ZEISS PRE ŠPECIALISTOV NA OČNÚ STAROSTLIVOSŤ

Informácie o spoločnosti

Túto webovú lokalitu prevádzkuje Carl Zeiss Vision International GmbH.

Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.:
Račianska 12481/77/A
831 02 Bratislava 3
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5564 6791
Fax: +421 2 5564 6783
info.zeiss.sk@zeiss.com

Konatelia: Ing. Karel Tillinger

Zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I. odd.Po, vložka 71691/B

Ak máte otázky týkajúce sa našej webovej stránky, kontaktujte nás na adrese webmaster@zeiss.com.