Snadný postup od výkresu k měření

Opce softwaru ZEISS CALYPSO

Měření ozubení

GEAR® PRO

Vyhodnocení čelních (válcových), kuželových, šnekových a dalších ozubení s ZEISS GEAR PRO

Přednosti a parametry

 • Graficky podporované zadávání dat
 • CAD simulace průběhu měření
 • Pro aktivní a pasivní senzory
 • Měření s otočným stolem i bez něho
 • Automatické vyhodnocení v souladu s normami
 • Aplikačně orientované reportování

 

Měření ozubení na souřadnicovém měřicím stroji

Úzké tolerance jsou nezbytné, aby ozubená kola přenášela síly téměř beze ztrát a nehlučně.

Přesnost výroby a přesnost měření ozubení musí jít ruku v ruce. GEAR PRO se softwarem ZEISS CALYPSO umožňuje měření ozubených kol na souřadnicových měřicích strojích. Analytický 3D model ozubení v GEAR PRO a vstupní dialogy s grafickou podporou zajišťují vysoce efektivní měření.

Vedení uživatele

Grafické vstupní dialogy a systematické vedení při každém kroku usnadňují přizpůsobení průběhu měření konkrétní měřicí úloze. Pomocí dialogů a grafické vizualizace jsou například pouhými několika kliknutími myší definovány rozsahy vyhodnocení a měření.

 

Pět aplikačních modulů je k dispozici pro typické oblasti použití:

 • Cylindrical gears – GEAR PRO involute
 • Bevel gears – GEAR PRO bevel
 • Worm gears – GEAR PRO worm
 • Rotors (screw compressors) – GEAR PRO rotor
 • Gear hobs – GEAR PRO hob
GEAR PRO se softwarem ZEISS CALYPSO umožňuje měření ozubených kol na souřadnicových měřicích strojích
Specialist for spur gears: ZEISS GEAR PRO involute

Vedení uživatele

Grafické vstupní dialogy a systematické vedení při každém kroku usnadňují přizpůsobení průběhu měření konkrétní měřicí úloze.

Pomocí dialogů a grafické vizualizace jsou například pouhými několika kliknutími myší definovány rozsahy vyhodnocení a měření.