minút vyberte jedno dieťa a požiadajte ho, aby miestnosť opustilo. Iné dieťa zakryte dekou alebo plachtou tak, aby mu bolo vidieť iba hlavu. Požiadajte dieťa, ktoré miestnosť opustilo, aby sa vrátilo a čo najpresnejšie opísalo odev pod dekou. Za každý správny opis získa dieťa jeden bod. V ďalších kolách hry môžete deti požiadať, aby si vymenili odev alebo aby si na seba nasadili ďalšie doplnky.

2. Vidím niečo, čo ty nie

V tejto hre budete potrebovať doma vyrobený teleskop – ideálne je naň použiť dva zvitky toaletného papiera. Nosový mostík v strede je možné vyrobiť z kartónu alebo prázdnej zápalkovej škatuľky.

Na túto hru budete potrebovať najmenej dvoch ľudí. Do stredu miestnosti uložte na jednu kopu rôzne predmety (hračky, topánky a podobné predmety). Požiadajte niektoré z detí, aby si priložilo k očiam teleskop a aby sa zapozeralo na kopu predmetov. Dieťa začne opisovať jeden z predmetov. Prvé dieťa, ktoré uhádne, o aký predmet ide, vyhráva kolo a pokračuje v činnosti s teleskopom.

3. Špagety

Budete potrebovať 10 dlhých prúžkov (napríklad rôzne typy vlnenej priadze alebo darčekové stužky). Dva prúžky musia mať rovnakú farbu. Najprv požiadajte deti, aby prúžky dokonale zamiešali. Požiadajte jedno z detí, aby z kopy špagiet vytiahlo dva prúžky, ktoré majú rovnakú farbu.

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Súvisiace články

Správne okuliare pre deti Rozhodnúť sa nikdy nie je jednoduché. Pri výbere okuliarových rámov pre dieťa nie je dôležitým faktorom iba vzhľad.

Zdravie + prevencia 16.10.2017

Tags:

Súvisiace produkty