Nájdite si optika spoločnosti ZEISS vo svojom okolí

Vážený spotrebiteľ,

vo Vašom záujme a záujme spoločnosti pred vírusom COVID-19 sa naši obchodní partneri rozhodli ponechať optiky v nutných prípadoch otvorené alebo ich úplne zatvorili.
Predtým ako by ste ich navštívili, skontrolujte ich návštevné hodiny alebo dostupnosť.
Prajeme vám veľa šťastia v tejto neľahkej dobe = hlavne veľa zdravia.

Tím Carl Zeiss Vison Care