ZEISS řešení v oblasti měření pro energetický průmysl

Vyšší výkonnost díky přesným kontrolám kvality

ZEISS technologie měření je v elektrotechnickém a energetickém průmyslu používána ke kontrole velkých elektrárenských plynových turbín a ke zvyšování účinnosti obnovitelných zdrojů, např. solární, větrné a vodní energie. Přesné údaje měření je možné použít k provedení kontrol kvality součástí, jako jsou hydraulická čerpadla, turbodmychadla a lopatky turbín. Díky hodnocení naměřených dat je možné vyvozovat závěry ohledně možných výrobních chyb. Tento přístup umožňuje v rámci energetického sektoru optimalizaci široké řady výrobních procesů. Díky rychlejší identifikaci a odstraňování odchylek součástí navíc urychluje kontroly měření a údržbové práce.

Zákazníci používající měřicí technologii ZEISS

Malá firma s velkou vizí

Three-M Tool získává nové zákazníky s podporou firmy Carl Zeiss