ZEISS PRE ŠPECIALISTOV NA OČNÚ STAROSTLIVOSŤ

Šošovky ZEISS ClearView FSV

Vyniknite skladovými šošovkami, ktoré rozhodne nie sú štandardné.

Vďaka šošovkám ZEISS ClearView FSV môžete svojim zákazníkom ponúknuť všetky výhody optimalizácie Freeform, za rovnakú cenu a s rovnakou dodacou lehotou ako pri skladovej šošovke.

 • Technológia Freeform v šošovkách FSV
 • Tenké a ploché bez optických kompromisov
 • Priemerne 3x väčšie oblasti dokonalo jasného videnia v porovnaní so šošovkami ZEISS AS FSV

Štandardné skladové šošovky FSV robia kompromis pri optických vlastnostiach.

Vďaka svojim charakteristickým výhodám nižšej ceny a rýchlejšej dodacej lehoty sú dokončené jednoohniskové (finished single vision, FSV) „skladové“ šošovky celosvetovo najpredávanejším typom očných šošoviek. Šošovky FSV však zaostávali v jednej z najdôležitejších vlastností pre každého používateľa okuliarových šošoviek: obvykle neponúkajú skvelé optické vlastnosti mimo stredu šošovky. Predovšetkým dopyt po plochejších a tenších šošovkách FSV viedol ku kompromisu pri periférnom optickom výkone.

Skladové šošovky FSV

Štandard Sférické (SPH) šošovky

 • Optimalizované pomocou iba 1 voľného parametra v polomere šošovky
 • Periférne lúče sa lámu intenzívnejšie ako lúče v strede šošovky (sférické aberácie), čo vedie k optickému kompromisu
 • Akákoľvek prijateľne plochá šošovka vedie u používateľa k periférnemu rozmazávaniu

Dobré Asférické (AS) šošovky

 • Optimalizované pomocou 5 voľných parametrov v jednom meridiáne
 • Jeden asférický povrch, väčšinou vpredu, ale zadný povrch zostáva jednoduchý tórický (2 sféry pri 90°)
 • Poskytuje optiku podobnú SPH, pričom zlepšuje plochosť
 • Keď sa zvýšia výkon sph a cyl, rovnaké obmedzenia spôsobia nárast optických chýb

Lepšie Dvojité asférické (DAS) šošovky

 • Optimalizované pomocou 9 voľných parametrov v dvoch kolmých meridiánoch a zmiešané medzi sebou
 • Nahrádza tórický zadný povrch AS za 2 navzájom kolmé asférické tvary (atórické)
 • Zlepšenie dizajnu AS, ale zmiešaná oblasť naďalej robí kompromis pri optických vlastnostiach

Najlepšie Jednoohniskové šošovky Freeform

 • Bodová optimalizácia dizajnu šošovky pre veľmi komplexný povrch šošovky
 • Výsledkom je šošovka FSV, ktorá je veľmi plochá aj tenká a dosahuje vynikajúce optické vlastnosti – s jasným pozorovaním od stredu šošovky až po okraj

Šošovky ZEISS ClearView FSV

Inšpirované dopytom zákazníkov

Zákazníci žiadajú pohodlie a jasné videnie, no štandardné skladové šošovky robia kompromisy pri optických vlastnostiach.2 Spoločnosť ZEISS sa pustila do veľkej príležitosti na optické vylepšenie tradičných dizajnov šošoviek FSV identifikovaním metódy posúdenia optickej kvality a zlepšenia optimalizácie šošovky.

Zlomový objav v optike a estetike.

Pri šošovkách ZEISS ClearView FSV budú zákazníci vidieť výborne od stredu šošovky až po okraj. Šošovka je plochejšia, tenšia a vyzerá krajšie ako tradičné dizajny šošoviek, ktoré sa spoliehajú na strmejšie základné krivky poskytujúce prijateľný optický výkon.

Zlomový objav v optike a estetike.

Freeform na sklade

 • Bodová optimalizácia na celom povrchu šošovky
 • 700 voľných parametrov výpočtu pri každom dizajne šošovky
 • Maximálna úroveň optimalizácie

Až o 16 % tenšie

 • Až o 16 % tenšie3 než ZEISS sférické (SPH) FSV 
 • Až o 8 % tenšie4 než ZEISS asférické (AS) FSV – bez kompromisov pri zraku
 • Bodová optimalizácia a technológia ZEISS ClearFormTM Manufacturing umožňujú plochejšie šošovky s menšou hrúbkou na okraji šošovky pri mínusových šošovkách a v strede šošovky pri plusových šošovkách

Až o 49 % plochejšie

 • Priemerne o 36 % plochejšie šošovky v rámci všetkých predpisov5 v porovnaní s ZEISS AS 1.6 FSV
 • Až o 49 % plochejšie šošovky pri mínusovom rozsahu6
 • Až o 25 % plochejšie šošovky pri plusovom rozsahu7
 • Žiadne optické kompromisy

3x väčšia zóna jasného videnia

 • Jasné pozorovanie od stredu šošovky až po okraj
 • Priemerne 3x väčšia zóna dokonalo jasného videnia v porovnaní so šošovkami ZEISS AS FSV
 • Až 4,6x väčšia oblasť pre vyšší myopický predpis a až 5,1x väčšia oblasť pre vyššie hyperopické predpisy1

Preukázaná spokojnosť zákazníkov so šošovkami ZEISS ClearView FSV

Testom u používateľov jednoohniskových šošoviek pomocou postupu slepého testovania produktov sa potvrdilo, že šošovky ZEISS ClearView FSV sú lepšie ako tradičné šošovky FSV.2
 • 100 %

  malo veľmi dobrý/dobrý bezprostredný dojem zo šošoviek ZEISS ClearView FSV.2

 • 78 %

  Po 1 týždni nosenia preferovalo 78 % účastníkov štúdie vizuálne vlastnosti šošoviek ZEISS ClearView FSV v porovnaní so šošovkami ZEISS AS FSV.2

 • 89 %

  používateľov dôrazne súhlasilo alebo súhlasilo s tým, že pri šošovkách ZEISS ClearView mali celodenný vizuálny komfort.2

 • 79 %

  používateľov dôrazne súhlasilo alebo súhlasilo s tým, že ZEISS ClearView poskytuje jasné videnie v rámci celej šošovky na malú, strednú a veľkú vzdialenosť.2

Technológia ClearForm® dizajn Freeform pre dokončené skladové šošovky

Vysvetlenie technológie.

 • Dizajn šošoviek ZEISS ClearView

  Na výpočet požadovaných dizajnov foriem sa používajú komplexné nástroje matematickej simulácie.

 • Generovanie foriem Freeform

  Kompletné freeform tvary sú do foriem začlenené pomocou vysoko presných číslicovo riadených (CNC) generátorov.

 • Meranie metrológie CMM

  Pri využití skúseností spoločnosti ZEISS s priemyselným meraním sa pomocou súradnicového meracieho stroja ZEISS (CMM) skontroluje presnosť a precíznosť finálnych foriem, kde sa na povrchu každej formy analyzuje vyše 1500 bodov.

 • Špecializované párovanie foriem

  Špeciálna optimalizácia predných a zadných párovaní foriem s cieľom poskytnúť komplexnú free-form optiku po celom rozsahu predpisu. 2D kód dátovej matice (Data Matrix Code, DMC) sa používa vo výrobnom procese na presné sledovanie foriem a šošoviek v rámci automatizovaného priemyselného procesu 4.0.

 • Liatie/povrchová úprava/kontroly kvality

  Nakoniec sa dokončené šošovky skontrolujú pomocou CMM na základe simulácie ZEISS Vision Clarity Simulation, aby sa zabezpečilo, že finálny produkt má sľubované optické vlastnosti.

Kontaktujte nás

Ako vám môžeme pomôcť?

Formulár sa načítava...

Kontaktujte nás

Informácie zadané v kontaktnom formulári použije  Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. na zodpovedanie vašej žiadosti e-mailom alebo telefonicky. Kliknite sem a prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane údajov.

 • 1

  Na základe simulácie vizuálnej jasnosti pri ploche šošovky s 50 mm priemerom pre šošovky ZEISS ClearView FSV s indexom 1,60 v porovnaní so šošovkami 1.60 ZEISS AS FSV. Priemer +5D, +3D, +1D, -1D, -3D, -5D a -7D s a bez cylindra -2D. Kvantitatívne analýzy od Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 2

  Účastníci štúdie boli požiadaní o zhodnotenie, aké dôležité sú pre nich rôzne aspekty pri vyberaní nových okuliarových šošoviek („cena“, „vidieť jasne v rámci celej šošovky“, „ľahko sa adaptovať“, „pohodlné videnie v rámci celej šošovky“, „vzhľad“, „dostupné povrchy“, „vyhovuje rámu“). Skúška používateľov porovnávajúca šošovky 1.60 ZEISS ClearView FSV a 1.60 ZEISS AS FSV v laboratórnych podmienkach a každodennom živote. N=20 účastníkov štúdie. Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 3

  Merania hrúbky šošovky pri šošovkách 1.60 ZEISS ClearView FSV v porovnaní so šošovkami ZEISS SPH FSV v rámci rozsahu predpisov (-5, -3, -1, +1, +3, +5D s a bez cyl -2D). Maximálne zníženie o 16 % pre stredovú hrúbku +5,00/-2,00. Kvantitatívne analýzy od Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 4

  Merania hrúbky šošovky (hrúbka okraja pri 50 mm priemere pre mínusové šošovky; stredová hrúbka pre plusové šošovky) pri šošovkách 1.60 ZEISS ClearView FSV v porovnaní so šošovkami ZEISS AS FSV v rámci rozsahu predpisov (-7, -5, -3, -1, +1, +3, +5D s a bez cyl -2D). Maximálne zníženie o 8 % pre stredovú hrúbku +3,00/0,00. Kvantitatívne analýzy od Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 5

  Merania plochosti šošoviek (základná krivka) pri šošovkách 1.60 ZEISS ClearView FSV v porovnaní so šošovkami ZEISS SPH FSV v rámci rozsahu predpisov (-5, -3, -1, +1, +3, +5D s a bez cyl -2D). Maximálne zníženie o 49 % pri -5,00D s a bez cyl -2D. Kvantitatívne analýzy od Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 6

  Merania plochosti šošoviek (základná krivka) pri šošovkách 1.60 ZEISS ClearView FSV v porovnaní s šošovkami ZEISS AS FSV v rámci rozsahu predpisov (-7,-5,-3,-1,+1,+3,+5D s a bez cyl -2D). Maximálne zníženie o 32 % pre -5,00D s cyl -2D. Kvantitatívne analýzy od Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.

 • 7

  Merania plochosti šošoviek (základná krivka) pri šošovkách 1.60 ZEISS ClearView FSV v porovnaní so šošovkami ZEISS SPH FSV. Priemer -5D, -3D, -1D, +1D, +3D, +5D s a bez cyl -2D. Maximálne zníženie o 49 % pri -5,00D s a bez -2D cyl pre mínusové šošovky. Maximálne zníženie o 25 % pri 5,00D s a bez -2D cyl pre plusové šošovky. Kvantitatívne analýzy od Technology & Innovation, Carl Zeiss Vision GmbH, 2020.