Navádění robotů

Vysoce přesné navádění robotů

2D a 3D systém zpracování obrazu od firmy ZEISS umožňuje vysoce přesné navádění robotů pro přesné určení polohy objektů a součástí. Jedná se o typické úlohy při automatizované výrobě v různých průmyslových odvětvích.

Navádění robotů

Určení polohy:

Přesně předaná informace o umístění součásti má zásadní význam pro přesné polohování robota v pracovním prostoru a pro provádění následných kroků opracování.

Oblasti použití

Aplikace pro přemísťování typu pick & place

Rozpoznání charakteristických vlastností součásti umožňuje zkontrolovat, zda je umístěna na správném místě a zda může být odebrána. Typickými aplikacemi jsou automatická paletizace, depaletizace a manipulace se součástmi.

Rozpoznání umístění a polohy

Přesné umístění součásti je určeno pomocí softwaru pro zpracování obrazu.

Konstrukce komponent

Charakteristiky polohy součásti jsou rozpoznány a použity na komponenty s využitím kamery.

Pomocí 3D inline měřicí techniky se měří poloha a umístění součásti a systém robotického navádění provádí korekce postupných kroků zpracování v programu měřicího robota.