Zväčšovacie lupy

Keď okuliare nestačia

Okuliare niekedy jednoducho nestačia. Spoločnosť ZEISS vám ponúka široké spektrum zväčšovacích lúp. Tieto zariadenia podporujú nielen pacientov so zrakovým postihnutím tým, že im poskytujú individuálne prispôsobené lupy, zväčšovacie alebo teleskopické okuliare alebo monokulárne ručné teleskopy, ale aj ľudí, ktorí potrebujú vo svojej práci vidieť tie najmenšie detaily, napríklad zubných lekárov, klenotníkov, kozmetičky alebo chirurgov. Na tieto oblasti použitia ponúka spoločnosť ZEISS individuálne prispôsobené okuliare so zväčšovacím nadstavcom a lupy s upevnením na hlavu s osvetľovacími systémami alebo bez nich, ktoré umožňujú pohodlnú, presnú a nerušenú prácu až po ten najmenší detail.

Vaše výhody

Dobrý zrak na zvládanie každodenných úloh a výziev

  • Individuálne vizuálne riešenia pre pacientov so zrakovým postihnutím, prispôsobené ich osobným zrakovým požiadavkám v každodennom živote a ich zvyškovému zrakovému potenciálu (napríklad pri strate zraku v dôsledku ochorení sietnice, ktoré si vyžadujú špeciálne riešenia presahujúce možnosti štandardných okuliarov alebo kontaktných šošoviek).
  • Individualizované vizuálne riešenia pre profesionálnych používateľov, pre ktorých dobré videnie nie je v rámci ich špecializovanej práce postačujúce – napríklad pre lekárov a technikov. O úspechu alebo neúspechu môžu často rozhodovať aj zlomky milimetra.
  • Spektrum týchto produktov zahŕňa rôzne optické systémy na ručné použitie, pričom ďalšie produkty sú určené na pripojenie/integráciu s okuliarmi – s osvetľovacími systémami alebo bez nich.
  • Použitím zväčšovacej lupy získa každý používateľ ten najlepší zrakový výkon.
  • Praktické používanie prispôsobené každej situácii.
  • Špičková kvalita obrazu s maximálnym zorný poľom.

Zväčšovacie lupy: komu sú určené?

Prehľad radu produktov a ich aplikácií

VisuCard a vreckové lupy
VisuCard a vreckové lupy

Pre všetkých používateľov: lupy

VisuCard a vreckové lupy

Ideálne na vonkajšie použitie: vďaka malým rozmerom je možné kedykoľvek a kdekoľvek rozlišovať aj tie najmenšie detaily. Vďaka vysokým dioptrickým rozsahom sú zariadenia VisuCard a vreckové zväčšovacie lupy od spoločnosti ZEISS vhodné pre osoby trpiace závažnými zrakovými postihnutiami.

Hlavové lupy L/LC

Pre všetkých používateľov: lupy

Hlavové lupy L/LC

Pracovať bez prekážok sa dá s lupami ZEISS s upevnením na hlavu, keďže sa tieto lupy jednoducho pripájajú k bežným predpísaným okuliarom používateľa na hlavu použitím hlavového popruhu. Sú mimoriadne vhodné v situáciách, v ktorých je potrebná nižšia úroveň zväčšenia.
Zväčšovacie bifokálne šošovky

Zariadenia od spoločnosti ZEISS pre zrakovo postihnuté osoby

Zväčšovacie bifokálne šošovky

Vďaka vyššej úrovni adície v dolnej časti zväčšovacích okuliarov sa tieto bifokálne okuliare menia na zväčšovacie bifokálne okuliare. Oblasť pozerania sa do diaľky umožňuje orientáciu v okolitej oblasti a zväčšovacia oblasť umožňuje čítať a pracovať v rozsahu na blízko. Vyšší výkon a jednoduché používanie.

Teleskopické okuliare

Zariadenia od spoločnosti ZEISS pre zrakovo postihnuté osoby

Teleskopické okuliare

Teleskopické okuliare sa používajú na lepšie rozpoznanie objektov mimo rozsahu pozerania na blízko. Ak sa pripojí zväčšovacie zariadenie vo forme klipsňovej šošovky, z teleskopických okuliarov sa stanú okuliare so zväčšovacím nadstavcom, ktoré je možné používať na prácu na blízko. Výhodou okuliarov so zväčšovacím nadstavcom v porovnaní so zväčšovacím okuliarmi je výrazne väčšia pracovná vzdialenosť v zóne pozerania na blízko.

Monokulárne ručné teleskopy

Zariadenia od spoločnosti ZEISS pre zrakovo postihnuté osoby

Monokulárne ručné teleskopy

Ručné teleskopy sa používajú na nekomplikované rozpoznávanie detailov v rozsahu videnia do diaľky, a preto predstavujú dôležité pomôcky na zaistenie mobility vo vonkajšom prostredí. V závislosti od modelu umožňuje kontinuálne zaostrovanie zo zóny na diaľku do zóny na blízko veľmi flexibilné používanie, napríklad čítanie autobusových alebo vlakových cestovných poriadkov, vnímanie pouličného značenia alebo prezeranie výkladov obchodov.

Okuliare so zväčšovacím nadstavcom

Zväčšovacie lupy pre profesionálnych používateľov

Okuliare so zväčšovacím nadstavcom

Kombinácia optimálnych optických a technických vlastností, maximálna individualita a špičkový komfort pri nosení – to sú mimoriadne vlastnosti okuliarov so zväčšovacím nadstavcom ZEISS pre profesionálnych používateľov. Sú presne upravené podľa osobných potrieb každého používateľa: každý systém prihliada na akýkoľvek stupeň ametropie, osobné centračné údaje, požadovanú úroveň zväčšenia a pracovnú vzdialenosť.

Hlavové lupy

Zväčšovacie lupy pre profesionálnych používateľov

Hlavové lupy

Hlavové lupy s binokulárnou Keplerovou zväčšovacou optikou sú mimoriadne vhodné pre používateľov, ktorí vyžadujú extrémne vysokú obrazovú kvalitu a zväčšenie. Optické systémy sú k dispozícii spolu so širokým spektrom zväčšenia a pracovných vzdialeností, t. j. každý používateľ si môže vybrať lupy, špecificky upravené podľa konkrétnych potrieb.

Osvetľovací systém LED Saphiro²

Zväčšovacie lupy pre profesionálnych používateľov

Osvetľovací systém LED Saphiro²

Saphiro² je mobilný vysokovýkonný LED osvetľovací systém, ktorý je možné používať spolu s okuliarmi so zväčšovacím nadstavcom a s hlavovými lupami ZEISS. Zorné pole je rovnomerne osvetlené bez akýchkoľvek tieňov. Vďaka tomu je výrazne jednoduchšie vykonávať mnohé manuálne práce, v rámci ktorých je absolútnou nevyhnutnosťou presné rozpoznanie detailov.

Môj zrakový profil Určite si svoje osobné vizuálne návyky a nájdite riešenie vo forme individuálnych šošoviek.
Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí