ZEISS Priemyselná meracia technika

Výsledky, na ktoré sa môžete spoľahnúť

ZEISS Priemyselná meracia technika je vedúcim svetovým dodávateľom CNC súradnicových meracích strojov a kompletných riešení multidimenzionálnej meracej techniky pre meracie laboratóriá a výrobu. Spoločnosť je uznávaným partnerom automobilového priemyslu a jeho subdodávateľov. Vo výrobných závodoch v štyroch krajinách a vo viac ako 100 predajných a servisných strediskách na celom svete pracuje 2400 zamestnancov. Ponuka produktov zahŕňa portálové meracie stroje, stojanové meracie stroje s horizontálnym ramenom, meracie stroje do výroby, prístroje na meranie odchýlok tvaru a polohy, kontúr a štruktúry povrchu. Sami vyvíjame a vyrábame všetky systémovo dôležité moduly, ako sú riadiaca jednotka, softvér, odmeriavacie systémy a senzory. Najnovší vývoj reprezentuje systém pre meranie mikrosúčiastok a počítačový tomograf pre zaistenie kvality v priemysle. Menšie CNC meracie stroje DuraMax umožňujú obzvlášť cenovo priaznivý vstup do sveta Zeiss skenovania. Vďaka opticko-dotykovým meracím systémom doplnila spoločnosť Carl Zeiss spektrum súradnicovej meracej techniky o spracovanie obrazu. S využitím synergií boli vyvinuté optické senzory a optimalizovaný softvér. Softvér pre spracovanie obrazu je integrovaný do meracieho softvéru CALYPSO na báze CAD. Je možné tiež vykonávať tak optické, ako aj dotykové meranie. Vďaka rozsiahlej knižnici softvéru CALYPSO môžu používatelia meracej techniky ZEISS vyriešiť takmer každú meraciu úlohu. Obzvlášť významná je efektívna technológia Navigator umožňujúca najvyššiu presnosť a zároveň vysokú rýchlosť merania. Kompletný servis, zákazkové meranie, kontrola dielov pomocou počítačovej tomografie a on-line služby pre zaistenie optimálnej dostupnosti strojov dopĺňajú ponuku firmy ZEISS.

Výrobní závody

Výrobní lokality a vývojová centra ve světě

História

ZEISS Priemyselná meracia technika sa môže obzrieť za viac ako 100-ročná históriou.

Manažment kvality

Venované kvalite, osvedčené certifikáciami

Události Průmyslová měřicí technika

Připravované akce a výstavy najdete zde.

News

Stay up to date about metrology

Špeciálna inovatívna metrológia

Zákaznícky magazín - TU