O spoločnosti ZEISS

ZEISS je medzinárodná popredná technologická spoločnosť pôsobiaca v odvetviach optiky a optoelektroniky. V predchádzajúcom fiškálnom roku vygenerovala skupina ZEISS ročné tržby v celkovej výške vyše 5,8 mld. eur vo svojich štyroch segmentoch: Priemyselná kvalita a výskum, Lekárska technológia, Spotrebiteľské trhy a technológia výroby polovodičov (stav: 30. september 2018).

ZEISS vyrába a distribuuje pre svojich zákazníkov vysoko inovatívne riešenia pre priemyselnú metrológiu a zaistenie kvality, riešenia v mikroskopii pre vedy o živote a výskum materiálov a lekárske technologické riešenia na diagnostiku a liečbu v oftalmológii a mikrochirurgii. Názov ZEISS je tiež synonymom celosvetovo poprednej litografickej optiky, ktorá sa používa v odvetví výroby čipov pri výrobe polovodičových súčiastok. Je celosvetový dopyt po značkových produktoch ZEISS určujúcich trendy, ako sú šošovky okuliarov, fotoaparátov a ďalekohľadov.

S portfóliom zameraným na perspektívne oblasti, ako sú digitalizácia, zdravotná starostlivosť a inteligentná výroba a so silnou značkou buduje ZEISS budúcnosť ďaleko presahujúcu odvetvia optiky a optoelektroniky. Značné, udržateľné investície spoločnosti do výskumu a rozvoja vytvárajú základ pre úspech a ďalší rozvoj technológie a líderstva ZEISS na trhu.

ZEISS s asi 30 000 zamestnancami má zastúpenie v takmer 50 krajinách, s približne 60 vlastnými spoločnosťami zameranými na predaj a servis a 30 výrobnými a vývojovými centrami po celom svete. Sídlo spoločnosti, ktorá bola založená v roku 1846 v Jene, je v nemeckom Oberkochene. Carl Zeiss Foundation, jedna z najstarších nadácií v Nemecku, ktorej posolstvom je propagovať vedu, je jediným vlastníkom holdingovej spoločnosti Carl Zeiss AG.

ZEISS Vision Care

ZEISS Vision Care je jedným z celosvetovo hlavných výrobcov okuliarových šošoviek a oftalmologických nástrojov. Táto oblasť patrí do segmentu Spotrebiteľské trhy a vyvíja a vyrába produkty pre celý hodnotový reťazec okuliarov, ktoré sa globálne distribuujú pod značkou ZEISS.

Politika ZEISS

Politika ZEISS opisuje chápanie značky ZEISS v nasledujúcich kľúčových témach:

  • ZEISS ako značka, produkty a spokojnosť zákazníkov
  • zamestnanci, zdravie a bezpečnosť a
  • dodržiavanie a sociálna zodpovednosť
  • externé vzťahy, partneri a dodávatelia
  • ochrana životného prostredia a energetickej účinnosti
  • neustále zlepšovanie procesov a stanovenie cieľov

Dodržiavanie je základnou zložkou a riadi všetky naše činnosti súvisiace s podnikaním a naše správanie.