Software

Inline měřicí technika

Pro inline měření je ZEISS jediným kompletním poskytovatelem všech řídících, softwarových a kalibračních modulů. Proto je společnost ZEISS schopna rychle realizovat individuální požadavky zákazníků a efektivně analyzovat systémy.

Stáhnout nebo objednat literaturu

Kontaktujte nás

Softwarové moduly

Díky odborné kompetenci ve všech technologických modulech inline měřicí techniky může ZEISS dodávat všechny potřebné komunikační moduly v souladu s potřebami a úkoly svých zákazníků.

INDI.Visualization

Software pro vizualizaci v měřicí stanici
 • Řídící karta pro všechny změřené body
 • Zobrazení průběhu měření včetně tolerancí
 • Zobrazení snímků ze senzoru ze systému zpracování obrazu na úrovni GUI
 • Formát seznamu pro rychlé zpracování a výměnu dat
 • Q-Stop a správa tolerancí

INDI.Configurator

Software pro plánování měření (také offline)

INDI.Engine

Software pro řízení procesu měření
 • Připojení k SPC
 • Sběr naměřených hodnot z jednotlivých měřicích počítačů do jedné databáze
 • Vyhodnocení naměřených hodnot

INDI.IR.Calib

Software pro kalibraci IR nejistot
 • Teplotní kompenzace robota
 • (Vlastní zahřátí, kolísající okolní teplota)
 • Matematická nebo fyzikální korekce
   

MVS-3D

Software pro 3D zpracování obrazu dat senzoru
 • Analýza snímků ze senzoru a výpočet naměřených hodnot v souřadném systému senzoru
 • Archivace snímků ze senzoru
 • Simulace změněných nastavení pomocí archivovaných snímků
 • Import plánů měření
 • Teplotní kompenzace senzoru

MVS-2D

MVS-2D je software pro 2D zpracování obrazu. Používá se pro ovládání kamery, zachycení snímků a zpracování obrazových dat.

MVS2D obsahuje následující funkce:

 • Grafické uživatelské rozhraní
 • Automatické ukládání dobrých i špatných snímků
 • Statistické zobrazení chyb
 • Kompletní knihovna zpracování obrazu
 • I/O proces komunikace s SPC
  • Digital
  • Profibus
  • Profinet
  • Modulární koncepce ovladače pro různé kamery a zdroje osvětlení