Udržateľnosť
s ZEISS Vision Care 

Náš dlhodobý úspech bol vždy spojený so zodpovedným konaním. Ako spoločnosť patriaca do nadácie Carl Zeiss Foundation presadzujeme tieto hodnoty už vyše 100 rokov. V spolupráci s našimi tímami pracujeme celosvetovo na tom, aby sme šetrili zdroje a poskytovali riešenia očnej starostlivosti, vďaka ktorým budú môcť ľudia vidieť lepšie.

S cieľom naplniť náš záväzok sa zameriavame na tri hlavné oblasti:

Šetrenie zdrojov

Udržateľný vývoj produktov

Spoločenská angažovanosť

Základom je udržateľnosť

Prostredníctvom našich technológií, produktov a riešení ovplyvňujeme životy ľudí už mnoho rokov. A plne sa stotožňujeme s naším jediným vlastníkom, ktorým je Carl Zeiss Foundation, v chápaní udržateľnosti ako základu pre budúcnosť ľudstva, našich zákazníkov, našej spoločnosti a našich zamestnancov.

Dr. Matthias Metz, bývalý vedúci pre spotrebiteľské trhy ZEISS

Spolupráca pre lepšiu budúcnosť

Klimatická kríza a jej dopad na našu planétu je veľmi reálny. ZEISS chce byť súčasťou riešenia.

Dr. Nicole Ziegler, vedúca pre udržateľnosť ZEISS
Plán

V rámci našej stratégie pre udržateľnosť je naším cieľom dosiahnuť uhlíkovú neutralitu pri našej vlastnej činnosti do roku 2025. V kombinácii s cieľom prejsť na zelenú energiu na našich hlavných pracoviskách po celom svete do roku 2022 podporujeme Parížsku dohodu o obmedzení globálneho otepľovania pod 2 °C.

2022

zelený zdroj energie na našich hlavných pracoviskách po celom svete

2025

CO2 neutralita pri všetkých našich vlastných globálnych aktivitách

Šetrenie zdrojov

Dávame si záležať, aby sa pri výrobe našich okuliarov spotrebovalo menej vody, energie a plastov a aby vznikalo menej CO2 v rámci celého hodnotového reťazca – od výroby polotovarov šošoviek až po konečné dodanie.

V rámci viac ako 250 individuálnych iniciatív sa snažíme plniť si náš záväzok každým dňom čoraz lepšie. Usilovne pracujeme na tom, aby sme v rámci celého procesu dosiahli udržateľné obchodné zvyklosti.

Washing Hands. Cleaning Hands. Hygiene With Motion Blur Effect

Menej vody

Ušetríme dostatok vody, ktorá by vystačila ako pitná voda pre 180 000 ľudí na jeden rok.

Antique electronic decorative lamp in factory

Menej energie

Ušetríme dostatok energie, ktorá by pokryla elektrickú spotrebu 3 100 domácností za jeden rok.

Menej odpadu

Naša ročná redukcia množstva odpadu sa rovná hmotnosti 2,5 milióna plastových vriec.

Menej papiera

Naše nové balenie okuliarov ušetrí každoročne 68 ton papiera.

Niektoré z našich viac ako 250 iniciatív

zeiss-smt-maps-location
Taliansko
Taliansko

100 % obnoviteľná energia vo Varese1

Vďaka mixu hydroenergie a energie z biomasy spĺňa toto pracovisko svoje energetické potreby prostredníctvom 100 % obnoviteľných zdrojov. Množstvo rezervovanej obnoviteľnej elektriny by splnilo elektrickú spotrebu asi 1 500 talianskych rodín a každoročne by prispelo k ušetreniu vyše 1 500 ton emisií oxidu uhličitého.

Mexiko
Mexiko

Recyklácia odpadovej vody v Tijuane2

S cieľom poradiť si s nedostatkom vody v konkrétnych výrobných regiónoch recykluje závod na výrobu okuliarov odpadové vody z prevádzkových procesov na použitia s nižšími požiadavkami na kvalitu vody. Tým sa docieli ročná úspora vody asi 100 m3, čo je ekvivalent potrebný na uspokojenie ročnej spotreby vody pre 100 ľudí.

India
India

Recyklácia dažďovej vody v Bangalúre3

Továreň v Bangalúre zachytáva dažďovú vodu na ploche 1 200 m2 na streche továrne a používa ju na výrobu šošoviek. Ušetrená spotreba komunálnej pitnej vody je vďaka tomu asi 690 000 litrov za rok a táto voda je k dispozícii pre obyvateľov v oblasti čeliacej nedostatku vody počas obdobia sucha.

Čína
Čína

Recyklácia tepla vo výrobných procesoch v Kantone4

Renovácia systému stlačeného vzduchu vedie vždy k vyššej energetickej účinnosti, no v tomto prípade u našich inžinierov v Kantone tiež podnietila nápad obnovovať generovaný odpadový vzduch formou jeho opätovného použitia pri vyhrievaní našich farbiacich kúpeľov: asi o 90 MWh menšia spotreba, čo je ekvivalent domácej spotreby energie 30 čínskych rodín.

Čína
Čína

Výroba šošoviek so solárnou energiou v Kantone5

Na výrobu očných šošoviek využíva výrobné pracovisko takmer 100 percent solárnej energie namiesto fosílnych palív.

Brazília
Brazília

Zásobovanie obnoviteľnou energiou v Petrópolise6

Závod na pracovisku v Petrópolise využíva obnoviteľnú elektrinu z vodnej elektrárne, čo umožňuje ušetriť asi 550 t CO2 ročne, teda množstvo CO2podobné tomu, koľko viaže les so 400 stromami.

USA
USA

Premena odpadu na suroviny v Hebrone7

Závod v Hebrone nadviazal partnerstvo s miestnou firmou z automobilového priemyslu. Toto partnerstvo umožňuje opätovne používať spotrebovaný alkohol z výrobného procesu šošoviek ako surovinu pre výrobu nových produktov na báze alkoholu. Každoročne tak možno recyklovať asi 150 kg potenciálne škodlivých prchavých organických zlúčenín.

Austrália
Austrália

Úspora vody prostredníctvom nového výrobného procesu v Tonsley8

Vďaka investícii viac ako 1 milión USD prechádza výroba v Tonsley z mokrého brúsenia šošoviek na suché brúsenie CNC riadenými strojmi. Týmto spôsobom počas výrobného procesu nevzniká žiadna odpadová voda.

Udržateľný vývoj produktov

Aby bola výroba šošoviek čo najviac udržateľná, neustále skúmame a zlepšujeme naše výrobné procesy. Vyvíjame metódy, ktoré nám umožňujú vyrábať šošovky s čoraz menším množstvom vstupných materiálov a nahrádzať zastarané výrobné zariadenie novými energeticky účinnými zariadeniami.

Chceme sa presunúť od tradície automatizácie kvôli nej samotnej smerom k neúprosnej honbe za optimálnymi parametrami, ktoré môžu viesť k najnižšej spotrebe energie a najnižšiemu objemu produkovaného odpadu.

Pre udržateľný vývoj je zásadný nielen objem použitých materiálov, ale aj samotné suroviny. Pomocou značného počtu materiálov na biologickej báze sme vyvinuli ekologickejšie vyrobené šošovky do slnečných okuliarov, ktorú ponúkajú zákazníkom udržateľnú voľbu.

Stovky ton materiálu každý rok

Dokázali sme výrazne znížiť využívanie zdrojov pri výrobe polotovarov okuliarových šošoviek.

Sven Hermann, vedúci pre spotrebiteľské trhy ZEISS

Ochrana zdrojov

Naším cieľom je používať menej vody, menej energie a znížiť produkciu odpadu pri všetkých našich výrobných procesoch.

Emanuele Novelli, manažér pre udržateľnosť ZEISS Vision Care

Spoločenská angažovanosť

Ako spoločnosť vlastnená nadáciou máme záväzok spoločenskej zodpovednosti. Zodpovedné konanie je teda jednou z hodnôt našej spoločnosti. Naša misia: Jasný zrak pre každého.

Na tento účel podporujeme rôzne miestne iniciatívy, ktoré sa venujú tejto téme. Mnohí ľudia nemajú prístup k žiadnej forme očnej starostlivosti, hlavne vo vidieckych oblastiach. Hlavným dôvodom je to, že väčšina rozvojových či chudobných regiónov nemá odbornú a logistickú kapacitu na poskytovanie možností korekcie zraku.

Zrakový program Aloka v Indii

Potreba lacných, zato však kvalitných okuliarov vo vidieckych a nerozvinutých regiónoch v Indii je obrovská. Zrakový program Aloka, iniciovaný a podporovaný spoločnosťou ZEISS, má za cieľ zmeniť prostredie starostlivosti o zrak v takýchto oblastiach prostredníctvom podnikového networkingu, technológie, inovácie, kvalitných okuliarov a zvyšovania povedomia o výhodách zraku bez obmedzení. 

vision care free lunch fund

Fond pre bezplatné obedy v Číne

Keďže rodiny vo vidieckych oblastiach Číny sú často príliš chudobné na to, aby si mohli dovoliť obedy, fond pre bezplatné obedy ponúka školské pokrmy pre deti. Spoločnosť ZEISS sa pripojila k programu v roku 2014 a odvtedy vybrala pre deti okolo 820 000 bezplatných pokrmov. Navyše, ZEISS spolu so svojimi partnermi prináša starostlivosť o oči a zrak do partnerských škôl poskytovaním odborných vyšetrení zraku a darovaním bezplatných šošoviek.

earth in hands. green planet on hand. save of earth. environment concept for background web or world guardian organization.Elements of this image furnished by NASA

Optometry Giving Sight vo Vietname a Malawi

Na prevenciu slepoty a zrakových porúch spôsobených nekorigovanou stratou zraku a na riešenie vyčerpávajúceho problému zrakových porúch bola v roku 2003 založená iniciatíva Optometry Giving Sight. S príspevkom vyše 110 000 $ pomohla pobočka ZEISS Vision Care Kanada v spolupráci s WestGroupe financovať kritické miestne vývojové projekty, ako napr. optometrickú školu vo Vietname a vybavenie pre optometrický program v Malawi.