2D měřicí a inspekční buňky

100% optická kontrola kvality

2D systémy zpracování obrazu ZEISS umožňují 100% optickou kontrolu kvality. K dispozici jsou celková řešení orientovaná přímo na úkoly uživatelů. Jsou založena na modulární stavebnici ZEISS, vyvinuté se zaměřením na aplikaci.

2D měřicí a inspekční buňky

Modulární přístup se projevuje ve struktuře a rozsahu funkcí naší softwarové platformy MVS-2D. S naším softwarem pro zpracování obrazu je například možné zachytit současně více charakteristik produktu s variabilním počtem kamer a efektivně je vyhodnotit.

Naše systémová řešení se dají přizpůsobit díky našemu rozsáhlému portfoliu senzorů od inteligentních kamer až po vícekamerové systémy na bázi PC.

Modulární stavebnice

Aplikace a sestavení

2D systémy zpracování obrazu se používají pro monitorování montáže a výroby. Kamery a osvětlovací systémy lze snadno integrovat do výrobního procesu. Jednotlivé kamery se dají flexibilně nainstalovat, na malém prostoru je umístěn velký počet kamer a příslušných osvětlovacích prvků.

Osvětlení

Součásti jsou osvětleny pomocí LED diod s blízkým infračerveným zářením (NIR), které dosahují maximální intenzity mimo viditelnou oblast spektra a tím snižují vliv okolního světla. Mají kompaktní a robustní kryt, vhodný pro širokou škálu průmyslových odvětví, mohou být tudíž nasazeny v drsném výrobním prostředí i v systémech s minimálním prostorem.

Kamera

Mohou se používat různé kamerové systémy v závislosti na počtu kamer pro kontrolu kvality. K dispozici jsou následující varianty systému:

Inteligentní kamera 

 • Jednoduché kamerové aplikace
 • Vysoká funkčnost a flexibilita
 • Různá rozhraní
 • Ideální pro integraci stávajících strojů a systémů

 

Systém bez ventilátoru 

 • Jednokamerové i vícekamerové aplikace (až 4 kamery)
 • Vysoká funkčnost a flexibilita
 • Plášť v provedení bez ventilátoru
 • Různá rozhraní
 • Ideální pro integraci stávajících strojů a systémů

 

Kompletní systém

 • Větší počet aplikací (s více než 4 kamerami)
 • Vysoká funkčnost a flexibilita
 • Kompaktní elektronika (průmyslový panelový počítač)
 • Různá rozhraní
 • Ideální pro integraci stávajících strojů a systémů, např. montážní linky

Oblasti použití

Kontrola aplikace těsnicího materiálu na kryty
Kontrola zajišťovací polohy pojistných kroužků
Kontrola polohy součástí

Kontrola ozubených komponent:

 • Kompletnost zubů
 • Geometrie zubu (výška, šířka)
 • Úhel zubu
 • Orientace zubů
 • Vrtané otvory / otvory pro naftu
 • Přítomnost kódů drážek
 • Poloha a počet převodových skříní

 

Robotická identifikace součásti pomocí

 • kódu Datamatrix
 • čárového kódu