Pracovné ponuky

Spoločnosť ZEISS je so svojimi 25 000 zamestnancami jedným z globálnych lídrov v odvetviach optiky a optoelektroniky a na technologickom pokroku sa podieľa už viac ako 165 rokov. Spoločnosť ZEISS vyvíja a distribuuje litografickú optiku, priemyselnú technológiu merania, mikroskopy, lekársku technológiu, okuliarové šošovky, ako aj šošovky fotoaparátov a pre filmárov a hvezdársku technológiu.

Široké portfólio produktov zabezpečuje, že zamestnanci ZEISS sú neustále konfrontovaní s novými a inšpiratívnymi výzvami. ZEISS ako spoločnosť patriaca do Carl Zeiss Foundation súčasne predstavuje stabilitu a nesie mimoriadnu zodpovednosť za svojich zamestnancov a spoločnosť.

ZEISS medzinárodne

Medzinárodné kariérne príležitosti


Prečo ZEISS?
ZEISS ako moderná technologická spoločnosť a globálny technologický líder ponúka úžasné výzvy a medzinárodné pracovné prostredie. ZEISS má zároveň špecifické záväzky voči svojim zamestnancom a spoločnosti.


Vstupná úroveň
Či sa chcete zorientovať v kariérnych možnostiach alebo chcete sa ďalej učiť alebo študovať na Cooperative State University, absolvovať stáže a náročné dizertačné práce, programy pre absolventov alebo sa chcete pridať priamo k nám:
začnite kariéru u nás.


Odborníci
Ste pripravený/-á vykonať ďalší veľký krok vo vašej kariére? Spoločnosť ZEISS ponúka veľa možností osobného i odborného rozvoja na ceste za technológiami zajtrajška.

Lokality ZEISS

Celosvetovo


Či Jena, Oberkochen alebo Singapur, pracoviská vo viac ako 30 krajinách ponúkajú našim zamestnancom veľa možností rozvoja a zaujímavých lokalít na bývanie.

viac