Produkty

Systémy

Presná meracia technika: súradnicové meracie stroje, meranie tvaru a povrchu, CT, optické systémy a ďalšie.

viac informácií

Softvér

Softvér na meranie, vyhodnotenie a správu dát umožňuje zvýšiť výkonnosť všetkých vašich meracích operácií.

viac informácií

Senzory

Dotykové a optické senzory. Od aktívneho skenovania so senzorom VAST cez laser až po otočnú hlavu RDS.

viac informácií

Príslušenstvo

Upínacie prípravky, snímače, príslušenstvo a doplnky pre špeciálne aplikácie.

viac informácií