Průmyslová CT a rentgenová řešení

Hnacím motorem vědy, výzkumu a vývoje bylo vždy zkoumat věci, přijít věcem na kloub a dostat se k jejich jádru. Rentgenová technika značky ZEISS již roky přináší skvělý náhled do této a dalších oblastí. Když přijde na kvalitu a řízení procesů, odkrývá, co by jinak zůstalo skryté i před těma nejbystřejšíma očima – to vše, aniž by došlo ke zničení konkrétního dílu.

ZEISS METROTOM

Nedestruktivní měření a kontrola vnitřních a vnějších struktur

ZEISS Bosello

Spolehlivá 2D rentgenová kontrola během výroby

ZEISS Xradia

3D X-ray microscopy for sub-micron imaging of intact samples

ZEISS VoluMax 9 titan

Powerful One-Stop Solution for Efficient Workflows

Technologie s výhodami

Je zcela zřejmé, že rentgenová technologie zviditelňuje neviditelné. Nicméně skutečnost, že to otevírá zcela nové možnosti v oblasti zajištění jakosti a vede k výrazné přidané hodnotě pro zákazníka, už tak známá není. Tady je naše vysvětlení.

 • Jedno skenování – naprostá jistota: Měřte, analyzujte a kontrolujte skryté defekty a vnitřní struktury, které souřadnicovými měřicími stroji nelze zjistit.
 • Díky rentgenu můžete díly řezat nedestruktivním způsobem a nahlížet dovnitř!
 • Už žádné složité upevňování. Ušetříte čas i peníze!
 • Skenování všech vnitřních a vnějších struktur s pomocí výpočetních tomografických systémů (CT) lze díly reprodukovat, i když není k dispozici CAD model.

Investice, která se vyplatí

Amortizace po 12 měsících

Důkladná kontrola ihned po procesu odlévání je při výrobě hliníkových odlitků důležitá. Jestliže společnosti defekty zjistí až později ve výrobě, potýkají se s vysokými náklady. A proto se investice do automatizovaného in-line řešení pro zajištění jakosti vyplatí za méně než 12 měsíců.

Časová úspora 30 až 70 %

Výroba nástrojů a forem je velmi drahá, protože obvykle vyžaduje několik iteračních smyček, dokud nejsou nástroje optimálně upraveny a formy dokonale vyformovány. Tento proces lze zlepšit a zkrátit o 30 až 70 % zachycením všech struktur do 3D modelu s pomocí CT a softwaru ZEISS Reverse Engineering (ZRE). Takto lze výrazně ušetřit náklady na nástroje.

Zkrácení doby nastavení až o 80 %

Doba nastavení je ztracený čas – a proto je velmi důležité zkrátit čas mezi skeny. Tabulka nastavení ZEISS FixAssist® CT vám pomůže maximalizovat využití vašeho CT a zefektivní vaše procesy zajištění jakosti. Tohle příslušenství dokáže zkrátit dobu nastavování až o 80 %. A co více: Vaše investice se zaplatí za méně než čtyři měsíce!

Odhalte ukrytá tajemství vašeho dílu

Rentgenová technologie přináší zcela nové náhledy do neviditelna. Umožní vám rychle a nedestruktivně zachytit, analyzovat, změřit a zkontrolovat vnitřní struktury.

Dutiny (kavity)

Kvalitu dílu může výrazně snížit hromadění vakua během procesu chlazení. Pokud dutiny nejsou zjištěny, mohou způsobovat praskání zatížených dílů.

Póry

Póry se mohou tvořit, pokud během odlévání není ideální teplota. Podle velikosti, pozice a počtu vzduchových inkluzí tento defekt oslabuje materiál a může způsobovat funkční poruchy.

Zbytky

Drobná smítka v soukolí? To se vám nestane, pokud budete díly kontrolovat rentgenovou technikou. Zbytky, jako je písek z licích forem nebo kovový prášek pro 3D tisk, lze rychle a snadno detekovat pouhým jedním skenováním.

Inkluze

Inkluze strusky, oxidů, písku, oceli nebo wolframu mohou při dalším zpracovávání problémem nebo mohou způsobovat praskání.

Deformace

Všechny díly jsou hotové, ale nepasují do sebe, protože jsou deformované? Lepší je vnitřní a vnější struktury měřit v průběhu výroby a zasáhnout brzy během procesu výroby. To snižuje náklady.

Inkluze

Co bylo původně jen malou prasklinkou se pod tlakem může rozrůst ve velký problém. Praskliny v materiálu mohou mít obrovský dopad na stabilitu dílu. To může být riskantní, zejména u komponent důležitých pro bezpečí.

Aplikace pro CT a rentgenové systémy

Podívejte se z blízka na každý detail

Každé odvětví, ať automobilové, letecké, lékařské technologie, elektronika nebo spotřební zboží, má své vlastní výrobní procesy a také různé možné defekty, které obvykle nelze spatřit pouhým okem. Rentgenování dílů přináší zcela nové možné aplikace – počínaje kontrolou interních defektů a měření rozměrů vnitřních struktur a konče strukturální analýzou materiálů.

Metrologie

 • Porovnání nominálních a skutečných hodnot Odchylky od CAD modelu nebo hlavního dílu jsou vizualizovány barevným porovnáním.
 • Kontrola rozměrů
  Díky výpočetní tomografii lze pouhým jedním skenem kontrolovat přesnost rozměrů složitých vnitřních i vnějších prvků.
 • Analýza tloušťky stěny
  Barevně rozlišené znázornění zobrazuje tloušťku stěn vnitřních struktur.
 • Optimalizace nástroje a procesu
  Důkladná kontrola dílu poskytuje užitečné informace o stavu nástrojů a výrobním procesu.
 • Vývoj a reverzní inženýrství
  Z 3D dat o objemu můžete snadno vytvářet CAD modely – čímž výrazně urychlíte vývoj produktu a procesy reverzního inženýrství.

Kontrola

 • Analýza vady
  Můžete snadno a rychle detekovat dutiny, póry, praskliny a další defekty.
 • Kontrola montáže
  Montované díly jsou kontrolovány z hlediska funkce a lícování.
 • Kontrola spojovacích technik
  Jediným skenem zjistíte, zda jsou svařené, pájené, lepené či nýtované spoje opravdu bezchybné.
 • Elektronické testování
  Defekty můžete rychle zjistit zrentgenováním elektronických dílů, např. desek s plošnými spoji nebo baterií.

Analýza

 • Strukturální analýza 3D charakterizace struktury poskytuje důležitý náhled a přehled díky rentgenové mikroskopii s vysokým rozlišením.
 • Místní a 4D analýza
  S pomocí místních a 4D analýz lze analyzovat chování materiálů podléhajících vnějším vlivů a také chování v průběhu času.
 • Analýza drsnosti
  Drsnost povrchu lze analyzovat jak u externích, tak interních struktur.
 • Analýza vláknových kompozitů
  Analýza vláknových kompozitů vizualizuje 3D rozložení a orientaci různých prvků kompozitního materiálu.
 • Analýza velikosti a rozložení zrna
  Velikost a rozložení zrna jsou rozhodujícími faktory při stanovování tvrdosti a síly. A proto je důležité je analyzovat.

Další Aplikace pro rentgenové systémy

Kontrola jakości bez testów niszczących

Na przykład: dopasowania nakrętki

Random sampling in plastic moulding

Example: button for a seat belt buckle

Potřebujete více informací o řadě ZEISS X-Ray?

Vyplňte formulář níže, což vám umožní stáhnout si naši brožuru.