Súradnicové meracie stroje

Spoľahlivá a vysokokvalitná meracia technika

Portálové súradnicové meracie stroje

Rýchlejšie a presnejšie merania

Súradnicové meracie stroje do výrobného prostredia

Ideálne do výroby

Veľké súradnicové meracie stroje

Meranie nadrozmerných dielov s maximálnou presnosťou

Stojanové meracie stroje s horizontálnym ramenom

Systém s vynikajúcim výkonom