ZEISS eMobility Solutions

Od energie k eMotion

Řešení měřicí techniky pro elektromobilitu

Automobilový průmysl rapidně zrychluje vývoj a uvádění vozidel poháněných novým druhem energie (tzv. NEV) na trh. Vzhledem k tomu, že se konstrukce elektrických pohonných jednotek výrazně liší od konstrukcí pohoných jednotek vozidel se spalovacími motory, musí výrobci automobilů a dodavatelé zavést nové způsoby výroby, aby této situaci přizpůsobili produkci a montáž zásadních komponent elektricky poháněných automobilů. Pro zajišťování kvality v oblasti nových pohonných technologií představuje největší výzvu potřeba uspokojit zvýšenou poptávku po maximální přesnosti. Jinými slovy, změnou prochází rovněž měřicí technika.
ZEISS řešení pro elektromobilitu Vám umožní tuto změnu realizovat s pomocí několika pokročilých technologií pro zajištění Kvality tak, aby byla zaručena spolehlivost, účinnost a bezpečnost Vašich vozidel NEV.

Od energie k eMotion ZEISS řešení pro elektromobilitu

Pět základních součástí elektromobility

Inovace v odvětví výroby vozidel s elektrickým pohonem vyžadují nové metody měření a vyvolaly posun v obecně přijímaných postupech kontroly kvality. Vozidla NEV mají méně komponentů. Tyto součásti však vyžadují komplexní řešení kontroly kvality, od dotykových a optických měření až po rentgenovou mikroskopii.

Baterie

Pro výzkum, vývoj a kontrolu kvality baterií jsou zapotřebí různé zobrazovací, analytické a metrologické nástroje. ZEISS vyrábí světelné, elektronové a rentgenové mikroskopy, výpočetní tomografické systémy (CT) a souřadnicové měřicí stroje pro posuzování strukturních a elektrických vlastností, složení a rozměrových charakteristik v příslušných délkových stupnicích. ZEISS tak pomáhá poskytovat relevantní údaje, aby byla zajištěna bezpečnost a výkon baterií pro nová energetická vozidla.

Mikroskopy ZEISS

Souřadnicové měřicí přístroje ZEISS

Optické 3D snímání

Řada pro rentgenové měření ZEISS

Quality Assurance for Batteries

Systém palivového článku

Kromě bateriových elektrických vozidel (BEV) existují pro využití v budoucnosti další možnosti vozidel s alternativním pohonem s palivovými články (FCEV). U vozidel FCEV je veškerá energie potřebná k pohánění elektromotoru dodávána systémem palivového článku. Svazek palivových článků je nejdůležitější součástí systému pohonu vozidel FCEV – odsud je energie dodávána prostřednictvím elektrochemických reakcí. Ve svazku palivových článků je množství jednotlivých článků uspořádáno do série a spojeno. Konstrukce systému palivových článků vyžaduje nejvyšší standardy kvality při výrobě a vývoji každé jednotlivé komponenty.

Mikroskopy ZEISS

Souřadnicové měřicí přístroje ZEISS

Řada pro rentgenové měření ZEISS

Metrology Solutions for Fuel Cells

Výkonová elektronika

Výkonová elektronika je centrální komponentou všech nových koncepcí pohonu - elektromobilů, hybridních vozidel a aut na palivové články, protože řídí tok proudu mezi baterií a elektromotorem. Pro zvýšení účinnosti a spolehlivosti elektronických součástek je nezbytné zajistit kvalitu polovodičů, desek plošných spojů a hotových modulů v příslušných rozměrech.

Mikroskopy ZEISS

Souřadnicové měřicí přístroje ZEISS

Řada pro rentgenové měření ZEISS

Quality Assurance for NEV Power Electronics

Elektromotor

Elektrické motory jsou skutečnými pohony elektromobilu – jsou kompaktní a lehké, ale vytvářejí vysoké rychlosti a enormní točivé momenty, a to i při nízkých rychlostech. Aby tyto motory mohly dosahovat co nejvyššího výkonu s malým opotřebením, musí do sebe všechny komponenty přesně zapadat. Jednu z výzev u nejnovější generace elektrických motorů představuje přesná výroba a montáž vlásenek a statoru a také výroba plechových svazků statoru a rotoru. ZEISS vyvíjí a vyrábí dotyková a optická měřicí zařízení pro všechny oblasti řízení kvality a podporuje výrobce elektromotorů při kontrolách kvality.

Souřadnicové měřicí přístroje ZEISS

Optické 3D snímání

Řada pro rentgenové měření ZEISS

Quality Assurance for Electric Motors

Převodovka

Elektrická vozidla mají velmi odlišné hnací ústrojí – jednorychlostní nebo dvourychlostní převodovky nahrazují až devět rychlostních stupňů ve spalovacích motorech. Motor a převodovka sdílejí skříň – to snižuje počet součástek a hmotnost, ale nikoli požadavky na kvalitu. K zajištění maximálního výkonu, nízkého opotřebení a tichého provozu jsou nutné různé kroky měření a kontroly. ZEISS nabízí vhodné zařízení pro každou měřicí úlohu, spolupracuje s výrobci na návrhu nejlepších možných řešení pro zajištění kvality.

Souřadnicové měřicí přístroje ZEISS

Metrology Solutions for Car Transmissions

Zvládněte výzvy spojené s měrěním

Zjistěte více o technologiích NEV

Od samostatných aplikací až po plně integrované měřicí a kontrolní systémy a software Quality Intelligence: ZEISS řešení pro elektromobilitu nabízí rozmanité portfolio, díky kterému budete dobře vybaveni pro zvládnutí jakékoli výzvy týkající se měření, a to ve všech oblastech elektromobility.

3D geometrie a mikrostruktura s palivovým článkem ZEISS DotScan E-Motor

Pro zajištění účinnosti BPP je třeba zohlednit zakřivení, strmost hran, a periodicita 3D mikrostruktury v jednotlivých bipolárních deskách. ZEISS DotScan, senzor pro měření chromatického bílého světla, na zařízení ZEISS PRISMO je schopen tyto charakteristiky opticky měřit. Současně lze detekovat i zvlnění a tvorbu otřepů na hranách řezu. Pomocí vhodného měření na obou stranách lze zaznamenat také tloušťku materiálu a lokální ztenčení materiálu procesem tváření.

 

Měření konstrukce statoru pomocí ZEISS DotScan Elektromotor

Kontrola geometrie a tvaru konstrukce statoru je zásadní: optická konfokální technologie využívající bílé světlo pomocí ZEISS DotScan provádí vysoce přesná měření tvarových parametrů, jako je zkosení nebo poloměry, např. u otvorů pro ložiska.

Měření konstrukce statoru pomocí ZEISS VAST XXT Elektromotor

Zabudování elektromotoru a převodovky do jediného tělesa vytváří pro výrobní proces složité, vzájemně na sobě závislé geometrie. Tolerance pro tvar, velikost a umístění těchto složek je striktně formulována. Taktilní aktivní snímání pomocí ZEISS VAST XXT v kombinaci s otočným stolkem splňuje všechny požadavky kontroly.

Kontrola vrstev pomocí ZEISS O-INSPECT Elektromotor

Geometrie dvourozměrné vrstvy definuje rozměry finálního statoru a otvorů permanentního magnetu. Proto je tak důležité, aby měření těchto komponent bylo rychlé a vysoce přesné. Ideálním řešením je využití technologie s více snímači od ZEISS, jako jsou 2D kamery a konfokální světelné senzory, k měření rovinnosti každé jednotlivé vrstvy. Rovinnost a nepřítomnost otřepů představují klíčové faktory, které zajistí, že vrstvený svazek bude mít perfektní konstrukci a jeho montáž bude snadná.

Analýza kvality montáže na podkladě objemových dat s využitím ZEISS LineScan Elektromotor

Vnější okraje statoru jsou pro správné umístění statoru v plášti elektromotoru rozhodující. Polohu připojovací příruby a hřídele je nutné kontrolovat ve vztahu k převodovce. Zásadní je tyto údaje shromáždit rychle a v plném rozsahu. Těchto požadavků lze dosáhnout využitím technologie triangulace laserovou linií společnosti ZEISS. Automatický souřadnicový měřicí přístroj ZEISS je ideálním nástrojem pro provádění většího množství měření.

Zajištění správných rozměrů a kvality povrchové vrstvy vlásenky pomocí ZEISS DotScan Elektromotor

Každá vlásenka má pružnou strukturu a je potažena citlivou vrstvou laku; tyto vlastnosti jsou výzvou pro spolehlivou taktilní kontrolu. Jednou z možností přesného měření tvaru a síly vrstvy laku představuje automatizovaný souřadnicový měřicí přístroj ZEISS vybavený optickým konfokálním světelným senzorem nebo laserovým triangulačním snímačem.

ZEISS Solutions provides the key for series production

ZEISS and VW have been working together to develop a new measuring solution for hairpin stators

Focus on e-mobility: custom-fit quality solutions from ZEISS

Electric cars are more in demand than ever! ZEISS eMobility Solutions ensure the increased demand for precision.

Získejte více informací o zajištění kvality vozidel NEV

#measuringhero Vlog

Váš globální partner

Vytvářejte budoucnost elektromobility společně s firmou ZEISS

Specialisté ZEISS spolupracují společně s týmem Vašich pracovníků, aby Vám pomohli zjistit, jaké charakteristiky jsou rozhodující pro zajištění úspěchu a které technologie jsou pro hodnocení těchto vlastností nejefektivnější. Specialisté ZEISS mají jedinečné možnosti pomoci Vašemu týmu s úkoly, které jim přináší výroba komponentů pro elektrická vozidla. Pomohou Vám navrhnout správnou kombinaci technologií a měřicích přístrojů tak, aby přesně vyhovovala Vašim unikátním potřebám.

150
POBOČEK PO CELÉM SVĚTĚ
50
ZEMÍ, KDE JSOU POSKYTOVÁNY LOKÁLNÍ SLUŽBY ZEISS
30000
PRACOVNÍKŮ ZÁKAZNICKÉ PODPORY

Konzultace

Kontaktujte nás a objednejte si konzultaci.

Analýza

Identifikace specifických požadavků na kvalitu a následných potřeb.

Úpravy dle potřeb zákazníka.

Tým ZEISS připraví perfektní řešení.

Potřebujete více informací o ZEISS eMobility Solutions?

Vyplňte formulář níže, což vám umožní stáhnout si naši brožuru.
ZEISS eMobility Solutions