Srovnatelné výsledky pomocí hodnocení procesu měření

Dobré a hlavně srovnatelné výsledky měření závisí na celé řadě faktorů, jako jsou měřicí laboratoř, podmínky okolního prostředí, portfolio měřicích strojů, použitý software, personál, postupy a strategie měření, monitorování měřicích strojů, manipulace s díly a dokumentace výsledků měření.

Je třeba zjistit, do jaké míry jsou použité měřicí stroje v daných okolních podmínkách schopny měřit požadované výrobní tolerance.
Během hodnocení analyzujeme vaše procesy měření a pomůžeme zjistit možná zlepšení.

Poskytneme vám podrobnou zprávu o analýze, hodnocení a případné optimalizaci vašich procesů měření.

This service is only available in certain regions. Please contact your local representative for availability.