Šošovky ZEISS MyoCare

Dajte svojmu dieťaťu lepší výhľad do života.

Špeciálne navrhnuté
pre deti

Veľká časť toho, čo sa učíme a zažívame, prebieha cez naše oči. Deti sa učia a rastú prostredníctvom toho, čo vidia. Ich zrak predstavuje obrovský rozdiel v ich rozvoji a pre ich budúcnosť. Otázkou teda je, ako môžeme predchádzať myopii, aby sme zabezpečili zdravý vývoj?

Portfólio ZEISS MyoCare, šošovky pre detské okuliare

Nové dizajny okuliarových šošoviek na kontrolu progresie myopie u detí.

Malé dievča s okuliarmi sa hrá so stužkou, víri ňou okolo seba a vytvára kruhy vo vzduchu.

Deti majú stále niečo nové na objavovanie: svoje prvé prázdniny, svoju prvú záľubu alebo svojho prvého kamaráta či kamarátku v škôlke. Sú to pre ne magické, fascinujúce momenty. No ak dieťa nemá optimálny zrak, zhoršuje mu to kvalitu života. Jeho vývoj môže v dôsledku toho stagnovať, čo vedie k problémom a spôsobuje to, že dieťa nevyužíva naplno svoj potenciál.1,2 Je dôležité poskytnúť najlepšiu možnú podporu pre tých, ktorí majú rýchlu progresiu myopie.

Z tohto dôvodu pozostáva portfólio ZEISS MyoCare z šošoviek, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre mladých používateľov okuliarov vo veku od 6 do 12 rokov. ZEISS MyoCare je naše najlepšie riešenie okuliarových šošoviek navrhnuté na spomalenie progresie myopie. Pretože pri pohľade detskými očami sa počíta každý detail.

Čo je myopia?

Myopia sa nazýva tiež krátkozrakosť a ide v podstate o formu poruchy zraku. Keď sa krátkozraká osoba pozerá do diaľky, v oku (na sietnici) sa vytvára rozmazaný obraz. Ako deti rastú, ich oči sa stávajú dlhšími. Ak je predĺženie oka väčšie, než aké by malo v danom veku byť, úroveň myopie sa zvýši. Niektoré príznaky myopie u detí by mohli zahŕňať napríklad to, že majú problém zreteľne vidieť na diaľku. Robí im teda problém venovať sa každodenným činnostiam, ako je napríklad hranie loptových športov alebo čítanie bielej tabule pred triedou.

Schematický nákres oka znázorňujúci šošovku, rohovku, foveu a sietnicu.

Rozvoj myopie u detí

V Ázii je krátkozrakých takmer 90 % mladých ľudí v mestských oblastiach vo veku pod 20 rokov.Rozširujúci sa výskyt myopie nie je problémom len v Ázii. Tento trend sa vyskytuje na celom svete.

V porovnaní s tým je rozšírenie myopie a riziko progresie myopie u maloletých v Európe relatívne nízke. Napriek tomu sa myopia stáva v regióne čoraz častejšou, s jasným trendom väčšieho rozšírenia myopie u mladšej populácie.4

Čo spôsobuje myopiu?

Je niekoľko príčin, ktoré prispievajú k narastajúcemu rozšíreniu myopie:2

 1. Genetické aspekty 
  • Keď je krátkozraký aspoň jeden z rodičov, je zvýšené riziko, že aj dieťa bude krátkozraké.
 2. Zmeny životného prostredia a životného štýlu
  • Nadmerná práca na blízku vzdialenosť, napr. intenzívna aktivita so smartfónmi alebo knihami.
  • Regióny, kde každodenný život zvykne prebiehať v interiéri.
  • Nedostatok prirodzeného svetla, ako aj menej času vonku.
 3. Ďalšie fakty:
  • Keďže skoré prepuknutie naznačuje progresiu počas viacerých rokov, u krátkozrakých ľudí mladších ako sedem rokov existuje vyššie riziko rozvoja vysokej myopie.5
  • Jeden krátkozraký rodič zvyšuje riziko budúcej myopie dvakrát a dvaja krátkozrakí rodičia zvyšujú riziko viac ako päťkrát.6

Ako sa lieči progresia myopie u detí?

U detí je niekoľko možností liečby progresie myopie vrátane týchto:

 • Kontaktné šošovky používané dieťaťom len v noci
 • Mäkké kontaktné šošovky na nosenie cez deň
 • Očné kvapky
 • Špeciálne okuliare na myopiu, ktoré predstavujú zrejme najpohodlnejšiu metódu liečby pre mladých pacientov.

Bez ohľadu na liečbu myopie má na detské oči zásadný vplyv tiež životný štýl. V skutočnosti, štúdie ukázali, že myopia je menej častá u detí, ktoré trávia množstvo času vonku, a ak býva krátkozraké dieťa vonku často, progresia myopie zvykne bývať pomalšia.

Metódy liečby pre kontrolu myopie

Myopia má komplexné a multi zástupné príčiny. Kontrolovanie progresie myopie u detí preto môže zahŕňať kombináciu optických prostriedkov liečby s okuliarmi a kontaktnými šošovkami, ako aj farmaceutických prípravkov. Bez ohľadu na zvolený prístup ku kontrole myopie by sa však mala kombinovať so zdravým životným štýlom s cieľom dosiahnuť želaný výsledok liečby.7

Pri liečbe progresívnej myopie u detí sú dostupné nasledujúce metódy

Zmena tvaru rohovky (ortokeratológia)

3D ilustrácia špeciálnej pevnej kontaktnej šošovky na noc.

Špeciálne pevné kontaktné šošovky sa nosia cez noc, aby sa dočasne zmenilo zakrivenie rohovky a umožnilo sa jasné videnie počas dňa. 

Mäkké kontaktné šošovky

3D ilustrácia mäkkej kontaktnej šošovky.

Mäkké kontaktné šošovky so špeciálnymi dizajnmi vzdialenosti od stredu nosené počas dňa, ktoré súbežne vytvárajú zreteľné a defokusované oblasti v zadnej časti oka (na sietnici).

Okuliarové šošovky

3D ilustrácia okuliarovej šošovky navrhnutej na korekciu myopie.

Najmenej invazívna a najviac prístupná metóda, ktorá nemá riziká a vedľajšie účinky spojené s inými riešeniami. Výhodou špeciálnych dizajnov okuliarových šošoviek je, že korigujú zrak a zároveň kontrolujú progresiu myopie.

Vonkajšie aktivity

3D ilustrácia čiernobielej futbalovej lopty.

V rámci prevencie alebo oneskorenia prepuknutia myopie sa odporúča pravidelná vonkajšia aktivita pozostávajúca z aspoň 2 hodín prerušovaného času stráveného vonku každý deň vrátane ďalšieho času vonku po škole.8

Farmaceutické prípravky na progresívnu myopiu

3D ilustrácia očného kvapkadla.

Toto zahŕňa aplikáciu farmaceutických produktov, napríklad malých dávok kvapiek atropínu. 

Špecializované riešenie

Šošovky detských okuliarov s čierno-červeno-slaboružovým rámom so srdiečkami.

Progresívna myopia u detí sa musí korigovať špecializovanou optickou pomôckou, ktorá umožňuje dieťaťu vidieť jasne a pohodlne, pričom zároveň kontroluje progresiu. Žiaľ, najčastejšie sa lieči štandardnými okuliarovými alebo kontaktnými šošovkami. Tieto optické pomôcky korigujú iba súčasný stav myopie, ale nedokážu spomaliť progresiu myopie.

ZEISS MyoCare je nový dizajn šošovky, ktorý rieši dobrý zrak a progresiu myopie.

Portfólio MyoCare® – nové dizajny šošoviek, ktoré riešia dobrý zrak a progresiu myopie.

Zlepšite svojmu dieťaťu zrak. Umožnite im vidieť svet jasne – počíta sa každý malý detail každého jedného okamihu. Portfólio šošoviek ZEISS MyoCare je naše najlepšie riešenie okuliarových šošoviek zamerané na spomalenie progresie myopie.

Ako fungujú šošovky ZEISS MyoCare?

Portfólio sa skladá z dvoch dizajnov šošoviek podľa veku. Váš odborník na očnú starostlivosť odporučí pre vaše dieťa najvhodnejší dizajn šošoviek. MyoCare® vychádza z inovácie spoločnosti ZEISS a vyše dekády skúseností s vývojom šošoviek na kontrolovanie progresie myopie.

Technológia ZEISS C.A.R.E. (Cylindrical Annular Refractive Elements – cylindrické anulárne refrakčné prvky)

S postupným rastom detí sa zväčšuje dĺžka ich očí a toto sa nazýva predĺženie osi. Ak je predĺženie osi väčšie, než aké by malo byť v danom veku, úroveň myopie sa zvýši. Myopia sa kontroluje tiež kontrolovaním osovej dĺžky oka.
Náš dizajn MyoCare sa vyznačuje centrálnou čírou zónou pre optickú korekciu videnia. Špeciálne prvky technológie C.A.R.E.® sú zahrnuté od okraja čírej zóny a siahajú po okraj šošovky. Hlavným zámerom tohto dizajnu je kontrolovať progres myopie spomalením predĺženia očnej gule, pričom je zabezpečené pohodlné a dobré videnie.

Patentovaný dizajn okuliarovej šošovky obsahujúci centrálnu číru zónu a sústredné kruhy smerom k vonkajšiemu okraju šošovky.

Dizajn ZEISS ClearFocus

Je známe, že defokusácia vyvoláva predĺženie očnej gule, čo vedie k ďalšej myopizácii. Optimalizovali sme zadnú plochu šošovky, aby sme zabezpečili správnu mohutnosť šošovky a minimalizovali nežiaduce defokusovanie – bez ohľadu na to, kde sa oči pozerajú cez šošovky.Dizajn ZEISS ClearFocus zaručuje dobré videnie a kontrolu myopie pri všetkých pozorovacích uhloch.

Päť detí s nasadenými okuliarmi ležiacich v kruhu, rovno na zemi, s hlavami pri sebe a nohami smerom von.

Povrch ZEISS DuraVision

Antireflexné povrchy s vlastnosťami odolnými proti poškriabaniu, ktoré sa nanášajú na povrch šošovky na zvýšenie jej odolnosti – ideálne pre aktívne mladé deti. ZEISS DuraVision Kids s univerzálnymi ochrannými vlastnosťami možno takisto považovať za skvelé riešenie navrhnuté konkrétne pre deti. Ponúka vynikajúce antireflexné vlastnosti, aby mohli malé deti vidieť bez rušivých vplyvov. Na zadnej strane šošovky má tiež nízku UV odrazivosť.

Chlapec jazdiaci na bicykli v parku s nasadenými okuliarmi a ochrannou prilbou.

Technológia ZEISS UVProtect

Plná UV ochrana, čo znamená, že deti vášho dieťaťa sú počas hrania sa vonku chránené.

Malé dievča s okuliarmi stojí vonku a pomocou bublifuku vyfukuje mydlové bubliny.

Prečo by ste mali pre svoje dieťa zvoliť dizajn šošoviek MyoCare®?

S dizajnmi ZEISS MyoCare vidí človek rovnako dobre ako s šošovkami ZEISS single vision.9

Šošovka, ktorá účinne kontroluje progresiu myopie u detí, by mala byť takisto pohodlná a umožniť používateľovi vidieť jasne. Preto si tak veľmi ceníme názor detí, ktoré používajú MyoCare. 99 % detí používajúcich ZEISS MyoCare tvrdí, že ich vzdialenosť a videnie nablízko sú veľmi dobré a 100 % sa adaptovalo na šošovky v priebehu jedného dňa.9
Deti by sa mali vedieť zabávať bez akýchkoľvek obmedzení. Pri používaní šošoviek ZEISS MyoCare bude vaše dieťa naďalej môcť čítať, hrať sa vonku, športovať a vykonávať ďalšie aktivity.

Tipy na efektívne kontrolovanie myopie

Dve dievčatá a chlapec s okuliarmi hrajúci sa vonku na poli s lupami.

Nechajte svoje dieťa tráviť viac času vonku:
Výskum ukazuje, že na prevenciu alebo oneskorenie prepuknutia myopie sa odporúča stráviť vonku každý deň aspoň 2 hodiny prerušovaného času.

Dve dievčatá s okuliarmi sediace spolu, jedna mladšia a jedna staršia. Mladšie dievča používa tablet a staršie dievča používa smartfón.

Naučte dieťa dobré návyky pri práci nablízko:
Skráťte nadbytočný čas, ktorý dieťa trávi úlohami nablízko, ako je hranie sa na smartfóne alebo tablete. Ak vaše dieťa miluje čítanie, uistite sa, že si dáva pravidelné prestávky. Nepracujte pri vzdialenostiach menších ako 20 cm.

Poskytovateľ očnej zdravotnej starostlivosti nasadzuje okuliare na tvár chlapcovej tváre, aby videl, či sedia správne.

Berte ich na pravidelné očné prehliadky:
Včasná detekcia je kľúčová, nielen na korigovanie zraku vášho dieťaťa, ale aj na čo najskoršie kontrolovanie progresie ich myopie. Všetky deti nad 5 rokov by mali absolvovať aspoň jedno ročné vyšetrenie očí až do dosiahnutia veku 18 – 20 rokov.

Mladý chlapec s okuliarmi sedí za stolom, v ruke drží pero a hľadí do diaľky.

Uistite sa, že vaše dieťa nosí okuliare čo najčastejšie:

V prípade opatrení na kontrolu myopie je nositeľnosť veľmi dôležitým faktorom, ktorý zaručuje účinnosť liečby. Tieto šošovky sú účinné len vtedy, keď sa používajú. Portfólio šošoviek ZEISS MyoCare má výbornú nositeľnosť. Keďže 100 % detí uvádza, že sa adaptovali na šošovky MyoCare aj MyoCare S  za jeden deň.9

Vonku na slnku – a s dobrým pocitom.

UV ochrana pre oči detí.

Efektívna ochrana pred škodlivým UV žiarením je nevyhnutná pri akýchkoľvek okuliarových šošovkách, hlavne pre citlivé detské oči. Plná UV ochrana sa štandardne dodáva so všetkými čírymi šošovkami ZEISS na kontrolu myopie. Takto sa môže vaše dieťa zabávať na slnku bez toho, aby došlo k poškodeniu jeho očí.

Väčšia zraková pohoda a odolnosť voči poškriabaniu – ideálne pre detské okuliare.

Dostupné tiež pre ZEISS MyoCare: ZEISS DuraVision BlueProtect. Ochrana pred modrým svetlom pre deti s myopiou, ktoré považujú modré svetlo vyžarované smartfónmi, tabletmi, LED svetlami, televízormi a počítačovými obrazovkami za rušivé. Sem patrí integrovaná prémiová ochrana pred škrabancami a špeciálny povrch odolný voči nečistotám.

Súvisiace články

Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí