Spojení inovace a technologie

Měřicí centrum pro ozubení úspěšně nahrazeno souřadnicovým měřicím strojem

Při hledání nových způsobů výroby energie a optimalizace efektivity jsou na ozubená kola všech velikostí kladeny velmi vysoké požadavky. Proto používá Zahnradfabrik Wittmann souřadnicový měřicí stroj Carl Zeiss pro měření svých dílů s mikrometrickou přesností.

Situace

Ve své nejjednodušší formě se ozubené kolo používá již tisíce let ve strojních zařízeních, aby přenášelo síly a převádělo energii na pohyb. Dnes mají ozubená kola zásadní význam v hnacím mechanismu strojů a vozidel. Aby mohla ozubení plnit svou funkci beze ztrát a s nízkým opotřebením, musí být zajištěna jejich kvalita. Kvalita je tudíž pro Zahnradfabrik Wittmann GmbH absolutní prioritou. Prokurista Dr. Oliver Mager zdůrazňuje, že “zakázky našich zákazníků nejsou pro nás jednosměrnou ulicí. Máme zájem na dlouhodobém partnerství.” Zákazníci firmy Wittmann pocházejí z nejrůznějších odvětví: výroba převodovek, strojírenství, konstrukce speciálních zařízení, železniční a energetická technika a větrné elektrárny. Jako subdodavatel vyrábí továrna čelní ozubení s přímými a šikmými zuby, kuželová ozubení, řetězová kola, ozubené řemeny a pastorkové hřídele od modulu 1 do modulu 36. Devadesát procent výrobních dávek má 10 až 100 kusů. Občas přicházejí zakázky na jednotlivé díly a prototypy nebo naopak sériové zakázky, které obsahují 1000 až 10 000 dílů. Kontrolují se jednotlivé díly i kompletní výrobní dávky. Na ozubení jsou kladeny vysoké nároky, což se projevuje v požadavcích DIN třídy přesnosti 6 a vyšší.

Přechod na 3D souřadnicovou měřicí techniku

V roce 2009 se z několika důvodů rozhodl Wittmann přejít od měřicích center pro ozubení ke 3D souřadnicové měřicí technice. Pouze s touto měřicí technikou je možné vyhovět stále se měnícím požadavkům trhu. Úplná dokumentace všech charakteristik vyrobených dílů, se kterou se dají vyloučit rizika odpovědnosti, byla hlavním důvodem. Digitální dokumentace součástí je službou, kterou zákazníci stále častěji požadují. Až do instalace souřadnicového měřicího stroje Carl Zeiss typu MMZ T se používala dvě měřicí centra pro ozubení. “Rozhodnutí pro souřadnicový měřicí stroj vycházelo z toho, že vzhledem k rostoucím požadavkům zákazníků jsme museli pro optimální zajištění kvality měřit stále častěji také úchylky tvaru a polohy geometrie. To bylo na stávajících měřicích přístrojích možné jen v omezené míře,” uvádí Dr. Mager. Také měřicí rozsah stávajících měřicích center byl omezen na ozubení do 700 mm. MMZ T a potřebné softwarové aplikace Carl Zeiss odpovídají přesně těmto novým požadavkům: změřit na jedno upnutí jak ozubení, tak i tvar a polohu, tedy měřit univerzálně. Důležité je zejména, že nyní lze úplně a externě zdokumentovat výsledky měření i velkých dílů, což dosud nebylo možné. Příprava měření probíhá off-line pomocí měřicího softwaru CALYPSO a doplňkového modulu GEAR PRO. Souřadnicový měřicí stroj není v tu dobu obsazen programováním. Programy měření a protokoly jsou automaticky zálohovány na serveru.

Nejvýraznějším prvkem je integrovaný otočný stůl. Jeho zvláštní poloha umožňuje snímat a měřit ozubená kola do průměru 1500 mm a do celkové hmotnosti 2 tuny. Vyzdvihnout je třeba i novou koncepci klimatizace ve formě ventilačních vrstev pro měřicí laboratoř DIN třídy kvality 3. Dr. Oliver Mager charakterizuje firmu Wittmann jako “švábského inovátora v kombinaci s vynikající řemeslnou zručností” a shrnuje, že “všechny naše nápady, přání a požadavky byly uskutečněny. Spolupracovali na tom všichni.”

O firmě

Zahnradfabrik Wittmann GmbH má sídlo v německém městě Uhingen. Rodinný podnik, založený v roce 1955, se specializuje na kompletní výrobu vysoce kvalitních zakázkových ozubených dílů. Wittmann nabízí zákazníkům výrobní kompetenci a inovativní technologie v celém procesním řetězci v souladu s mottem firmy: Kvalita se prosadí.