Snadný postup od výkresu k měření Opce softwaru ZEISS CALYPSO

Erodovací elektrody

PRESET

Přednosti a parametry

  • Snížení přípravných časů o 90 procent
  • Zvýšení přesnosti vyrovnání
  • Úspora nákladů a času
  • Zvýšení provozní doby stroje z 2000 na 6000 hodin na stroj za rok
  • Efektivní prakticky bezobslužná výroba - pro zvýšení globální konkurenceschopnosti!
  • Umožňuje výrobu 24/7

 

Rychlé přednastavení elektrod a obrobků

Modul PRESET softwaru ZEISS CALYPSO umožňuje spolehlivé přednastavení vašich elektrod a obrobků. Zkrátíte přípravné časy a dosáhnete také vyšší přesnosti. Od ruční paletizace k plně automatizovanému systému řízení procesů: s modulem PRESET můžete během několika minut změřit posunutí a natočení při výměně erodovacích elektrod. PRESET poskytuje všechny standardní měřicí plány. Grafické vedení uživatele vám pomůže při konfigurování průběhu měření. K dispozici jsou CNC rozšíření pro čtyřhrannou a kruhovou geometrii.

Možnosti modulu PRESET

PRESET se používá pro přednastavení a kontrolu kvality elektrod a obrobků. Nejprve je nastaven nulový bod na upínacím systému. Poté můžete vybrat makro a snímat elektrodu i obrobek. V knihovně maker se dají snadno vytvořit vlastní makra. V dalším kroku je k dispozici soubor s daty offsetu, který může být přímo exportován nebo přenesen do softwaru pro řízení úloh (job manager).

Tento software spouští měření, přijímá data offsetu a posílá data do výrobních systémů. PRESET je kompatibilní se softwarem job manager firem Zimmer & Kreim, System 3R, Röders a CERTA a dalších. PRESET může také načíst všechny běžné CAD formáty.

Buď vyberete makro z knihovny maker, nebo si snadno vytvoříte vlastní makra pro přednastavení elektrod a obrobků.
Buď vyberete makro z knihovny maker, nebo si snadno vytvoříte vlastní makra pro přednastavení elektrod a obrobků.

Export dat offsetu: podporuje všechny důležité formáty specifické podle výrobce

AEG, AEG Elotherm, AGIE Data Catalogue, AGIE Vision, CERTA (Zwicker), Charmilles, Digma, DMG MORI, Erowa, Exeron, FEHLMANN VERSA 825, Hansen, Hermle, Ingersoll, Micron, Maegerle Fixture, Maegerle Grinding, Makino, Maho-Hansen, Mazak Mazatrol Matrix Nexus 2, Mitsubishi, ROBOCUT a-CiA series, Röders, SGL, Sodick, System 3R, Walter, Zimmer & Kreim

Není uveden formát, který potřebujete? V tom případě nám pošlete následující informace:

  • Který job manager software má být připojen?
  • Který měřicí stroj a který CAD formát používáte?