Reference

ZEISS XENOS

Špičkový měřicí stroj pro maximální přesnost

ZEISS XENOS je určen pro aplikace vyžadující maximální přesnost – v měřicích laboratořích výzkumných ústavů, v leteckém a optickém průmyslu. Stroj špičkové kvality spojuje přesnost na hranici technicky možného s měřicím prostorem téměř jeden metr krychlový.

ZEISS XENOS

Hlavní vlastnosti

Virtuální centrální pohon

ZEISS XENOS je vybaven dvěma lineárními pohony ve směru Y, které jsou synchronizovány pomocí nové technologie vyvinuté firmou ZEISS: centrálního pohonu. Zajišťuje optimální rozložení sil pohonů v závislosti na poloze osy X.

Umožňuje to nejnovější generace kontroléru a algoritmu. Centrální pohon je klíčovým prvkem pro maximální přesnost a co nejpřesnější sledování dráhy v celém měřicím rozsahu.

Lineární pohony ve všech osách

ZEISS XENOS používá lineární pohony ve všech osách. Výhody: vysoká rychlost, velké zrychlení, vysoká přesnost polohování a pohony bez příčných sil. Lineární pohony stroje ZEISS XENOS spolu s odměřovacími pravítky s vysokým rozlišením zajišťují výbornou přesnost pohybu po dráze a mimořádně vysokou přesnost polohování pod 100 nanometrů.

Například vychýlení snímače při rychlém skenování zůstává konstantnější, čímž se docílí vyšší přesnosti. Další výhoda se projevuje při měření zakřivených ploch: čím spolehlivěji a přesněji sleduje snímač stanovenou dráhu, tím přesněji mohou být určeny odchylky.

Keramika z karbidu křemíku

Pro komponenty důležité pro přesnost se na stroji ZEISS XENOS používá inovativní keramika z karbidu křemíku. Dosud nebyl tento materiál ve srovnatelné velikosti komponent a přesnosti téměř použit.

Na rozdíl od běžné keramiky z oxidu hlinitého poskytuje keramika z karbidu křemíku asi o 50 procent nižší tepelnou roztažnost, až o 30 procent vyšší tuhost a o 20 procent nižší hmotnost. V porovnání s ocelí zajišťuje dvojnásobnou tuhost při poloviční hmotnosti.

Inovativní mechanická konstrukce

ZEISS XENOS se vyznačuje novou mechanickou konstrukcí, která vychází z osvědčeného stroje ZEISS CenterMax. Na rozdíl od standardní portálové konstrukce se vodicí dráhy Y nacházejí nahoře na bočních stěnách, čímž jsou všechny osy pohybu odděleny od oblasti upínání. Vzhledem k tomu, že pouze příčník se pohybuje ve směru Y, je pohybující se hmotnost nižší. Zůstává také stále konstantní, což je výhodou oproti pohyblivému stolu. Oba aspekty – snížení hmotnosti a konstantní pohybující se hmotnost – umožňují optimální koordinaci pohonů, pokud jde o zrychlení a maximální rychlost.

In addition, new air bearings with an even more rigid connection enhance stability and therefore enable better accuracy.

ZEISS XENOS se vyznačuje novou mechanickou konstrukcí
Nové CAA přejímací postupy a přídavné CAA korekce významně přispívají k dosažení maximální přesnosti stroje ZEISS XENOS.

Zdokonalená konstrukce elektroniky

Ovlivnění přesnosti pohyblivými kabely projevující se u všech souřadnicových měřicích strojů bylo výrazně sníženo jednak lepším oddělením, jednak novou koncepcí elektroniky s decentralizovanými moduly.

Nové CAA přejímací postupy a přídavné CAA korekce významně přispívají k dosažení maximální přesnosti.

Vylepšený senzor ZEISS VAST gold

ZEISS XENOS je standardně vybaven aktivní referenční ZEISS snímací hlavou VAST gold. Tento nejvýkonnější ZEISS senzor byl během vývoje stroje ZEISS XENOS ještě optimalizován pro dosažení lepší přesnosti a opakovatelnosti.

Nové je také ještě tužší připojení na pinolu stroje. Senzor VAST gold sensor je určen pro snímače do délky 800 milimetrů a do hmotnosti 500 gramů, a to i pro asymetrické konfigurace snímačů.

ZEISS XENOS a vylepšená snímací hlava ZEISS VAST gold zaručují velmi přesné měření.

Technické údaje pro ZEISS XENOS

 

ZEISS VAST gold

Rozsah měření X/Y/Z

Chyba měření délky E0 v μm

9/15/7

0.3 + L/1,000