Konstrukce a kvalita snímacích systémů mají rozhodující vliv na dotyková měření. Snímací kuličky od rubínových po diamantové, diskové nebo hvězdicové snímače: ZEISS nabízí z jednoho zdroje celé dotykové snímací systémy nejvyšší kvality s více než 7000 snímacími doteky. Zaručeně najdete optimální řešení pro vaše součásti a měřicí procesy – naši odborníci na metrologii vám rádi poradí s výběrem toho nejvhodnějšího.

That's why styli from ZEISS are so special:

 • Precision: Our styli enable precise measurements and deliver reproducible results with the highest accuracy.
 • Quality: Thanks to the latest production technologies, our styli are particularily precise, stable and durable.
 • Exceptional: Our ZEISS M3 XXT styli achieve higher overall system stiffness compared to conventional M3 measuring probes.
 • Fast and Easy: Thanks to our exceptional standard styli portfolio and the ZEISS Metrology Shop you can get the styli you need whenever you need it.
 • Variety: With our special styli you can measure everything. In addition to spherical styli, you will also find star styli, cylinder styli and T-styli as well as many other styli in our range.

Zaručená kvalita ZEISS při každém použití snímače

Rozdíl je v kvalitě: I když jsou snímače malé, jsou důležitou komponentou souřadnicového měřicího stroje. Snímají měřenou součást a tím se provádějí vysoce přesná měření.

Méně kvalitní snímače mohou výrazně ovlivnit přesnost měření. Může to mít za následek značné chyby měření a tím i zvýšení zmetkovitosti. Kvalita ovlivňuje rovněž životnost snímačů. Vysoce kvalitní snímače ZEISS takové problémy eliminují.

The figure shows an icon-style magnifying glass with a check mark on it.

Rozpoznání kvality

Jak poznáte nejvyšší kvalitu snímače? Pouhým okem je to obtížné – ale pod mikroskopem je rozdíl většinou zřetelně vidět. Kvalita snímače je zvláště patrná na povrchové úpravě a konstrukci spojů. To je mimo jiné rozhodující faktor pro to, jak dlouho můžete měřit přesné výsledky se stejným snímačem. Kvalita také zahrnuje nejvyšší možnou tuhost snímače, geometrickou přesnost snímacího elementu a maximální kruhovitost snímací kuličky. Společnost ZEISS jako výrobce zaručuje maximální kvalitu snímačů díky přísným kontrolám výrobního procesu.

The figure shows an icon-style award ribbon with the number 1 on it.

Vylepšené výrobní technologie

Nejnovější technologie, jako je pájení a laserové opracování, jakož i použití špičkových materiálů enormně prodlužují životnost kvality snímače ve srovnání s konvenčními výrobními postupy. To vám ušetří cenné zdroje a umožňuje dodávat bezchybné produkty vašim zákazníkům. Spolehlivé vysoce reprodukovatelné výsledky měření jsou tak zajištěny po dlouhou dobu – vysoce přesné snímací systémy jsou dodávány s certifikátem pro záruku specifikované přesnosti.

Čím jsou speciální snímače ZEISS M3 XXT

Věděli jste, že ZEISS snímače M3 XXT dosahují výrazně vyšší celkové tuhosti systému ve srovnání s konvenčními snímači M3? Této tuhosti je dosaženo o 1 mm větším průměrem těla adaptéru XXT, tj. větší dotykovou plochou, a díky použité titanové slitině. Bez odpovídajícího adaptéru se použití snímačů M3 v systémech M3 XXT nedoporučuje.

ZEISS speciální snímače pro každou měřicí úlohu

Monolitický snímač s diamantovým povlakem

ZEISS Diamond!Scan mono je monolitický snímač s diamantovým povlakem. Vzhledem k tomu, že snímací kulička a dřík snímače jsou vyrobeny z jednoho kusu, nehrozí riziko odlomení kuličky. Monolitické snímače mohou být provedeny v jakémkoli průměru a v každé technicky možné délce. Díky diamantovému povlaku s dlouhou životností nedochází prakticky k žádnému opotřebení ani k nánosu materiálu během snímání.

Hvězdicová konfigurace snímačů

Hvězdicové konfigurace se skládají ze snímačů s kulovým snímacím elementem zkombinovaných do tvaru hvězdy, umožňují měření v různých směrech souřadnic. Zatímco snímání bočních ploch kuličkami je možné pouze v omezené míře, u hvězdicové konfigurace můžete pro snímání vybírat snímač, který je kolmý na snímaný povrch.

Otočně nastavitelný snímač

Tyto snímače lze použít pro měření šikmých otvorů nebo ploch. Úhel snímače lze měnit až do úhlu 110°. Pro uchycení snímače je potřebný zvláštní držák.

Diskový snímač

Snímače s diskovým snímacím elementem slouží mimo jiné k měření rotačně symetrických obrobků s podříznutím nebo zápichů a otvorů. Obvykle však dochází k silné filtraci drsnosti povrchu. Konstrukce sférického diskového elementu umožňuje vyšší přesnost ve srovnání s diskovým snímacím elementem.

Válcový snímač

Válcové snímací elementy měří dvourozměrně a jsou vhodné zejména pro tenké plechy. Lze s nimi také dobře měřit úzké hrany obrobku. Osa snímače však musí být mechanicky velmi přesně vyrovnána s osou elementu na obrobku.

Jako zvláštní tvar jsou k dispozici sférické válcové snímací elementy, které se také většinou používají pro měření plechu a na hranách plechu. Mají kulové zakončení a mohou například navíc určovat rovinnost povrchu.

Půlkulový snímač

Půlkulové snímací elementy jsou vhodné pro měření podříznutí a pro aplikace, které vyžadují velký průměr snímací kuličky s nízkou hmotností. Pro zesílení tohoto efektu je k dispozici také speciální provedení s dutou polokoulí.

Snímač ve tvaru T

T-snímače mají dvě protilehlé snímací kuličky, jsou připevněny v úhlu 90° k dříku. Jsou zvláště vhodné pro měření protilehlých podříznutí, jako jsou drážky. T-snímače lze dále použít také pro měření těžko přístupných bodů (např. na spodní straně součásti).

Snímač ve tvaru L

U L-snímačů je element se snímací kuličkou v úhlu 90° ke dříku snímače. Díky tvaru L jsou tyto snímače zvláště vhodné pro měření podříznutí v otvorech. L-snímače lze dále použít také pro měření těžko přístupných bodů (např. na spodní straně součásti).

Snímač s rýhovaným uchycením

Tyto inovativní snímače jsou opatřeny lehkým a snadno uchopitelným plastovým adaptérem s rýhováním. To umožňuje snadnou ruční fixaci a eliminuje poškození způsobené použitím nástrojů.

Hrotový snímač

Snímací hroty (také kuželové snímací elementy) jsou potřebné pro dvě měřicí úlohy. Se snímačem se jednak provádí samostředící snímání v drážkách nebo velmi malých otvorech. Dále se používá tam, kde je třeba najíždět na přesně určené polohy na součásti při bodovém snímání. Snímací hroty se standardně vyrábějí z pevného karbidu.

Vysoce přesný snímač

Pro určité aplikace jsou vyžadovány snímače s maximální přesností. Standardní snímače v kvalitě třídy 5 a třídy 3 pro kuličky nejsou vhodné pro vysoce přesná měření vzhledem ke Gaussovu rozdělení tříd kvality. U vysoce přesných snímačů (poznají se podle modrého adaptéru) poskytuje ZEISS garantovanou přesnost snímacích kuliček včetně certifikátu. K dispozici jsou například snímací elementy s certifikovanou kruhovitostí < 60 nm a snímací elementy s garantovanou tolerancí průměru ± 0,001 mm.

Hledáte ideální snímač?

Snímače různé délky z největšího standardního portfolia snímačů na světě

Zjistit opotřebení snímačů a předcházet mu

I vysoce kvalitní snímače je nutné pravidelně kontrolovat. Jedině tak lze zabránit nepřesnostem měření – protože oděr snímacího elementu a prasknutí materiálu jsou z dlouhodobého hlediska nevyhnutelné. U snímače ZEISS Diamond!Scan lze však díky jeho odolnému materiálu tento proces výrazně prodloužit.

V případě pochybností by měly být snímače pravidelně vyměňovány, aby bylo možné dosahovat výsledků s nejvyšší přesností. To platí zejména pokud dojde ke kolizi nebo snímač spadne na zem.

If a stylus is used over a long period of time, wear is inevitable. If a stylus is used over a long period of time, wear is inevitable.

Expertní tip

Snímací elementy můžete snadno zkontrolovat sami pomocí mikroskopu a silného zdroje světla (>1000 lumenů) a v případě potřeby je vyměnit. Doporučujeme kontrolovat s 10 až 40-násobným zvětšením pro snímací kuličky o průměru 2–8 mm. Pro snímací kuličky menší než 1 mm je nutné 40 až 80-násobné zvětšení, aby bylo dobře detekováno opotřebení materiálu.

Zjistit a odstranit nános materiálu na snímacím elementu

V závislosti na materiálu součásti a snímacího elementu je nános materiálu na zakončení snímacího elementu nevyhnutelný. Snímací elementy je proto nutné pravidelně kontrolovat a čistit, aby se omezil nános materiálu a zabránilo se nepřesnostem měření. Nános materiálu je větším problémem u měkkého povrchu součásti, jako je hliník. Ideální volbou je zde snímač ZEISS Diamond!Scan, protože nános materiálu je u diamantových kuliček snížen na minimum.

Stejně jako pro opotřebení doporučujeme pro kontrolu mikroskop , aby byl rychle detekován nános materiálu.

Depending on the material, material build-up on the measuring probe tip is inevitable. Depending on the material, material build-up on the measuring probe tip is inevitable.

Expertní tip

Čistěte své snímače s minimálním tlakem s použitím čisticích ubrousků ZEISS. Jsou rovněž vhodné pro čištění kalibračních desek s polokoulemi a kalibračních koulí. V případě odolného znečištění může pomoci krátké působení ve vhodném čisticím roztoku (poté osušit mikrovláknovými utěrkami ZEISS). Pro snímače je také praktická naše čisticí souprava pro souřadnicové měřicí stroje.

Aby se zabránilo znečištění snímacího elementu, ujistěte se před měřením, že povrch součásti, vodicí dráhy a upínací přípravky pro součást jsou čisté.

Získejte další informace o snímačích ve videu #measuringhero

Snímače se skládají z několika komponent a jsou také součástí celé konfigurace snímačů. V kombinaci s měřicím strojem a spojovacími prvky, prodlužovacími nástavci, držáky nebo upínacími vložkami poskytují snímače výsledky měření s nejvyšší přesností a opakovatelností v osvědčené spolehlivé kvalitě ZEISS. Náš #measuringhero vám poskytne další informace o snímačích a o jejich výrobě.

Frequently asked questions about styli

What do I do if my measurement has too much variation?

If a measurement shows strong fluctuations, in 90 % of the cases there is a problem with the stylus system. To fix this, you should check the reproducibility of the stylus system and optimize it if necessary.
 
Other factors can also have an influence on the accuracy of your measurements with styli:
 • Environmental influences, especially temperature
 • Fixture
 • Measuring program
 • Machine

How do I check the reproducibility of my stylus system?

You can check the reproducibility of your stylus system in three steps. Repeat steps 2 and 3 several times and compare the repeatability of the results in an evaluation tool (e.g., Excel or PiWeb):

 1. Calibrate stylus system
 2. Measure the calibration ball with the reference styli and set the position of the ball to zero
 3. Measure the ball with all styli of the stylus system and check for deviations

What ball accuracy is recommended?

The standard accuracy of the probe ball is Grade 5. For form measurements with higher accuracy, balls with better roundness are needed to minimize errors in the measurement. Note, however, that Grade 3 balls are not necessarily better than Grade 5 balls, because the grade of the probe balls is determined in a batch process. So, if a particular manufacturing batch selection is in tolerance, it is assumed that all balls are within that grade. The accuracy distribution of the balls thus corresponds to a Gaussian distribution. That is why poorer ball accuracies may also be sold in Grade 3.

If you need a styli with very accurate roundness, you should use a styli with a certificate. Only then you can be sure that the specified roundness is maintained and meets your requirements.

How do I check my styli for wearing and how often is this recommended?

A styli, like any other tool, is subject to natural wear and tear. Damage, e.g., by abrasion, scratches or chipping, or contamination, e.g., by material application, oil or paint, significantly affect the measuring accuracy. Since this is usually not visible to the bare eye, the styli should be checked under a microscope for damage or contamination. How often you should perform this inspection depends on the styli's application or the environmental parameters.

We recommend getting an overview by means of a kind of tool card, as it is also available for production machines, and to determine an inspection cycle from it.

How long can I use my styli?

How long you can use your styli depends entirely on the type of application. Wearing occurs where the probe ball touches the workpiece being measured. If the same point is always used, for example when scanning a plane, then the styli will have a shorter life than if circles are scanned, for example. This is because the entire equator of the sphere is in use. Other factors that affect styli life include scanning distance, speed, probing force, measuring environment, and the material being measured.

We recommend that you create a quality card for each styli and use it to test the styli on a regular basis. This will provide a reliable average life of the particular styli over time.

Can I continue to use a styli after a collision?

If a collision occurred, the stylus system should be checked on a ring. Since these are high-precision measuring devices, one should not take any risks. Special attention should be paid to styli or extensions with a carbon fiber shaft, as it is possible that individual fibers have been torn. This can only be detected on the ring itself. Styli with a carbide or ceramic shaft can still be used after a collision if the ball is still on the shaft.

Caution: Extreme care must be taken with dovetailed balls! In contrast to the case of glued or soldered balls in a shaft, the balls do not necessarily fall off in a mortised connection. They can remain loose on the trunnions and lead to measurement errors. Unfortunately, this often happens unnoticed, so you should check dovetailed balls immediately after a collision.

What does shaft touching mean?

If there is a contact between the workpiece and the styli shaft instead of the probe ball, there is a shaft touching. Since a shaft touching also triggers a signal at the probe head, but is not defined, shaft touching leads to incorrect measurements that often go unnoticed. When measuring with small probe balls, which usually have thin shafts, there is a risk that the shaft will bend during probing. If the fasteners used, such as angles or cubes, are of poor quality or have been inaccurately adjusted, shaft touching may also occur.

What should I look for when planning a stylus system?

You should pay attention to the following points when planning your stylus system.

The stylus system should

 • be as rigid as possible
 • have as few connection points as possible
 • weigh as little as possible
 • have as little thermal expansion as possible

You should also make sure to use high quality components, as the quality of the stylus system pays 100 % into the accuracy of your measurement results.

Snímače ZEISS již přispěly k těmto příběhům úspěchu

Das ideale Tastersystem Poster digital DE

Das ideale Tastersystem Poster digital DE
pages: 2
file size: 5068 kB

The Ideal Stylus System, Digital Poster ID

The Ideal Stylus System, Digital Poster ID
pages: 2
file size: 3051 kB

The Ideal Stylus System, Digital Poster TH

The Ideal Stylus System, Digital Poster TH
pages: 2
file size: 3045 kB

The Ideal Stylus System, Digital Poster VN

The Ideal Stylus System, Digital Poster VN
pages: 2
file size: 3082 kB

The Ideal Stylus System Poster digital EN

The Ideal Stylus System Poster digital EN
pages: 2
file size: 5072 kB

ZEISS Original Accessories Poster EN

ZEISS Original Accessories Poster EN
pages: 2
file size: 5836 kB

Hledáte ideální snímač?

Najděte ho po několika kliknutích a hned si ho objednejte!