Zajištění kvality baterií

ZEISS eMobility Solutions

Pro výzkum baterií a kontrolu kvality při výrobě baterií je zapotřebí široká škála zobrazovacích, analytických a metrologických přístrojů. ZEISS vyrábí světelné, elektronové, rentgenové mikroskopy, systémy počítačové tomografie (CT) a také souřadnicové měřicí stroje pro hodnocení a korelaci strukturálních, kompozičních, elektrických a rozměrových vlastností pro různé délkové stupnice. ZEISS tak pomáhá poskytovat relevantní data pro bezpečnost a výkon baterií pro nová energetická vozidla.

Proč je zajištění kvality baterií ve výrobě tak důležité?

Baterie hrají klíčovou roli, zejména v elektromobilech. Zajišťují dojezd, výkon a dlouhou životnost vozidla. Tyto faktory jsou zásadní nejen pro budoucího majitele elektromobilu, ale také pro výrobce. Bezpečnost, odolnost, výkon a náklady jsou rozhodující pro úspěch technologií baterií.

Výroba účinných, spolehlivých a trvanlivých baterií vyžaduje vysoce kvalitní materiály a přesnou výrobní techniku. Kritéria kvality sahají od výběru nejlepších možných materiálů – včetně sloučenin lithia, materiálů anody a katody a separačních fólií – až po kontrolu kritických kroků během procesu výroby elektrod. Klíčové je pochopení mikrostruktury a možných zdrojů kontaminace. Pro konečnou montáž je také důležité vyrábět články, moduly a zásobníky s velmi úzkými tolerancemi. Jedině tak lze dlouhodobě zajistit řízení kvality při výrobě baterií.

Řízení kvality při vývoji a výrobě baterií

Pro výrobu baterií nejvyšší kvality jsou obzvláště důležité vysoce kvalitní materiály. Protože časté nabíjení a vybíjení baterie vede k chemickým i strukturálním změnám materiálů elektrod, jako je měď, hliník a separační fólie. Pomocí elektronové mikroskopie ZEISS lze zaznamenávat elektrické vlastnosti baterií a průběžně je zlepšovat prostřednictvím řízení kvality při výrobě baterií.

Kromě samotné baterie je důležitou součástí hnacího ústrojí elektrického vozidla také zásobník na baterii. Zásobník je obvykle tvořen složitým svařovaným hliníkovým profilem. Zejména velikost zásobníku a tedy velké množství rozměrových požadavků, jako jsou tolerance tvaru a polohy, jsou náročné pro měřicí cykly. A protože se jedná o součást kritickou z hlediska bezpečnosti, je ve většině případů vyžadována 100% kontrola. Společnost ZEISS má bohaté zkušenosti s kontrolou bateriových zásobníků. K tomu účelu se používá například ZEISS CALENO T souřadnicový měřicí stroj s horizontálním ramenem s laserovým skenerem ZEISS EagleEye nebo zařízení ATOS ScanBox.

Chcete-li se dozvědět více o materiálech, bateriových článcích s elektrodami, modulech s články a bateriovém zásobníku, klikněte sem a seznamte se podrobněji s různými aspekty řízení kvality při výrobě a vývoji baterií.

Materiály

Bateriový článek
s elektrodami

Moduly s článkem

Bateriový zásobník

Získejte více informací o řešeních eMobility

Vlog #measuringhero

Potřebujete více informací o zajištění kvality při výrobě baterií?

Pokud si chcete stáhnout naši brožuru, vyplňte prosím následující formulář.