Viac ako 90 rokov priemyselnej meracej techniky

Carl Zeiss je renomovanou značkou priemyselnej histórie. Už zhruba 120 rokov je táto spoločnosť považovaná na celom svete za výrobcu špičkových technológií a produktov. Preslávila sa predovšetkým vysoko kvalitnými mikroskopmi a optickými zariadeniami. Pri výrobe svojich kvalitných produktov od začiatku používala vlastné meracie a kontrólne prístroje. Z týchto skromných začiatkov vznikla v roku 1919 samostatná divízia, ktorá dnes patrí k popredným svetovým výrobcom súradnicových meracích strojov.
Malá dielňa založená v roku 1846 sa len za 50 rokov zmenila na globálne pôsobiacu firmu. V roku 1847 začal Carl Zeiss s výrobou jednoduchých mikroskopov s premenlivým zväčšením. Nárast dpoytu bol taký razantný, že na začiatku 80. rokov 19. storočia bolo nutné zaviesť racionálnejšiu formu priemyselnej výroby.

Meracie prístroje z Jeny

Veľmi presné postupy pri výrobe mikroskopov tiež zahŕňali presné merania a kontrolu dielov a nástrojov používaných vo výrobnom procese. Rozdelenie firmy Carl Zeiss na dve časti znamenalo významný medzník tiež pre oblasť presného merania: jedno oddelenie presných meracích prístrojov sa nachádzalo vo východnom Nemecku a druhé v západnom Nemecku. Základy činnosti divízie sa vtedy jednoducho zrútili. Vedúci pracovníci divízie, menovite bývalý riaditeľ Dr. Kurt Räntsch, patrili k zamestnancom firmy Carl Zeiss, ktorých Američania priviedli do Heidenheimu. V 50. a 60. rokoch boli v oboch oddeleniach presného merania nezávisle od seba vyvinuté veľmi kvalitné meracie prístroje. Od r. 1974 sa tím vedený bývalým vedúcim laboratória Klausem Herzogem začal zaoberať inovatívnymi prístrojmi s elektronickým výstupom nameraných hodnôt a s číslicovým riadením. Už v roku 1972 pracovalo oddelenie presnej meracej techniky na trojsúradnicovom meracom stroji a v roku 1973 bol na veľtrhu Microtecnic vo švajčiarskom Curychu predstavený univerzálny merací stroj UMM 500. Vďaka stroju UMM 500 bol vývoj modernej priemyselnej metrológie neoddeliteľne spojený s menom Carl Zeiss. Vzhľadom k zmenám podmienok v metrologickej oblasti a novému profilu oddelenia bolo oddelenie presných meracích prístrojov v roku 1977 premenované na divíziu Priemyselná meracia technika (IMT – Industrielle Messtechnik).

Základy boli položené

Na konci 70. rokov už úsek IMT zaznamenal pôsobivé výsledky. Rozvoj konceptu "ZEISS 3D meranie" predstavoval inovatívny príklad konštrukčnej techniky, ktorá výrazne podporila súradnicovú meraciu techniku. Bola úspešne použitá na súradnicových meracích strojoch UMM 500, UMM 800 a WMM aj v ďalších zariadeniach. Tieto meracie stroje mali rozsiahle možnosti snímania, spoločné riadenie, výkonné počítače, tlačiarne dát, pravidelné aktualizácie softvéru a počítačom riadené CNC funkcie.

Trendy

80. roky priniesli definitívny prelom do počítačovej a informačnej epochy. V oblasti metrológie prevládali dva trendy. Na jednej strane došlo k rozšíreniu možností kontroly rozmerov, úchyliek tvaru a polohy prizmatických dielov, dielov s rovinnými krivkami, trojrozmerne zakrivených plôch a prevodov. Druhý trend priemyselnej meracej techniky sa zameral na pozvoľný, ale neustály presun súradnicového merania z meracieho laboratória priamo do výroby.

Nová stratégia

Na začiatku 90. rokov rozvinula divízia IMT široko založenú stratégiu pre udržateľnú úspešnú budúcnosť. Patrilo k nej rozšírenie spektra produktov firmy pri zachovaní cieľovej skupiny. Tento krok vyústil v roku 1994 do fúzie s firmou Stiefelmayer GmbH v lokalite Esslingen. Divízii IMT to umožnilo etablovať sa ako dodávateľ stojanových meracích strojov na meranie karosérie..

 

Inovácia

Spoločnosť Carl Zeiss pokračovala vo vývoji nových a inovatívnych produktov a technológií, nastavovala trendy v súradnicovej meracej technike a stále presnejšie prispôsobovala svoje služby požiadavkám zákazníkov. Potom ako užívatelia už niekoľko rokov využívali meranie rozmerných obrobkov na súradnicových meracích strojoch Carl Zeiss mostové a portálové konštrukcie, pustila sa divízia Carl Zeiss IMT v roku 2004 do merania v oveľa menšom merítku. Merací systém F25 umožnil poprvýkrát meranie v nanometroch, vďaka čomu je možné merať nejrôznejšie tipy mikrosúčiastok. V roku 2006 predstavila firma Carl Zeiss odbornej verejnosti počítačový tomograf METROTOM® 1500 – merací prístroj umožňujúci pohľad dovnútra meranej súčiastky.

Pohľad do budúcnosti

História meracej techniky v spoločnosti Carl Zeiss je unikátny príbeh úspechu. Za devädesiat rokov sa Priemyselná meracia technika stala neoddeliteľnou súčasťou skupiny Carl Zeiss. Hlavné výsledky výskumu a neustály tok inovácií prístrojov a komponent pod hlavičkou "ZEISS Feinmess" (Presné meranie) resp. Carl Zeiss IMT prispeli zásadným spôsobom k úspešnému rozvoju meracej techniky a súradnicovej meracej techniky. V súčasnej dobe pracuje pre Carl Zeiss IMT približne 2200 zamestnancov v troch závodoch v Nemecku, v lokalitách v Číne, USA a Indii. Na celom svete pôsobí asi 100 predajných a servisných stredísk. IMT má vedúce postavenie na trhu a v oblasti technológie, na základe svojich dlhoročných skúseností ponúka jedinečné spektrum meracích prístrojov a softvéru. Vďaka ochote inovovať a prekonávať hranice a širokému sortimentu produktov a služieb pokračuje Carl Zeiss IMT v úspešnej ceste.