CSC

Maximální dynamika a přesnost

Výkonnější, rychlejší, přesnější – senzor CSC nastavuje nový standard pro plynule otočné hlavy a hodí se optimálně pro sériové měření složitých dílů karoserie.

CSC

Přehled produktu

Optické a dotykové senzory musí být při sériovém měření složitých dílů karoserie optimálně polohovány, aby se dosáhlo i na obtížně přístupné měřicí body uvnitř. Často se musí použít i velmi dlouhá prodloužení. Právě zde poskytuje CSC dosud nevídané možnosti, a to díky velké rezervě točivého momentu, spolu s maximálním rozlišením a přesností.

Pro optimální řízení procesů při výrobě karoserií musí být výsledky měření k dispozici co nejrychleji. Vysoká dynamika CSC snižuje výrazně měřicí časy při zachování bezpečnosti. Speciální bezpečnostní koncept umožňuje integraci protikolizního uložení talířku senzoru navíc k již známé protikolizní ochraně otočné hlavy. Uložení zabrání poškození senzoru v případě kolize s měřenou součástí.

Další výhodou CSC je kompletní přebudování výměnného zásobníku snímačů. Podobně jako u hlavy RDS funguje nyní zásobník zcela pasivně. Není tudíž potřebný stlačený vzduch na měřicím stroji, což znamená úsporu nákladů pro uživatele. Zásobník může být umístěn libovolně podle potřeby, protože pracuje bez elektrického připojení.