Rychlé. Certifikované. Bezpečné.

ZEISS Upínací talířky

Upínací talířek je rozhodující součást vaší měřicí sestavy, protože spojuje konfiguraci snímačů se senzorem - snímací hlavou. Pouze originální ZEISS upínací talířky jsou vybaveny identifikačním čipem, který je rozpoznán vaším souřadnicovým měřicím strojem. 

Přednosti ZEISS upínacích talířků

Pouze originální ZEISS talířky

  • Prevence provozních chyb a nesprávných měření

ZEISS upínací talířky identifikují konfiguraci snímačů pomocí integrovaného ID čipu, čímž zamezí chybám obsluhy a nesprávným měřením. Další výhoda: S originálním talířkem je na displeji ovládacího panelu k dispozici více informací, jako je měřicí síla nebo úhel aktivní konfigurace snímačů.

  • Zrychlení výměny snímačů

Softwarová funkce “Quick Change” umožňuje zrychlit postup výměny snímačů o 50 procent času. Vyplatí se to u složitých součástí, jejichž měření vyžaduje několik takových výměn.  

  • Zkrácení doby měření

Funkce "FlyScan" umožňuje snímači pojezd přímo přes vybrání a pokračovat bez přerušení ve skenování na druhé straně. Software přesto vyhodnotí správné měřené body. Podle dané součásti může tento postup ušetřit až 70 procent měřicího času, například při měření hlavové kružnice na ozubení.

Adapter Plate VAST
Adapter plate VAST
Adapter Plate XXT
VAST XXT adapter plates
Adapter Plate VAST XTR
Adapter plate VAST XTR

ZEISS upínací talířky zrychlují měření

Tip pro měření