Velký výběr pro vaše snímače

Spojovací prvky ZEISS

Spojovací prvky umožňují konstrukci složitých snímačových konfigurací. Naše portfolio zahrnuje kostkové adaptéry, úhlové kusy, koncovky, volně nastavitelné kloubové a otočné prvky.

Spojovací prvky

Sestavení konfigurací snímačů

There are many ways of combining elements. Please observe the following:

Co nejméně spojovacích bodů

Konfigurace snímačů by měla mít co nejméně spojovacích prvků, protože každé rozhraní se může uvolnit. To může vést ke ztrátě tuhosti. Pokud je to možné, upřednostněte kombinaci několika prvků do jednoho, například prodloužení a kostky.

Pevné spoje pro sériová měření

Pro sériová měření je třeba používat přednostně pevná spojení, jako například frézované úhlové adaptéry, protože úhly se nemění při nepřetržitém provozu.

Pohyblivé prvky pro maximální flexibilitu

Pohyblivé prvky jako kloubové spoje zvyšují flexibilitu konfigurace snímačů. Umožňují opakovatelné nastavení libovolných úhlů.Integrované kuželové upnutí také umožňuje rotační nastavení prostorových úhlů. Tak je zachována flexibilita konfigurací snímačů.

Užitečné produkty

Polotovary pro úhlové kusy

Z našich polotovarů lze jednoduchým obrobením vytvořit úhelník nebo prostorový úhlový adaptér. Takto si můžete sami zhotovit úhlové adaptéry.

Spojovací prvky s kuželovým adaptérem

Naše M3 XXT spojovací prvky jsou založeny na kuželovém adaptéru. Tři vnitřní závitové kolíky s rozhraním Torx zajišťují vysoké upínací síly. I po vícenásobném nastavení lze otočné prvky snadno nastavit.

ThermoFit Pro spoje

Se spojovacími prvky ThermoFit Pro dosáhnete maximální tuhosti vaší konfigurace snímačů. Dále nabízíme kompletně seřízené sestavy z výměnných prodlužovacích nástavců a otočných koncovek. Volitelně se použijí úhlové kusy, kloubové spoje nebo hvězdicové snímače a nastaví se na požadovaný úhel. Úhlové nastavení pro vás zafixujeme např. laserovým svařováním. Tím získáte vysoce stabilní konfiguraci snímačů.