Dosáhněte plné efektivnosti vašich procesů

ZEISS Integration Series

ZEISS Integration Series integruje vaši kontrolu kvality, optimalizuje vaše procesy a tím zvyšuje vaši produktivitu výběrem správného zakládacího systému nebo ideálního integračního a automatizačního řešení pro váš souřadnicový měřicí stroj. Široké spektrum našich řešení ZEISS Integration Series sahá od ergonomických systémů manuálního zakládání až po plně automatizované buňky, které díky maximálnímu využití stroje zvyšují kapacitu při zajišťování kvality. ZEISS nabízí tyto produkty jako standardní řešení nebo jako individuální projekty, které jsou perfektně přizpůsobeny vašim procesům a mohou být použity jak v měřicí místnosti, tak i přímo ve výrobním prostředí.

Graphic solutions EN

Přehled všech výhod

Maximální využití stroje

Optimalizované zakládání součástí eliminuje prostoje během přípravy a zajišťuje maximální vytížení vašeho měřicího zařízení.

Optimalizované procesy

Flexibilní řešení s kratšími provozními časy a zkrácením pochůzek obsluhy zaručují optimalizované procesy.

Standardní produkty nebo individuální zákaznická řešení

Všechna řešení jsou k dispozici buď jako standardní produkty připravené k okamžitému použití nebo mohou být přizpůsobena podle vašich potřeb.

Jednoduchá obsluha

Výrazně vylepšená manipulace se součástmi díky snadnému a intuitivnímu ovládání – i pro nevyškolený personál.

Ergonomie a bezpečnost

Inteligentní zakládací systémy zaručují maximální bezpečnost a optimální ergonomii při manipulaci s měřenými součástmi.

Jeden partner pro kompletní řešení

Kompletní řešení projektů z jednoho zdroje: od poptávky a předání až po servisní podporu.

ZEISS Integration Series

Zakládání

Podávací a zakládací systémy ZEISS lze použít jak v měřicí místnosti, tak i u výrobní linky nebo přímo na lince. Jsou podle vašich potřeb kompatibilní s různými souřadnicovými měřicími stroji, na vyžádání jsou k dispozici také plně automatizované systémy. Tato ZEISS řešení optimalizují tok dílů, operační časy a v maximální možné míře zajišťují bezpečnost vašich zaměstnanců.

Systém zakládání palet

Optimalizace procesu měření

Manuální výměnná stanice

Rychlá manuální výměna předem připravených palet

Automatizovaná výměnná stanice

Automatická výměna součástí

Výhody:

 • Opakovatelné umístění součástí
 • Detekce polohy senzoru zabraňuje kolizím

Podrobnější údaje v katalogu

Výhody:

 • Optimalizované využití souřadnicového měřicího stroje
 • Měření s různými přípravky na jednom měřicím stroji
 • Optimalizovaná ergonomie

Výhody:

 • Efektivní využití operátora
 • Bez prostojů, maximální vytížení souřadnicového měřicího stroje
 • Optimální půdorysná plocha: lze umístit podélně nebo příčně k měřicímu stroji

Přípravný stůl a stolek pro přepravu palet

Příprava měřených součástí mimo měřicí stroj

Kuličkový stůl

Kuličkový přípravný stůl

Centrální příprava součástí

Otočná přípravná stanice

Otočná přípravná stanice

Rychlá výměna dvou palet

Výhody

 • Zjednodušená manipulace s těžkými, velkými nebo obtížně přístupnými díly
 • Zakládání na více měřicích strojů s přípravky

Výhody:

 • Příprava různých měřicích úkolů
 • Uchycení přípravků pro několik souřadnicových měřicích strojů
 • Optimalizované využití měřicího stroje

Výhody:

 • Minimální půdorysná plocha
 • Vylepšená ergonomie a přístupnost
 • Optimalizované využití měřicího stroje
Duplexní systém

Duplexní systém

Příprava během procesu měření

Posuvná deska

Manuální posuvná deska

Zakládání součástí mimo měřicí rozsah

Výhody

 • Optimalizované využití měřicího stroje
 • Vysoká kapacita měření součástí

Podrobnější údaje v katalogu

 

Výhody:

 • Vylepšená ergonomie
 • Snadná přístupnost měřené součásti

Kalkulačka návratnosti investic

Vypočítejte si online návratnost investic pro váš nový podávací a zakládací systém a získáte důležité klíčové údaje, jako jsou náklady/díl a bod zvratu návratnosti – přizpůsobené vašim individuálním požadavkům.

ZEISS Integration Series

Provoz

Produkty pro provoz ZEISS Integration Series integrují vaši kontrolu kvality a příslušná data přímo tam, kde je to třeba. Měření v blízkosti výroby umožňuje získat rychle informace o kvalitě a přijmout nápravná opatření v případě potřeby. Systém zajištění kvality je přizpůsoben výrobnímu prostředí a měřená data jsou zaznamenávána centrálně. Lze tak regulovat nepříznivé podmínky, jako je kolísání teploty, nebo integrovat výsledky manuálního měření do automatizovaných procesů.

GageStation

Pomocí softwaru ZEISS PiWeb kombinuje GageStation naměřená data z manuálních měřicích zařízení s naměřenými daty ze souřadnicového měřicího stroje a přehledně je vizualizuje prostřednictvím dotykových obrazovek a šablon měřicích protokolů. GageStation vyžaduje jen málo místa a poskytuje ochranu před vlivy okolního výrobního prostředí, které mohou zkreslit výsledky měření.

Souhrn všech údajů o kvalitě v jednom reportu

 • Sběr dat nezávislý na měřicím zařízení
 • Centralizované zpracování dat
 • Ochrana před vlivy okolního prostředí

ThermoStation

ThermoStation chrání měřicí procesy i před velmi vysokými teplotními výkyvy a drsnými podmínkami ve výrobním prostředí. Souřadnicové měřicí stroje, např. ZEISS CONTURA, lze použít tam, kde jsou potřeba, zaručují přesné výsledky měření.

Ohrazená kabina pro ochranu měřicího stroje před vlivy prostředí

 • Malý půdorys ve srovnání s běžnou měřicí místností
 • Instalace přímo tam, kde probíhá kontrola kvality
 • Integrovaný systém podávání palet pro ergonomické zakládání

Kompatibilní s ZEISS CONTURA

ZEISS Integration Series

Automatizace

Softwarová řešení pro ZEISS Integration Series umožňují jednoduchou automatizaci souřadnicových měřicích strojů a periferních zařízení, jakož i ovládání plně automatizovaných buněk nebo provádění složitých individuálních měření. Díky intuitivnímu rozhraní může i neškolený personál používat aplikace.

Automatizační rozhraní

ZEISS Automation Interface vám umožní snadno automatizovat vaše měřicí zařízení bez velké technické náročnosti. Kromě spouštění měřicích programů a poskytování výsledků měření nebo stavu stroje vám aplikace umožňuje ovládat periferní zařízení souřadnicového měřicího stroje. Rozhraní je také předem nakonfigurováno pro všechny produkty ZEISS Integration Series. Například ovládání automatických přípravků nebo přísun palet lze snadno konfigurovat několika málo kliknutími. Také vaše vlastní přípravky se dají ovládat pomocí konfigurace.

Snadná automatizace periferních zařízení měřicího stroje

 • Standardizovaná komunikační rozhraní: OPC UA, Profinet, EthernetIP
 • Správa uživatelů umožňuje operátorům, měřicím technikům nebo servisním pracovníkům vidět přesně to, co potřebují
 • Použít lze v automatickém a manuálním režimu i pro neškolený personál
 • Jednoduchá konfigurace kliknutím a přímo přes uživatelské rozhraní, bez složitého programování PLC
 • Efektivní uvedení do provozu s malými riziky projektu a nízkými náklady

FACS

Pokud vaše požadavky přesahují rámec standardizovaného automatizačního rozhraní, je pro vás správným řešením the Flexible Automation & Connectivity System (FACS). FACS umožňuje automatizaci opakujících se postupů kontroly kvality ve složitých procesech: jsou naprogramovány a přizpůsobeny vašim potřebám.

Individuální softwarové řešení pro složité úkoly

 • Automatický start jednotlivých měření až po komplexní měření na paletách
 • Koordinátor s připojením I4.0 pro jednotlivé automatizační průběhy
 • Zasíťování více souřadnicových měřicích strojů v automatizovaných aplikacích
 • Automatická identifikace dílů pomocí 1D/2D skeneru nebo systému RFID
 • Intuitivní uživatelské rozhraní pro nevyškolené operátory
 • Správa uživatelů s automatickým rozpoznáním uživatelů
 • Testováno pro lékařské technologie podle specifikací FDA

ZEISS Integration Series

Individuální řešení

ZEISS Integration Series nabízí řešení na míru podle vašich požadavků. To umožňuje optimalizaci vašich procesů i pro složité úkoly.

Rentgenová at-line kontrola

ZEISS VoluMax CT zařízení jsou navržena tak, aby kontrolovala velké množství dílů za krátkou dobu. Zařízení a software se konfigurují individuálně podle dané měřicí úlohy. Zakládání součástí lze provádět volitelně manuálně nebo automaticky.

Flexibilní použití měřicích buněk

Instalací souřadnicových měřicích strojů a robotů na stejnou platformu lze automatickou měřicí buňku flexibilně umístit do výroby a zakládat součásti manuálně nebo automaticky.

Komunikační rozhraní pro integraci robota

Individuálně konfigurovaná rozhraní podle vašich potřeb umožňují komunikaci mezi kontrolou kvality a automatizační technologií ve výrobě.

ZEISS SurfMax: Detekce povrchových vad

Průlomové řešení v kontrole kvality pro spolehlivou vysokorychlostní vizuální detekci vad: kombinace ZEISS optických vysokorozlišovacích senzorů na bázi deflektometrie a strojového učení.

Více informací

Kombinace různých měřicích technologií

Zde na příkladu: optická kontrola součásti kombinovaná s dotykovým absolutním měřením v jednom protokolu – včetně automatického zakládání.

Robotická měřicí buňka

Automatizované měřicí buňky umožňují měření ve směně s bezobslužným provozem. Lze osazovat palety a systematicky provádět úlohy měření.

EDM industry solutions

Manuální nebo plně automatické přemístění měření na souřadnicový měřicí stroj zvyšuje produktivitu, protože se neztrácí cenný čas na EDM stroji.

Více informací

Automated Guided Vehicle (AGV)

Automatizovaný přepravní systém bez řidiče mezi výrobním a měřicím prostorem umožňuje flexibilní výrobu s optimálním a systematickým využitím zařízení pro kontrolu kvality i výrobních strojů.

Teplotně chráněná kontrola vzorků

I souřadnicové měřicí stroje, které nejsou původně určeny do výroby, mohou být instalovány v kontrolovaném prostředí, například pro provádění výběrové kontroly přímo u linky.

100% inline měření

Přímá integrace souřadnicového měřicího stroje do výrobní linky umožňuje efektivní 100% kontrolu. Součásti na běžícím pásu procházejí přímo měřicím rozsahem. Odpadá časově náročná manipulace se součástmi. Chyby jsou detekovány přímo
a jsou eliminovány zmetky.

Zajištění kvality přímo ve výrobě

Rychlé řešení problémů je možné díky včasným informacím o kvalitě přímo v místě výroby. Kombinaci souřadnicových měřicích strojů vhodných do výroby a příslušných zakládacích systémů lze optimálně přizpůsobit vašim potřebám.

ZEISS Car Body Solutions

Dálkově ovládaná mobilní deska s voštinovými prvky ZEISS CARFIT eMOBEE efektivně přepravuje součásti a zjednodušuje zakládání. S ZEISS měřicími stroji s horizontálním ramenem lze konfigurace přizpůsobit výrobě karoserie.

Více informací

Integrace toku dat

Cílené zpracování velkého množství dat od vizualizace výsledků měření, stavů strojů apod. až po informace týkající se zaměstnanců – přesně tam, kde je to potřeba.

Měřicí místnost přímo propojená s výrobou

ZEISS jako poskytovatel celkového zajištění kvality vás podporuje při plánování a zařízení vaší měřicí místnosti v prostředí výroby nebo vám poskytne kompletní měřicí místnost na míru.

Stáhnout produktový katalog

Brožura Zeiss Solutions