Zviditelněte neviditelné – hned zpočátku

Řada ZEISS X Ray pro odlévání lehkých kovů

Uvnitř dílů se skrývá celá řada defektů – bez povšimnutí mohou později způsobovat potíže a tím způsobovat zbytečně vysoké náklady. Zviditelněte neviditelné v rané fázi a získejte jistotu ohledně kvality vašich odlitků.

Odvažte se pohledět dovnitř

Během složitého výrobního procesu odlitků se mohou vyskytovat různé defekty, které nemusí být jen na povrchu. Nachází-li se defekty uvnitř odlitku, mohou mít výrazný dopad na jeho stabilitu. Odlitky jsou však nepoužitelné pro pozdější montáž i z důvodu nesprávné geometrie. Proto je důležité defekty detekovat spolehlivě a hned zpočátku. Právě to umožňuje rentgenová technologie – pomocí jediného skenování!

Póry a pórovitost

Póry jsou sférické plynné uzavřeniny, které vznikají díky zplynování např. mazadel nebo v důsledku nevhodného odvětrání.

Praskliny

Vznik prasklin či tepelné únavy může způsobovat například znečištění či nadměrně vysoká rychlost zpracování odlitků.

Otvory způsobené smrštěním

Otvory způsobené smrštěním mají ostré hrany, neobsahují plyny a jsou často vzájemně propojené. Utváří se, když materiál tuhne. Mezi příčiny jejich vzniku patří například příliš nízký přídržný tlak nebo neoptimální pozice při zpracování.

Inkluze

Inkluze jsou součásti materiálu, které jsou obvykle tvrdší než základový materiál. Jsou způsobeny například kontaminovaným odlévaným materiálem.

Spára a puklina

Tento defekt značí linie či rýhy, které vznikají příliš nízkou teplotou odlévání či tavení a někdy také příliš dlouhou dobou plnění odlitku.

Nekompletní naplnění

Tento defekt odkazuje na oblasti odlitku, které nejsou vůbec nebo dostatečně naplněny nebo jejich kontury nejsou jasně reprodukovány, např. kvůli nedostatečné rychlosti plunžru nebo nedostatečnému přídržnému tlaku.

Pórovité oblasti

Pórovité oblasti jsou akumulace malých pórů nebo otvorů způsobených smrštěním, které mohou vážně narušit stabilitu odlitku.

Prasklé jádro

Prasknutí nebo rozpad pískového jádra může způsobit například neoptimální složení odlévaného materiálu nebo nadměrné tepelné napětí na odlévaný materiál. Tímto dojde ke změně struktury formy a odlévaná část má tak nesprávnou geometrii.

Zatekliny

Zatekliny jsou tenké kovové fólie na odlitku způsobené například příliš vysokou rychlostí zpracování nebo nesprávně nastavenou upínací jednotkou.

Bublinky

Důvodem vypoulení na povrchu odlitku v podobě bublinek může být například příliš vysoká teplota odlévání či rychlost plunžru v druhé fázi.

Zbytky písku či soli

Po vytloukání jader z odlitků uvnitř odlitku často zůstane tvarovací písek či sůl. S pomocí rentgenu tyto zbytky odhalíte, díl můžete vyčistit a dále zpracovat.

Deformace

Deformace mohou vznikat během přepravy nebo pokud materiál ještě zcela nevychladl, a to zejména v případě dlouhých a těžkých odlitků. Tyto deformace se stávají viditelnými například při cílovém/skutečném porovnání.

Vytlačené písečné či solné jádro

Když před odléváním dojde při umisťování jádra uvnitř formy k chybám, geometrie odlitku již nesouhlasí s CAD modelem. Komponenta už tím pak není použitelná pro montáž.

Discover completely new possibilities in quality assurance with the X-ray solutions of the ZEISS X-Ray Series.

Do you need more information about ZEISS Solutions for Light Metal Applications?

Fill out the form below to download our brochure.