Snadná a bezpečná výměna snímačů

ZEISS Zásobníky snímačů

Měření bez přerušení

Připravte si všechny konfigurace snímačů, které potřebujete pro měření, do výměnného zásobníku. Nemusíte už své snímače vyměňovat ručně, ale měření může proběhnout bez přerušení. 

ZEISS Multisenzorový zásobník (Multi Sensor Rack - MSR)

Pro automatickou výměnu snímačů

Na zásobník MSR lze připojit různá úložná místa pro snímače a senzory, ta jsou k dispozici pro výměnu snímačů.

Jak to funguje?

Výměna probíhá pasivně, tj. zásobník MSR je ovládán souřadnicovým měřicím strojem. Za tím účelem je zásobník umístěn do měřicího rozsahu měřicího stroje. Zohledněte proto dostupnou výšku a šířku vašeho měřicího rozsahu. Výška zásobníku MSR může být rozšířena o další úrovně.