Školení AUKOM prováděné společností ZEISS

Školení v oblasti souřadnicové měřicí techniky formou online nebo prezenčního školení
Souřadnicová měřicí technika je nedílnou součástí zajišťování kvality v průmyslu. Vaše aplikace vyžaduje znalost měřicích zařízení, měřicí techniky a také základů matematiky a fyziky. Zde se uplatňuje koncept školení AUKOM. Zprostředkuje rozsáhlé informace o zařízeních, o vyhodnocování výsledků, fyzikálních a matematických výpočtech a přináší základní informace o klíčových normách.
AUKOM Training zertifiziert
 
Hlavní přednosti školení AUKOM ve společnosti ZEISS:
 
 • Záruka: Každá úroveň školení AUKOM je certifikovaná a zcela nezávislá na výrobci zařízení. Je v souladu s globálním průmyslovým standardem.
 • Všestrannost: AUKOM poskytuje komplexní školení ve všech oblastech souřadnicové měřicí techniky.
 • Standardizace: V našich kurzech AUKOM si osvojíte postup řešení měřicích úloh nezávislý na výrobci.
 • Kompetence: Školení AUKOM je orientované na potřeby, ale vždy poskytuje základní znalosti a kompetence měření nezávislé na výrobci.

Na naší stránce s přehledem najdete kompletní nabídku metrologických školení společnosti ZEISS.

Školení AUKOM prováděné společností ZEISS

AUKOM (Ausbildung Koordinatenmesstechnik e. V.) je německé sdružení, jehož cílem je poskytovat vzdělávání v oblasti výrobní měřicí techniky nezávisle na výrobci. AUKOM e. V. podporuje solidní, základní a komplexní školení pro souřadnicovou měřicí techniku. I když je AUKOM německá organizace, vzdělávací standard není omezen jen na Německo. Sdružení zajišťuje, že úroveň a srovnatelnost školení a kurzů AUKOM nabízených různými partnery je celosvětově zaručena. ZEISS je certifikovaným partnerem tohoto sdružení a nabízí semináře na úrovni AUKOM 1, 2, 3 a také GD&T. Na závěr každého školení AUKOM obdržíte po absolvovaní zkoušky uznávaný certifikát. Staňte se AUKOM metrologem se společností ZEISS!

Čím je školení AUKOM speciální?
 • Globální standardy školení umožňují mezinárodně srovnatelné a reprodukovatelné výsledky měření.
 • Všechna školení AUKOM jsou zcela nezávislá na zařízení a výrobci.
 • Na konci každého semináře obdrží účastníci celosvětově uznávaný certifikát AUKOM.
 • Školení AUKOM je vhodné pro různé úrovně znalostí – pro zkušené i začínající metrology.

AUKOM stupeň 1

A doctor hat icon with a star symbol placed below.

Kurz AUKOM úrovně 1 zprostředkuje základní znalosti výrobní měřicí techniky pro začátečníky i zkušenější metrology. Školení se zaměřuje na rozměrové tolerance, základy programování, plánování měřicího průběhu a úvod do technologie senzorů a měřicích strojů. Absolvování stupně 1 školení AUKOM pomůže měřicím technikům snížit nejistotu měření a zajistit, aby výsledky měření byly spolehlivé a srovnatelné.

AUKOM stupeň 2

A doctor hat icon with two star symbols placed below.

V semináři pro AUKOM 2 získají účastníci základní znalosti výrobní měřicí techniky pro pokročilé metrology. Kurz se zaměřuje na tolerance tvaru a polohy, interpretaci plánu měření, programování a monitorování a také na použití vhodných senzorů a měřicích zařízení. Hlubší porozumění umožňuje metrologovi dále snižovat nejistotu měření a provádět ještě spolehlivější měření.

AUKOM GD&T

Nejoblíbenější

A worksheet for the AUKOM GD&T seminar, on which a component lies.

Seminář AUKOM GD&T je určen pro pokročilé metrology a konstruktéry. Důraz je kladen na detailní znalosti tolerancí tvaru a polohy podle norem ISO GPS a ASME a rovněž na novinky v příslušných normách. Stejně jako ostatní školení AUKOM i tento seminář splňuje celosvětový kvalifikační standard. Konstruktéři, vývojáři a výrobní technici získají vhled do problematiky tolerancí tvaru a polohy z pohledu metrologa, který musí výkresové specifikace úspěšně implementovat. Lze tak předejít nedorozuměním a potenciální ztrátě času.

Obsah semináře AUKOM GD&T zahrnuje:
 • Základní principy systému ISO GPS a ASME
 • Funkce, specifikace, ověřování
 • Lineární rozměry a tolerance
 • Úhlové rozměry a tolerance
 • Soustavy referencí
 • Tolerování orientace, umístění a házení
 • Tolerance profilu
 • Princip nezávislosti
 • Obalová podmínka
 • Požadavek maxima materiálu
 • Požadavek minima materiálu
 • Požadavek reciprocity
 • Ověřování
 • Tabulky

AUKOM stupeň 3

A doctor hat icon with three star symbols placed below.

Cílovou skupinou expertního semináře AUKOM stupeň 3 jsou zkušení metrologové. Školitelé předávají znalosti o metrologii ve výrobě se zaměřením na funkční a výrobně orientované měření, filtrování, tvorbu programů, počítačovou tomografii, řízení kvality a měřicí místnosti. Po absolvování tohoto semináře AUKOM je zkušený metrolog schopen konstruktivně komunikovat v rámci mezioborové spolupráce napříč odděleními. Metrolog snižuje nejistoty měření na minimum a přitom zajišťuje spolehlivé a srovnatelné výsledky. Uvědomuje si také nutnost snižování nákladů a zmetkovitosti.

A metrologist is surrounded by ZEISS measuring machines and points his finger at a selection area.

Chcete se stát odborníkem na souřadnicovou měřicí techniku?

Naše školení AUKOM jsou určená právě pro vás!

Jak se stát metrologem AUKOM

Existuje více způsobů, jak používat souřadnicový měřicí stroj pro měřicí úlohy. Žádný není špatný, ale standardizace může zamezit chybám a nejistotám. Proto je hlavním cílem školení AUKOM globální srovnatelnost výsledků měření. Ve školení AUKOM si metrologové osvojují základní metrologickou terminologii. To jim umožní jasně a technicky správně komunikovat o výsledcích měření – bez ohledu na to, se kterým oddělením a ve které společnosti hovoří. Díky svým odborným znalostem přispívají metrologové AUKOM k tomu, že je méně chyb měření, a tím snižují náklady na chyby. To posiluje image společnosti a partnerství s jinými společnostmi, protože je méně reklamací nebo stažení produktů.

Školení pro metrologa AUKOM má modulární strukturu a kombinuje výukový obsah ze školení AUKOM stupně 1, 2 a GD&T. Po absolvování všech seminářů a úspěšné zkoušce obdrží účastník certifikát metrologa AUKOM, který je platný pět let.  

AUKOM metrologist training procedure and course plan.
Two metrologists are discussing something.

Aktualizační školení AUKOM a certifikát AUKOM metrolog

Změny a další vývoj ovlivňují také souřadnicovou měřicí techniku. Těmto změnám se přizpůsobuje i obsah našich školení. Tento seminář AUKOM (bez zkoušky) nabízí přehled zásadních změn v oblasti souřadnicové měřicí techniky v posledních letech. Seznamte se s novými technologiemi, standardy a užitečnými tipy. Udržujte si aktuální znalosti a zajistěte, aby vaše procesy byly vždy efektivní.

Účastníci dvoudenního nebo třídenního semináře se dozvědí nové informace o těchto tématech:

 • Nejnovější definice rozměru, tvaru a polohy podle norem ISO 1101, 14405 a dalších
 • Výrobní informace o produktu (PMI)
 • Komunikace
 • Technologie senzorů
 • Tvorba strategií měření

AUKOM seminář je určen zejména pro měřicí techniky, kteří absolvovali školení AUKOM stupeň 2 a GD&T nebo stupeň 3 před rokem 2020. Po úspěšné účasti na aktualizačním kurzu získáte také certifikát metrologa AUKOM.  

Tyto společnosti již využívají školení AUKOM ve společnosti ZEISS

"We Must Never Stand Still"

Trainings from ZEISS Ensure the Measuring Process at ZF

24. 7. 2018

Tags:

Věříte svým výsledkům měření?

Vedení firmy ZF Friedrichshafen vkládá svou důvěru v probíhající školicí programy firmy AUKOM Management.

8. 8. 2018

Tags:

A Passion for Precision

ZEISS trains its people to ensure they’re well-equipped to meet the growing needs in quality assurance

Získejte další informace o školení AUKOM ve videu #measuringhero

In our #measuringhero video we explain in a simple and understandable way what AUKOM means and what you can learn in the AUKOM training.  

Chcete se dozvědět více o školení AUKOM pro souřadnicovou měřicí techniku?

Podrobný popis kurzů, data a dostupná místa najdete na ZEISS Metrology Portal (portal.zeiss.com). Máte zájem o školení AUKOM, ale potřebujete ještě více informací nebo máte dotazy k této nabídce? Napište nám e-mail na adresu zeissacademymetrology .global @groups .zeiss .com.

Aplikace, které usnadňují každodenní práci v metrologii

Stáhněte si naše aplikace a dozvíte se více o základech metrologie, tolerancích tvaru a polohy, měření ozubení nebo o počítačové tomografii.  

A smartphone with opened ZEISS metrology app.

Další témata školení ve společnosti ZEISS

Školení softwaru

Tailored to your needs

28. 3. 2018

Školení pro systémy

Školení pro naše robotické měřicí systémy

28. 3. 2018

Přehled všech výukových formátů

Learn from everywhere: live metrology online courses

Whether classroom training or live online training: refresh your knowledge from metrology classes and bring your trai...

1. 4. 2021

e-Kurzy ZEISS

Nová úroveň odborných znalostí prostřednictvím digitálního vzdělávání ZEISS.

24. 3. 2021

Aplikace a e-knihy

Základní znalosti na požádání

1. 9. 2019

ZEISS Academy Metrology

Experience over 35 years of quality training expertise and receive the most current knowledge.

1. 2. 2019

ZEISS Metrology Portal

Váš digitální přístup ke všem službám pro měřicí techniku

Festo also relies on consistent industry standards in measurement and testing technology. Read how Festo benefits from ZEISS trainings.