Maximální přesnost pro malé součásti

ZEISS MICURA

S výbornou přesností

Stroj malých rozměrů, ale se špičkovou přesností. ZEISS MICURA je standardně vybaven aktivním skenovacím senzorem ZEISS VAST XT gold a technologií navigator.

ZEISS MICURA

Hlavní vlastnosti

ZEISS MICURA představuje řešení pro nové požadavky průmyslové výroby, ve které jsou součástky stále kompaktnější a nároky na přesnost stoupají.

Benefits

  • Computer-Aided Accuracy: Measuring errors due to dynamically induced inertia effects are automatically compensated for
  • ZEISS air bearings on four sides guarantee stability and precision
  • ZEISS MICURA also comes with two temperature sensor for the workpiece
  • The probing force of the sensor is actively regulated and is very low - ideal for sensitive materials
  • Optimally coordinated control technology, software, sensors and additional components from ZEISS
  • Active vibration dampers as standard for opimal filtering of floor vibrations.

Malý a přesný měřicí stroj

Měřicí stroj ZEISS MICURA vybavený špičkovým ZEISS senzorem VAST XT gold a technologií navigator umožňuje aktivní skenování s přesností měření méně než jeden mikrometr. ZEISS MICURA prokazuje své přednosti zejména u malých komplikovaných součástek s úzkými tolerancemi, jaké se používají například v optice a elektronice. Přes své kompaktní rozměry disponuje systém měřicím rozsahem 500 x 500 x 500 mm a 500 x 700 x 500 mm, což je výrazně více než srovnatelné přístroje.

Přesné vysokorychlostní skenování

ZEISS senzor VAST XT gold umožňuje vysokorychlostní skenování až s 200 měřenými body za sekundu. V krátkém čase se kromě geometrických veličin dají přesně změřit také parametry tvaru a polohy jako kruhovitost nebo rovinnost. Senzor může být vybaven velmi malými snímacími kuličkami. Nejmenší snímač má průměr kuličky pouhých 0,3 mm.

Systém je řízen pomoci uživatelsky příjemného ovládacího panelu a nepotřebuje počítač.

Automatická rychlost měření

ZEISS MICURA je standardně vybaven technologií VAST navigator. Pomocí ní je automaticky nastavena optimální rychlost měření při garantované přesnosti, což výrazně zkrátí dobu měření. Na místech s vysokými požadavky na přesnost se pohybuje ZEISS MICURA o něco pomaleji. Pokud jsou kontury jednodušší nebo stačí nižší přesnost, pohybuje se rychleji.

Další časovou úsporu přináší technologie VAST navigator díky tangenciálnímu najíždění a snímání, skenování po šroubovici a rychlé dynamické kalibraci snímačů.

More flexibility with ZEISS rotary table

The flexible ZEISS RT-RB 100-1 rotary table can be installed in the measuring area as an add-on variant as required and then conveniently moved out of the measuring area again. This option enables measurement in four axes - and all on one machine.

The system is controlled via a userfriendly control panel and does not need a computer

Would you like more information about ZEISS MICURA? Our experts will be happy to advise you!

Compatible sensor

ZEISS VAST XT gold

Aktivní skenování pro všechny systémy

ZEISS VAST XTR gold

Boduje rychlostí