Spolehlivě změřit přesné plastové komponenty

Technologie MASS pro vyšší produktivitu

Když se v technice něco točí nebo pohybuje, je za tím motor. Čím menší motor, tím složitější a jemnější jsou jednotlivé díly. Nidec Motors & Actuators GmbH v Bietigheim-Bissingenu zajišťuje kvalitu svých motorů pomocí měřicího stroje ZEISS ACCURA II s technologií MASS.

Situace

Výrobci komponent pro automobilový průmysl, průmyslové aplikace a lékařskou techniku jsou pod rostoucím tlakem na efektivitu. Kvalita jejich produktů má přitom zůstat přinejmenším stejná nebo se má dokonce zlepšit. Společnost Nidec Motors & Actuators investovala z těchto důvodů do jednoho z nejmodernějších souřadnicových měřicích strojů: do portálového stroje Carl Zeiss typu ACCURA. Slouží ke kontrole prvních kusů a měření prototypů pohonných modulů – malých kartáčových i bezkartáčových motorů. "Byl to jediný způsob, jak zajistit, že získáme co nejrychleji a nejefektivněji přesné výsledky měření, aby celý náš proces tvorby hodnot probíhal optimálně," uvádí Ronald Frey, vedoucí laboratoře motorů a prototypů. Pohonné moduly Nidecs se často skládají z plastového pláště vyztuženého skelnými vlákny, jehož charakteristikami jsou složité geometrické prvky. Z tohoto důvodu byl vybrán měřicí stroj s technologií MASS a Navigator.

Vyšší produktivita díky technologii MASS a Navigator

"Měřená součást určuje výběr senzoru," to je základní princip při konzultacích firmy Carl Zeiss se zákazníky. Aktivní snímací hlava VAST se vyznačuje vysokou produktivitou. Kromě toho jsou centrální senzory s technologií VAST vysoce přesné i u malých tolerancí polohy a mohou být opatřeny velmi dlouhými a složitými konfiguracemi snímačů. Otočná polohovací hlava RDS s VAST XXT je ideální pro měření vstřikovaných dílů. Na hlavě RDS je možné používat v CNC režimu také optické senzory, jako je optický kamerový systém ViScan nebo laserový skener LineScan. Multisenzorový systém MASS (Multi Application Sensor System) Carl Zeiss umožňuje jak centrální snímací hlavu, tak i otočnou hlavu s různými dotykovými a optickými senzory. Operátor je může rychle a snadno vyměňovat.

Spokojení zákazníci

Alexander Klein, vedoucí oddělení měřicí techniky, je s měřicím přístrojem i softwarem velmi spokojen. Grafické zobrazení a vyhodnocení v softwaru CALYPSO a FlexReporting znázorňuje výsledky měření. Všichni zúčastnění výsledkům ihned rozumějí, chybné interpretace jsou minulostí. Ve firmě Nidec jsou výkresové charakteristiky elektronicky orazítkovány pomocí softwaru CAQ od IQS, tj. každý kontrolovaný znak dostane automaticky jednoznačný název. Při importu do softwaru CALYPSO se tyto charakteristiky automaticky uloží se správným názvem a správnou tolerancí. Měřicí technik kliknutím myši pouze spojí tyto charakteristiky s 3D modelem. Měřicí stroj ACCURA II značně zlepšuje kvalitu produktu. Klein objasňuje výhody na příkladu: "Jeden zákazník chtěl pro střešní okno pohonný modul s 'nulovou vůlí', aby se okno pohybovalo prakticky bezhlučně. Pomocí stroje ACCURA II jsme určili moduly, které vyhovovaly těmto požadavkům, a stanovili potřebné parametry. Zobrazení skenovaných linií v CAD pohledu bylo obzvláště užitečné." Konečný zákazník byl s výsledkem a zobrazením velice spokojen, což také vyjádřil v dopise firmě Nidec.

To nejdůležitější z pohledu uživatele

Vynikající produktivita měření je dána použitím technologie MASS a Navigator. VAST Navigator, monitorování laserem ve vysokorychlostním režimu, neutralizace odstředivých sil a dynamická kalibrace snímače dělají ze stroje ACCURA II vysoce dynamické měřicí zařízení. Oproti dřívějšímu měření se dá za hodinu zkontrolovat větší počet komponent. Navíc se při extrémně nízké měřicí síle od 0,01–0,13 N na senzoru VAST XXT dají dotykově změřit i velmi citlivé plastové díly a výlisky. Nedochází k prohýbání plastových dílů. Modul FlexReporting softwaru CALYPSO poskytuje podle Kleina nejlepší zobrazení výsledků na trhu. "S tímto měřicím strojem zvládneme každou budoucí měřicí úlohu. Jsem přesvědčen, že tato investice povede k ještě užšímu partnerství s našimi zákazníky."

O firmě

NIDEC Motors & Actuators je předním mezinárodním výrobcem stejnosměrných motorů a pohonů. Celosvětově pracuje pro tuto japonskou firmu více než 110 000 zaměstnanců. K vyráběným produktům patří motory pro brzdové soustavy, zvedáky oken, větráky, elektrická nastavitelná sedadla a produkty pro průmyslové aplikace. Výrobní a prodejní lokality jsou rozmístěny po celém světě. Závod na výrobu motorů se nachází ve městě Bietigheim-Bissingen, severně od Stuttgartu.