Pracovné šošovky

Lepšie videnie v práci aj vo voľnom čase

Väčšina používateľov okuliarov čoraz viac vníma počítače ako neoddeliteľnú súčasť ich pracovného života. Väčšina dňa strávená pred obrazovkou však môže viesť k bolestiam krku, chrbta a ramien. Často to spôsobuje používanie nesprávneho druhu okuliarov. Okuliare na čítanie a progresívne šošovky nie sú ideálnym riešením pre ľudí, ktorí strávia väčšinu dňa pred obrazovkou. Lepšou voľbou sú počítačové okuliare so špeciálnymi šošovkami ZEISS, ktoré sú určené na používanie na pracovisku. Tieto šošovky poskytujú veľké zorné pole na blízko a do strednej vzdialenosti, vďaka čomu sa vám bude obrazovka dobre zobrazovať a súčasne budete mať telo pri sedení v prirodzenej polohe. Možno ich optimalizovať aj tak, aby spĺňali špecifické požiadavky používateľa.

Vaše výhody

Kolega prispôsobený na mieru!

 • Zreteľný a zaostrený zrak v rozsahu na blízko a do strednej vzdialenosti s veľkými zornými poľami.
 • Takto sa získa uvoľnený a prirodzený zrak v kancelárii aj v rámci akýchkoľvek iných úloh, pri ktorých využijete rozsahy videnia na blízko a do strednej vzdialenosti.
 • Najlepšie riešenie na dosiahnutie pohodlnej polohy tela a hlavy, ktorá zabraňuje bolestiam krku, chrbta a ramien.
 • Tieto šošovky pomôžu vám aj vášmu vizuálnemu správaniu v práci aj vo voľnom čase. Šošovky ZEISS na pracovisko je možné prispôsobiť vašim individuálnym potrebám v rozsahoch na blízko a do strednej vzdialenosti.

Ako môžu pomôcť okuliare na počítač?

Zachovanie uvoľnenej polohy hlavy a tela je mimoriadne dôležité

Práca za počítačom núti naše oči zaostrovať v špecifických vzdialenostiach v rozsahoch na blízko a do diaľky.

Používanie okuliarov na čítanie na prácu s počítačom

Používanie okuliarov na čítanie na prácu s počítačom

Okuliare na čítanie sú určené na veľmi malé vzdialenosti, ktoré sú kratšie než vzdialenosť medzi vašimi očami a počítačom. Keď teda nosíte pri práci na počítači okuliare na čítanie automaticky posúvate hlavu bližšie k obrazovke. To spôsobuje zaujatie nepohodlnej polohy tela a môže to viesť k pocitu napätia v oblasti krku a chrbta.

Ako to všetko ovplyvňuje polohu vášho tela pred obrazovkou:

 • Keď chcete na obrazovke vidieť zreteľne text a obrázky, automaticky sa nakloníte dopredu.
 • Výsledkom je nežiaduce napätie v oblasti krku a chrbta.
Nosíte v práci progresívne šošovky?

Nosíte v práci progresívne šošovky?

Ľudia, ktorí nosia progresívne šošovky na prácu s počítačom, sa na počítačovú obrazovku pozerajú úplne inak. Keďže progresívne šošovky majú rôzne zóny, ktoré umožňujú vidieť na všetky vzdialenosti, práca pred obrazovkou znamená, že sa musíte pozerať cez dolnú oblasť šošoviek. Znamená to, že hlavu musíte zakloniť mierne dozadu. Táto neprirodzená poloha však môže viesť k bolestiam v oblasti krku a chrbta.

Ako to všetko ovplyvňuje polohu vášho tela pred obrazovkou:

 • Nadvihnete hlavu, aby ste videli cez zóny šošoviek, určené na pozeranie sa do strednej vzdialenosti.
 • Výsledkom je napätie v oblasti svalstva krku a chrbta.
ZEISS Office lenses

Okuliare na počítač vám pomôžu cítiť sa uvoľnenejšie

Zreteľné videnie po celý deň na tri rozličné pracovné vzdialenosti

Platí pravidlo, že okuliare, ktoré sú dokonale prispôsobené práci, ktorú vykonávate, s väčšou pravdepodobnosťou spôsobia to, že pred obrazovkou budete sedieť v pohodlnej a uvoľnenej polohe. Šošovky ZEISS na pracovisko ponúkajú veľké zorné pole v malých vzdialenostiach. Ponúkajú aj veľké zorné pole v oblasti strednej vzdialenosti, aby ste sa mohli počas práce na počítači pozrieť na kolegov a porozprávať sa s nimi. Sú optimalizované na pozeranie v rozsahu od pol metra do štyroch metrov. Používanie okuliarov na počítač zachováva uvoľnenú polohu tela, pretože sa bez akejkoľvek námahy môžete pozerať cez správnu časť šošoviek.

Spoločnosť ZEISS chápe dôležitosť prispôsobeného videnia. Každý z nás vykonáva svoju prácu a záľuby v odlišných vzdialenostiach a rozdielnych podmienkach, a preto spoločnosť ZEISS vytvorila tri typy šošoviek. Po profesionálnom prispôsobení je možné adaptovať kancelárske šošovky ZEISS podľa vašich presných vizuálnych požiadaviek až do posledného centimetra.

Okuliarové šošovky ZEISS do práce:
Vďaka prispôsobenému dizajnu šošoviek si môžu používatelia na pracovisku užívať zreteľný a ostrý zrak prispôsobený ich potrebám vo všetkých troch vzdialenostiach:

 • Vzdialenosť na čítanie
 • Vzdialenosť na blízko
 • Vzdialenosť v miestnosti

Ako to všetko ovplyvňuje polohu vášho tela pred obrazovkou:

 • Hlava a krk zostávajú v prirodzenej polohe.
 • Perfektný komfort – po celý deň.

Ako funguje technológia M.I.D.

Potreby videnia na pracovisku sú u každého človeka iné. Čiastočne závisia od konkrétneho typu vašej práce. Napríklad – trávite veľa času rozhovormi s kolegami alebo so zákazníkmi? Alebo pracujete takmer celý deň pri počítači? Ďalším dôležitým faktorom je vzdialenosť medzi očami a obrazovkou. S cieľom prihliadnuť na individuálne potreby ľudí vyvinula spoločnosť ZEISS technológiu maximálnej strednej vzdialenosti (M.I.D.). To umožní zreteľné a uvoľnené videnie prispôsobené každému jednotlivcovi, od optimalizovaných okuliarov na čítanie až po progresívne šošovky na používanie vnútri.

Predstavením technológie na určovanie maximálnej strednej vzdialenosti každého používateľa (M.I.D.) vytvorila spoločnosť ZEISS šošovky, ktoré je možné adaptovať na špecifické vizuálne vzdialenosti, ktoré sú u každého používateľa iné.

Kancelárske šošovky ZEISS sú dostupné pre tri maximálne stredné vzdialenosti (M.I.D.):

 • Book – kancelárske šošovky, ktoré sú špeciálne optimalizované na čítanie a ktoré umožňujú zreteľné videnie od vzdialenosti na čítanie až po fixnú hodnotu M.I.D. 100 cm.
 • Near – kancelárske šošovky, ktoré sú špeciálne optimalizované na blízko a ktoré umožňujú zreteľné videnie od vzdialenosti na čítanie až po fixnú hodnotu M.I.D. 200 cm.
 • Room – progresívne šošovky na používanie vnútri, ktoré sú špeciálne optimalizované na vzdialenosti v kancelárii a ktoré umožňujú zreteľné videnie od vzdialenosti na čítanie až po fixnú hodnotu M.I.D. 400 cm.

Individualizované šošovky ZEISS na kancelárske a pracovné použitie ponúkajú prispôsobenú hodnotu M.I.D., ktorú je možné nastaviť od 100 cm do 400 cm tak, aby bolo možné splniť individuálne požiadavky každého používateľa okuliarov.

Kancelárske šošovky ZEISS, Vzdialenosti
Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí