Přednastavení s ZEISS CALYPSO preset

Od erodovacího stroje k automatizační buňce

Se souřadnicovým měřicím strojem ZEISS a s modulem Preset softwaru ZEISS CALYPSO můžete rychle a bezpečně přednastavit své elektrody a obrobky. Tím zkrátíte přípravné časy stroje a dosáhnete také větší přesnosti a výrazně vyšší produktivity.
Investujte krok za krokem do výroby budoucnosti.

Nechte své erodovací stroje vyrábět -

měření zajistí naše zařízení.

Upínáte a vyrovnáváte elektrody a obrobky stále ještě ručně? Dosahujete maximální kapacity 1000 hodin erodování ročně, což vyžaduje jednoho kvalifikovaného pracovníka?

Erodování, manuální vyrovnání a měření na erodovacím stroji znamená delší prostoje a přípravné časy stroje, nepřesné výsledky a neefektivní procesy.

Prozess2

Optimalizujte své procesy

Investujte do efektivního řešení ZEISS

  • Plus pro vás // vyšší produktivita a efektivita stroje
  • Plus pro vás // vyšší přesnost a stabilita procesu
  • Plus pro vás // globální konkurenceschopnost
  • Plus pro vás // předpoklad pro výrobu 24/7

Manuální přednastavení a měření na souřadnicovém měřicím stroji

ZEISS DuraMax vs. erodovací stroj – přímé srovnání

ZEISS Pallet transport cart

Manuální měření ofsetu na erodovacím stroji

Ofset elektrod a obrobků se často ještě měří přímo na erodovacím stroji. Tento postup je ovšem problematický. Zatímco erodovací stroj měří ofset, nevyrábějí se žádné díly.

Jelikož toto měření na erodovacím stroji zabere mnoho času, produktivita stroje drasticky klesá. Přesnost měření je nižší v přímém srovnání s měřením na souřadnicovém stroji. Tím klesá kvalita obrobku.

ZEISS řešení pro vaši výrobu, které se vyplatí

Manuální měření na souřadnicovém měřicím stroji se vyplatí už s prvním erodovacím strojem: kratší nastavovací časy, výrazně delší doba chodu stroje, zvýšení kapacity a generování dat kvality zvyšují celkovou produktivitu.

Data ofsetu jsou přenášena přímo na erodovací stroj.
Souřadnicový měřicí stroj tak umožňuje mnohem vyšší stupeň využití erodovacího stroje při současném snížení výrobních a investičních nákladů.

ZEISS Rotating set-up station

Jednoduché měření ofsetu a kvality: od elektrody přes obrobek k upínacímu systému

ZEISS CALYPSO preset poskytuje interaktivní plochu pro snadné ovládání při měření ofsetu elektrod a obrobků.

Software nabízí kompletní knihovnu všech aktuálních maker pro přednastavení elektrod a obrobků.

Plně automatizovaná erodovací buňka

S měřicím strojem ZEISS DuraMax, s ZEISS CALYPSO preset a softwarem Job Manager
Ganze Zelle_DE

V plně automatizované buňce se kromě erodovacího stroje provádějí měření na integrovaném souřadnicovém měřicím stroji, včetně robotického zakládání, přípravy nástrojů a řídícího softwaru Job Manager.

Fully Leveraging Machine Uptime

Offset measurements away from the machine tool boost manufacturing efficiency

Fill in your data and download our application story for free.
CALYPSO preset Brochure EN

CALYPSO preset Brochure EN
pages: 5
file size: 5654 kB

ZEISS Solutions EDM Poster Closed loop quality control EN

ZEISS Solutions EDM Poster Closed loop quality control EN
pages: 1
file size: 743 kB

ZEISS Solutions EDM Poster, EN

ZEISS Solutions EDM Poster, EN
pages: 1
file size: 1957 kB