Jaká je standardní metoda geometrického stanovování rozměrů a tolerování? Které symboly zastupují které tolerance? Potřebujete rychlé odpovědi na své otázky? K získání informací o metrologii můžete kdykoli použít naše aplikace a e-knihy.

Aplikace řešení kvality

Získejte na požádání základní znalosti o drsnosti, výpočetní tomografii, GD&T a měření ozubení nebo získejte přístup k nejběžnějším strategiím měření v naší aplikaci Cookbook. Naše aplikace stahujte v obchodě App Store nebo Google Play Store

We Produce Quality

Představení souřadnicové měřicí techniky

Aplikace poskytuje úvod do souřadnicové měřicí techniky a nabízí praktické tipy pro každodenní práci s měřicím strojem. Mezi klíčová témata patří správné zarovnání obrobků, prvky a charakteristiky a také dopady na výsledek měření.

Kontrola ozubení

Měření ozubení – rychlý přehled základů

Tato aplikace představuje průmyslovou metrologii ozubení. Pomáhá s hodnocením měření a vysvětluje typické parametry, jako jsou boční křivky zubů, radiály kruhového výběhu a tloušťka zubů.

Drsnost

Nejběžnější parametry povrchu

Když přijde na povrch obrobků, při návrhu a výrobě je zapotřebí velký počet povrchových parametrů. Aplikace drsnosti od společnosti ZEISS poskytuje informace o nejběžnějších parametrech povrchu.

Aplikace Cookbook

Strategie měření pro dotykovou souřadnicovou měřicí techniku

V aplikaci Cookbook naleznete nejběžnější strategie měření, které obsluze souřadnicových měřicích strojů umožní navrhovat běh měření a provádět a vyhodnocovat měření.

GD&T

Stanovování rozměrů a tolerování podle normy ISO 1101

Tato aplikace popisuje širokou škálu definic geometrického stanovování rozměru a tolerování a podporuje inženýry a zaměstnance jakožto multimediální specializovaná příručka.

V profesionální verzi (Pro) získáte přístup k dalším videím a obsahu.

Základní pravidla CT

Získáte základní porozumění průmyslové počítačové tomografii

Tato aplikace je ideální pro získání základních znalostí o průmyslové počítačové tomografii. Je v ní vysvětlena například práce s rentgenovým zářením, průběh měření a následné vyhodnocení. Ve slovníku naleznete vysvětlení odborných pojmů, jako je tvrzení paprskem, teselace a defokusace.

ZEISS e-knihy

Potřebujete někdy informace navíc? Pak nehledejte jinde než v našich e-knihách. Přečtěte si naši odbornou literaturu, která vám poskytne podrobné informace o světě metrologie. Ať je čtete na chytrém telefonu nebo tabletu, e-knihy vám okamžitě poskytnou veškeré potřebné informace. Tištěnou kopii můžete získat v našem e-shopu ZEISS.

Measurement strategies in contact coordinate metrology book

Strategie měření

v kontaktu se souřadnicovou měřicí technikou

Zvyšte porovnatelnost svých měření: e-kniha ZEISS ACADEMY METROLOGY vám přinese nápady, jak definovat a zdokumentovat strategie měření. Patří mezi ně upínání, referenční definice, sondování, vyhodnocení a představení výsledků.

Stahujte zde:

Tolerování dle norem, tolerování formy a umístění

Možnosti nových GPS standardů

Tato e-kniha nahlíží na různé aspekty stanovování rozměrů a tolerování obrobků, aby se zajistila funkčnost, stabilita výroby a zejména dodržení norem. Obsahuje také přehled mezinárodních GPS standardů (včetně rozdílů vůči ASME standardizaci). Poté je odvozeno a vysvětleno 14 pravidel tolerování podle testů.

Stahujte zde:

Standard-compliant tolerancing, form and location tolerancing book