ZEISS VISUCONSULT 500
ZEISS PRE ŠPECIALISTOV NA OČNÚ STAROSTLIVOSŤ

ZEISS VISUCONSULT 500 Nadviažte spojenie s jednoduchším procesom konzultácie.

 • Zvýšte efektivitu pomocou riešenia pripojenia1
 • Možnosť používania viacerými používateľmi
 • Bezkontaktné možnosti s refrakčnými a centračnými zariadeniami ZEISS1
 • Bezproblémová integrácia pre pohodlný proces objednania a správu údajov
 • Podporuje priebežné kontroly stavu očí

Univerzálne riešenie pre konektivitu so zariadeniami ZEISS1, ktoré vám pomôže zvýšiť efektivitu.

 • ZEISS VISUCONSULT 500 ponúka úplne novú úroveň flexibility a interakcie s vašimi zákazníkmi a pacientmi.
 • Je to tiež efektívne riešenie pripojenia, ktoré zahŕňa vaše zariadenia ZEISS1 a vytvára plne integrovaný digitálny ekosystém.
 • Možnosť vzdialenej obsluhy pomocou tabletu pre jednotku ZEISS na subjektívnu refrakciu (ZEISS VISUPHOR 500 a ZEISS VISUSCREEN 100 / 500), ZEISS i.Profiler plus, ZEISS i.Terminal mobile, ZEISS i.Terminal 2 Station a platformu ZEISS VISUFIT 1000.

Centrálne dátové úložisko

Centrálne dátové úložisko a správa so súčasnou podporou viacerých používateľov.

 • Prehľadné, flexibilné a intuitívne grafické používateľské rozhranie (GUI) vám umožňuje ovládať a pristupovať k informáciám niekoľkými kliknutiami.
 • Integrácia s analýzou potrieb videnia ZEISS na jednoduché spoznanie potrieb vášho zákazníka z hľadiska životného štýlu. Zahŕňa prehliadku digitálnych šošoviek s AR (augmentovanou realitou) a prezentáciu všetkých šošoviek ZEISS.
 • Jednoducho odfoťte svojho zákazníka s rôznymi nasadenými rámami a porovnávajte ich vedľa seba.
 • Skvelý nástroj na uľahčenie výberu rámu pre zákazníka, hlavne výhodný v prípade zákazníkov s vysokými hodnotami.

Bezkontaktné možnosti s refrakčnými a centračnými zariadeniami ZEISS.

Bezkontaktné možnosti s refrakčnými a centračnými zariadeniami ZEISS.

 • Digitalizácia vášho podnikania je dôležitá pre optimálny zážitok zákazníka a efektívnejší proces konzultácie.
 • Integrácia technológií do praxe je dôležitá pre plynulé vyšetrenie zraku bez straty osobného kontaktu s pacientom počas celej cesty zákazníka.
 • Získate pomoc v každom kroku procesu konzultácie, čo vám umožní bezpečne zhromažďovať a ukladať informácie, ku ktorým budete mať kedykoľvek prístup bez použitia papiera.
 • Údaje sa dajú efektívne prenášať medzi pracovníkmi ordinácie, vo vyšetrovni aj mimo nej.
 • Možnosť obsluhovať na diaľku ZEISS i.Profiler plus, jednotku subjektívneej refrakcie ZEISS (ZEISS VISUPHOR 500 a ZEISS VISUSCREEN 100/500) a platformu ZEISS VISUFIT 1000, aby ste pre svojich zákazníkov zabezpečili jedinečný zážitok.
Podpora pre očné vyšetrenia prostredníctvom funkcií na vyšetrovanie.

Podpora pre očné vyšetrenia prostredníctvom funkcií na vyšetrovanie.2

 • Rozšírená možnosť plynulého a efektívneho ukladania a monitorovania výsledkov vyšetrení.
 • Kontrolujte a sledujte vývoj vnútroočného tlaku.
 • Ukladajte a kontrolujte obrázky z kamery očného pozadia a/alebo obrázky zo štrbinovej lampy vykonané digitálnym zariadením a pomocou integrovaného modulu na analýzu obrazu zvýšte svoju výkonnosť počas procesu konzultácie.2
Ďalšie podrobnosti o zobrazovacích zariadeniach od ZEISS nájdete na našej webovej stránke pre ZEISS VISUSCOUT 100 a rad štrbinových lámp ZEISS, aby ste zistili, ktorý výrobok lepšie vyhovuje vašej praxi. Ďalšie podrobnosti o zariadeniach na vnútroočné meranie od ZEISS nájdete na našej webovej stránke pre ZEISS VISUPLAN 500.

Bezproblémová integrácia s ZEISS VISUSTORE a hlavnými systémami PMS a EMR3 pre pohodlný proces objednania a správu údajov.

 • Ucelený systém na správu pacientov, ktorý vám umožňuje ukladať informácie o pacientoch v organizovanom systéme historických záznamov a na podporu pri úspešnom a trvalom zvládaní zmien týkajúcich sa očí.
 • Tento nástroj vám umožní prezerať si záznamy pacientov a jednoducho priebežne prehodnocovať zrakové potreby a vývoj vašich zákazníkov.
 • Technologické riešenia od ZEISS vám umožnia ponúkať svojim zákazníkom osvedčené riešenia.
 • Zefektívnite svoje objednávky šošoviek a rámov s priamym pripojením na ZEISS VISUSTORE.

Technická špecifikácia

VISUCONSULT 500 od ZEISS

PC klienta
Operačný systém: Windows®7 alebo vyšší (64 bit).
Internetový prístup pre aktualizácie a servis na diaľku
Tablet iPad®
iPad® Air 2, iPad® Air 3, iPad® Air 4, iPad® 5., 6., 7. and 8. generácia, iPad® Pro 9,7-paclový, iPad® Pro 11, iPad® 12,9-palcový (upozorňujeme, že modely iPad® Pro nie sú kompatibilné s ZEISS i.Terminal mobile).
Operačný systém: aktuálna verzia softvéru iOS dostupná na trhu.
Internetový prístup pre aktualizácie a servis na diaľku
Systémové požiadavky na smerovač
Štandard pre bezdrôtový prístup: minimálne IEEE 802.11n (odporúčané: IEEE 802.11ah).
Rýchlosť LAN: 100Mb/s alebo vyššia

Pozor:   Zariadenia a siete so zastaraným softvérom alebo neprimeranou ochranou pred vírusmi môžu byť náchylné na vírusy.  Uistite sa, že firmvér smerovača je vždy aktuálny. Zabezpečte, aby boli všetky zariadenia v sieti chránené pravidelne aktualizovaným nástrojom na skenovanie vírusov.

Odporúčania pre sieť
Smerovač by mal mať priamy vizuálny kontakt s tabletom iPad®.
PC by mal byť pripojený k smerovaču cez sieťový kábel (kábel CAT6 alebo CAT7).

Pozor:   Verejný prístup do siete môže viesť k poklesu výkonu, napadnutiu vírusmi alebo zneužitiu!  Nikdy nepripájajte zariadenia ZEISS k verejným sieťam.  Ak je to možné, používajte na pripojenie zariadení ZEISS samostatnú sieť.

Kontaktujte nás

Ako vám môžeme pomôcť?

Formulár sa načítava...

Kontaktujte nás

Informácie zadané v kontaktnom formulári použije  Carl Zeiss Slovakia, s.r.o. na zodpovedanie vašej žiadosti e-mailom alebo telefonicky. Kliknite sem a prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane údajov.

Ďalšie informácie

Výrobok | Zdravotnícka pomôcka ZEISS
Zákonný výrobca
Zákonný distribútor
Platforma VISUFIT 1000
CZV
VISUFIT 1000 *
CZV
VISUCONSULT 500
CZV
VISUPLAN 500 *
CZM
CZV
VISUSCOUT 100 **
OO
CZV
i.Profiler plus*
CZV
VISUREF 150 *
CZM
CZV
VISUPHOR 500
CZM
CZV
VISUSCREEN 100/500
CZV
i.Terminal 2 Station
CZV
i.Terminal 2 *
CZV
i.Terminal mobile *
CZV
Štrbinové lampy ZEISS
CZM
CZV
VISULENS 550
CZM
CZV
VISU360
CZV
ATLAS Review pre i.Profiler plus *
CZV
Produkt | Nemedicínske zariadenie ZEISS
Virtual Try-on
CZV
Generovanie avataru
CZV
VISUSTORE
CZV
i.Terminal go
CZV

Medzinárodné vydanie: na predaj iba vo vybraných krajinách.
Na získanie ďalších informácií kontaktujte svojich regionálnych zástupcov.

  
VISULENS, VISUCONSULT, VISUPLAN, VISUSCOUT,  i.Profiler, VISUREF, VISUPHOR, VISUSCREEN, VISUFIT, i.Terminal, VISU360 a VISUSTORE sú buď obchodné značky alebo registrované obchodné značky spoločnosti Carl Zeiss AG alebo akýchkoľvek iných spoločností skupiny ZEISS Group v Nemecku a iných krajinách.

  
iPad je ochranná známka a/alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Apple Inc. iOS je ochranná známka a/alebo registrovaná ochranná známka spoločnosti Cisco v USA a iných krajinách a používa sa na základe licencie. Windows® a logo Windows sú registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a/alebo iných krajinách.

Carl Zeiss Vision GmbH © Všetky práva vyhradené. 2021

CZV
Carl Zeiss Vision GmbH
Turnstrasse 27
73430 Aalen
Nemecko
www.zeiss.com/vision

CZM
Carl Zeiss Meditec AG
Goeschwitzer Strasse 51-52
07745 Jena
Nemecko
www.zeiss.com/meditec

OO
Optomed Oyj
Yrttipellontie 1
FI-90230 Oulu
Fínsko

 • 1

  Prekonzultujte zoznam zariadení integrovaných so ZEISS VISUCONSULT 500, ktoré sú k dispozícii vo vašej krajine.

 • 2

  Dostupné iba v krajinách, kde službu povoľujú miestne predpisy.

 • 3

  Zoznam integrovaných PMS/EMR prekonzultujte so svojím obchodným zástupcom.