Optická mOptická měřicí a zkušební technikaěřicí a zkušební technika

Carl Zeiss Optotechnik GmbH

Od založení v roce 1987 vyvíjí a prodává naše firma vysoce přesné optické měřicí systémy s příslušným softwarem. Naše systémy jsou používány v řadě významných průmyslových firem a výzkumných ústavů. Nabízíme inovativní a efektivní řešení pro širokou škálu aplikací.

Od října 2015 je Steinbichler Optotechnik GmbH dceřinou společností Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, nyní působí pod názvem Carl Zeiss Optotechnik GmbH.

Od samého počátku vyvíjí a vyrábí Steinbichler Optotechnik GmbH všechny produktové řady ve své centrální lokalitě Neubeuern. Naši zákazníci využívají tedy už dlouho výhod kvality „Made in Germany“.

V úzké spolupráci s renomovanými partnery z oblasti vědy a průmyslu vytváříme praktická a uživatelsky orientovaná řešení pro různé aplikace a odvětví. Nastavujeme standardy pro optickou 3D měřicí techniku se zaměřením na inovaci, přesnost, flexibilitu a otevřenost vůči novým přístupům.

Stále využíváme poznatků z naší výzkumné a vývojové práce, abychom systematicky a aktivně působili na trhu. Velké množství technických inovací na nejvyšší úrovni zde zaručuje dlouhodobý a udržitelný růst.

Více než 170 patentů dokládá inovační sílu naší firmy. Od začátku realizujeme vizi zakladatele naší firmy Dr. Hanse Steinbichlera: Převádět nové technologie z teorie na praktické využití pro naše zákazníky.

Naše systémy přispívají ke zlepšení kvality produktů v různých oblastech, zejména v odvětvích souvisejících s bezpečností, jako je automobilový, letecký průmysl a výroba pneumatik.

Adresa:

Carl Zeiss Optotechnik GmbH
Georg-Wiesböck-Ring 12-14
83115 Neubeuern
Německo