Když nestačí ani přesnost na mikrometry

LT Ultra měří komponenty pro teleskopy a lasery s měřicím strojem Carl Zeiss

Když Evropská kosmická agentura (ESA) připravuje kosmickou sondu na cestu do vesmíru, nejdůležitější je přesnost až do posledního detailu. Takovou přesnost zaručuje výrobce vysoce přesné kovové optiky LT Ultra s pomocí měřicí techniky Carl Zeiss.

Výzva: naprostá přesnost

Sedm let ve vesmíru při teplotách od minus 40 do plus 300 stupňů: první evropská mise k Merkuru nebude rozhodně žádná procházka. Proto musí veškeré součástky, které se v roce 2014 vydají na cestu, splňovat specifické požadavky. To platí zejména pro výškoměr, který bude mapovat povrch planety Merkur. K jeho komponentám patří hliníkové stínicí přepážky (tzv. baffles), které mají chránit laser a teleskop před silným slunečním zářením. LT Ultra-Precision Technology GmbH v německém městě Herdwangen-Schönach vyrábí ve vícestupňovém obrábění na ultra přesném soustruhu komponenty těchto přepážek o tloušťce několika málo desetin milimetru.

Firma se specializuje na ultra přesná zařízení: obráběcí stroje s přesností v řádu submikrometrů a nanometrů. Ale to samo o sobě nestačí: "Vysoká přesnost dnes již není možná bez příslušného měřicího vybavení," říká Richard Widemann, ředitel LT Ultra.

Díly, jako jsou stínicí přepážky, představují výzvu pro měřicí techniku v LT Ultra: Tenkostěnné komponenty musí být změřeny s přesností několik set nanometrů, mají mimořádně citlivý optický povrch, který se snadno poškrábe.

Řešení: PRISMO ultra

Aby vyhověla vysokým nárokům na přesnost a citlivost, zavedla společnost LT Ultra souřadnicový měřicí stroj Carl Zeiss typu PRISMO ultra – a to ve speciálně přizpůsobené variantě. Již standardní měřicí stroj PRISMO ultra měří s přesností až 0,6 mikrometru. Ovšem ani tato výjimečná přesnost nestačí na speciální případy, jakými jsou tyto přepážky.

S použitím pečlivě vybraných komponent a dalším zdokonalením montáže se podařilo firmě Carl Zeiss upravit měřicí stroj podle mimořádných požadavků na přesnost. Odborníci firmy Carl Zeiss optimalizovali navíc parametry řízení dotykového senzoru a přizpůsobili nastavení softwaru speciální úloze. Nyní se snímač dotýká obrobku tak jemně, že nepoškrábe citlivý povrch.

Výhoda: vysoce přesná měření na místě

"Tento měřicí stroj je pro nás mezníkem," bilancuje Widemann po roce. Od zavedení souřadnicového měřicího stroje PRISMO ultra si firma LT Ultra provádí sama také měření složité geometrie s vysokými požadavky na přesnost. Není již přitom odkázána na externí poskytovatele, což dříve procesy značně zpomalovalo a některé projekty znemožňovalo. Kdo ví, zda by bez investice do měřicího stroje letěly produkty firmy LT Ultra až k Merkuru.

O firmě

Společnost LT Ultra-Precision Technology GmbH se 70 zaměstnanci, která byla založena v roce 1995, je jedním z předních výrobců vysoce kvalitní kovové optiky, ultra přesných zařízení, komponent vzduchových ložisek a komponent pro vedení paprsku pro lasery. Její produkty se používají ve skenerech na zavazadla na letištích nebo pro výstavbu nového typu urychlovače částic v jaderném výzkumném centru CERN. Firma tím vyplňuje různé mezery na trhu.