Technológia ZEISS i.Scription
ZEISS PRE ŠPECIALISTOV NA OČNÚ STAROSTLIVOSŤ

Technológia ZEISS i.Scription

Ponúknite svojim pacientom lepšie videnie vo dne aj v noci.

Technológia i.Scription®  umožňuje vytvoriť osobný odtlačok zraku pomocou ZEISS  i.Profiler plus a ponúknuť každému klientovi jedinečné riešenie šošoviek na mieru, ktoré mu zlepšuje zrak vo dne v noci.

 • Lepší vizuálny kontrast
 • Lepšie vnímanie farieb
 • Lepšie nočné videnie/videnie v nedostatočných svetelných podmienkach

Šošovky ZEISS s technológiou i.Scription®

Poskytnite pacientom ideálnu korekciu zraku pomocou šošoviek ZEISS s technológiou i.Scription®. Znižuje účinky oslnenia, dodáva viac lesku a zostruje kontrast. Tieto šošovky prémiovej kvality vytvárajú príležitosť na odlíšenie vašej optiky od konkurencie.

Vedeli ste, že?

 • 90 %

  klientov chce napraviť svoj prirodzený zrak a obávajú sa o zdravie očí.1

 • 95 %

  používateľov uprednostňuje jednoohniskové šošovky ZEISS Individual Single Vision optimalizované pomocou technológie i.Scription® pred jednoohniskovými šošovkami ZEISS Individual bez technológie i.Scription®.2

Je spôsob, akým chápeme refrakciu, stále relevantný?

Prečo je náš prístup k refrakcii dôležitý.

Zvyčajne sa refrakcia stále používa ako základ pre predpisovanie okuliarov. Je to výsledok dvojfázového procesu:

 • Objektívna refrakcia: Refrakčné chyby oka sa najprv objektívne odhadnú pomocou retinoskopie alebo autorefrakcie a následne  

 • Subjektívna refrakcia: Predpis subjektívne spresní optometrista, pričom pacientovi umožní porovnať svoje videnie prostredníctvom skúšobných šošoviek s použitím refraktorovej hlavy alebo skúšobného rámu.  

Subjektívna refrakcia využíva rôzne sily okuliarových šošoviek na korekciu refrakčných chýb (ako napr. myopia,  hypermetropia  alebo astigmatizmus) v oku, ktoré sa nazývajú nízke  aberácie  (LOA).  

V dôsledku zmien vo veľkosti zreničky pri rôznych svetelných podmienkach sa však vyskytujú aj iné typy aberácií  , ktoré ovplyvňujú kvalitu videnia. Tie ovplyvňujú konečnú kvalitu videnia používateľa. Označuje sa to ako aberácia vysokého rádu, HOA (napr. koma, trefoil a sférická aberácia).  

Ako funguje technológia i.Scription®?

Technológia i.Scription®  od ZEISS je založená na systéme merania očí s názvom ZEISS i.Profiler®  plus, technológia špeciálne navrhnutá na určenie presného "odtlačku" očí a poskytnutie meraní jedinečných pre oči pacienta.  

Predpis ZEISS i.Scription zohľadňuje vplyv aberácií nízkeho a vysokého rádu na kvalitu obrazu sietnice meraním až 1500 bodov na každom oku.  Týmto spôsobom sa zabezpečujú vylepšené korekcie zraku, ktoré poskytujú optimálny zrakový výkon  v širšom rozsahu úrovní jasu, a to aj pri náročných pozorovacích podmienkach, ako je napríklad jazda v noci.  

Technológia i.Scription® analyzuje okruh najmenšieho zmätku, aby poskytla čo najpresnejší predpis.

Ako funguje technológia i.Scription®?
Ako funguje technológia i.Scription?

Pozrime sa na to bližšie.

Aberácie typu wavefront predstavujú vhodný spôsob  charakterizovania  komplexných optických chýb, ktoré vytvára optický systém. V ľubovoľnom bode naprieč apertúrou optického systému, napríklad v zornici, je chyba typu wavefront efektívna optická vzdialenosť medzi skutočnou aberáciou typu wavefront a ideálnym referenčným wavefront.  

Celkový tvar aberácie typu wavefront možno modelovať a kvantifikovať matematicky a modelovať pomocou polynómov. Zernikeho polynómy sa využívajú na  charakterizovanie  optických aberácií oka.  

Čo sú aberácie nízkeho radu (LOA)?

Čo sú aberácie nízkeho radu (LOA)?

LOA súvisí so sférickou a cylindrickou silou oka alebo optickej šošovky; zahŕňa rozostrenie a šikmý astigmatizmus, ako aj astigmatizmus podľa pravidla/proti pravidlu. Majú najväčší vplyv na kvalitu videnia a tradične sa korigujú okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami na predpis.

Čo sú aberácie vyššieho radu (HOA)?

Čo sú aberácie vyššieho radu (HOA)?

HOA  charakterizujú  jemnejšie odchýlky aberácie typu wavefront od ideálneho tvaru. Majú menší vplyv na kvalitu videnia ako LOA. HOA majú väčší vplyv na zrakový výkon pri nižších úrovniach jasu, keď je zrenica jedinca väčšia ako priemer, napríklad pri riadení vozidla v noci.  

Technológia i.Scription® kombinuje aberácie nízkeho rádu (LOA) a aberácie vyššieho rádu (HOA) s cieľom poskytnúť čo najpresnejší predpis pre lepšie videnie vo dne aj v noci prostredníctvom  analýzy  kvality obrazu na sietnici.

Aký zásadný význam má technológia i.Scription® v podmienkach s nedostatočným osvetlením?

Konvenčná manifestná refrakcia sa robí v  dobre osvetlených  miestnostiach. Tento postup vedie k hodnotám predpisu, ktoré môžu dobre fungovať za denného svetla. Keďže sa však zrenica pri slabom osvetlení rozširuje, periférne aberácie oka môžu viesť k refrakčným posunom, čo vedie k tomu, že bežný predpis už nie je platný.  

Aký zásadný význam má technológia i.Scription® v podmienkach s nedostatočným osvetlením?

Optimálne videnie vo dne aj v noci.

Technológia i.Scription®    dokáže kombinovať informácie o periférnych aberáciách, ktoré poskytuje  i.Profiler® plus so zjavnou refrakciou. Výsledkom je  optimalizovaný,  personalizovaný  predpis zabezpečujúci pacientovi optimálne denné a nočné videnie.

Špecialisti na očnú starostlivosť a používatelia čerpajú z výhod

Výhody pre špecialistov na očnú starostlivosť zahŕňajú:

 • Každému klientovi ponúkajú riešenie pre lepší zrak.
 • Zabezpečujú najlepší predpis pre pacienta, zlepšujú jeho zrak a celkový zážitok z videnia.
 • Vylaďujú refrakciu do úrovne 1/100 dioptrie.
 • Skracujú čas sedenia v kresle vďaka optimálnej refrakcii.
 • Ponúkajú rozlišovací faktor ako konkurencia.
Špecialisti na očnú starostlivosť a používatelia čerpajú z výhod

Výhody pre používateľov

Žiadni dvaja ľudia nevnímajú svet úplne rovnako. Uistite sa, že môžete každému svojmu pacientovi poskytnúť osobné riešenie zraku, ktoré dokonale vyhovuje jeho potrebám. 

Používatelia budú mať tieto výhody z najlepšej technológie ZEISS: 

 • Lepší zrak, vo dne v noci 

 • Vyššia rozlišovacia schopnosť, vyšší kontrast a živé farby

 • Obmedzenie účinkov odlesku 

Naši používatelia boli presvedčení o výkone šošoviek s technológiou i.Scription®.

 • Používatelia hodnotili šošovky ZEISS s i.Scription®  ako lepšie pre videnie na diaľku, nočné videnie a vnímanie farieb.3

 • Šošovky ZEISS s technológiou  i.Scription®  boli v priemere lepšie hodnotené ako bežné okuliarové šošovky aj pri meraní mezopickej zrakovej ostrosti a citlivosti na kontrast.3

 • Používatelia s nízkym až stredným predpisom uprednostňovali šošovky ZEISS s technológiou i.Scription®  častejšie z hľadiska videnia do diaľky, aktívneho videnia, ostrosti, zmeny zaostrenia a celkového videnia.4

 • Používatelia uprednostňovali šošovky ZEISS s technológiou  i.Scription®  častejšie kvôli nočnému videniu, živosti farieb a menšiemu oslneniu.4

 • Šošovky ZEISS s technológiou i.Scription®  boli lepšie hodnotené ako bežné okuliarové šošovky aj pri meraní nízkeho kontrastu, mezopickej zrakovej ostrosti približne o pol riadku ostrosti.4

Kontaktujte nás

Ako vám môžeme pomôcť?

Formulár sa načítava...

Kontaktujte nás

Informácie zadané v kontaktnom formulári použije  Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. na zodpovedanie vašej žiadosti e-mailom alebo telefonicky. Kliknite sem a prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane údajov.

 • 1

  Štúdia IMW-KÖLN z roku 2015, používatelia okuliarov (n = 11 845)

 • 2

  Kevin Reeder, OD, Earl Sandler, OD, Joel Cook, OD a Lynette Potgieter, B. Optom (RSA) – The Carmel Mountain Study (Orange County, Kalifornia), dvojito slepý test o preferenciách medzi šošovkami ZEISS i.Scription a porovnateľnými free-form testovacími šošovkami ZEISS (n=37), 2016.

 • 3

  InSight Eyecare, Missouri. Dvojito maskovaná klinická štúdia (n=40).

 • 4

  Clinical Research Center of the School of Optometry na University of California. Berkeley. Klinická štúdia (n=30).