ZEISS Metrologické centrum

Metrologické služby, školenia, komerčné merania

Začiatkom roka 2016 ZEISS otvoril v Trnave Meracie a školiace centrum v nových priestoroch. Na ploche viac ako 300 m2 ponúka širokú škálu technológii z portfólia divízie Priemyselnej meracej techniky.

Okrem dotykového merania na zariadeniach PRISMO a CONTURA je možné využiť multi-senzorový systém O-INSPECT, ktorý kombinuje optické a dotykové meranie, ďalej analýzu profilov a drsnosti na zariadení SURFCOM NEX. Novinkou sú 3D skenery ZEISS COMET L3D 2 – kompaktný 3D skener s technológiou modrého LED svetla a ZEISS T-SCAN LV – ručný laserový 3D skener navyše s dotykovou sondou T-POINT LV, ktoré tvoria mobilné CMM s meracím rozsahom
až 35 m3.

Najmladším a najmenším členom rodiny meracích zariadení je nový, inteligentný digitálny merací projektor ZEISS O-SELECT – spoľahlivé meranie stlačením jedného tlačidla.

ZEISS Trnava je akreditovaným skúšobným laboratóriom v zmysle normy ISO/IEC 17025:2005. Okrem systémov dostupných priamo v našom laboratóriu v Trnave zabezpečuje merania na takmer všetkých dostupných ZEISS technológiách (dotyk, optika, laser, RTG, 2D kontúra, drsnosť, 3D skenovanie) vrátane počítačovej tomografie
na CT zariadeniach METROTOM 1500 a METROTOM 800.V rámci školiacich aktivít centrum ponúka softvérové školenia, poskytuje podporu v oblasti metrológie a procesnú kontrolu kvality priamo u zákazníkov a navyše je výhradným poskytovateľom certifikovaných školení AUKOM.

AUKOM je komplexné, porovnateľné a medzinárodne uznávané vzdelanie v oblasti súradnicovej meracej techniky, ktoré sprostredkuje rozsiahle znalosti o prístrojoch, o vyhodnocovaní výsledkov, matematických výpočtoch a prináša základné informácie o kľúčových normách.

Jedno z najlepšie vybavených komerčných meracích centier v Slovenskej a Českej republike v rámci zákazkového programovania a merania ponúka:

  • Príprava off-line meracích programov prípadne on-site podpora zákazníkov
  • Akreditované 3D merania s certifikovaným protokolom o skúške
    3D skenovanie (vrátane merania priamo u zákazníka) 
  • CT meranie (rozmerové analýzy, defektoskopia, porozita materiálu, analýza hrúbky steny)
  • Meranie ozubení (priame, kužeľové, závitovkové, odvaľovacie frézy)
  • Optické a laserové meranie, v prípade potreby doplnené dotykovým meraním 
  • Reverzné inžinierstvo a 3D digitalizácia povrchov

Adresa:

ZEISS Metrologické centrum
Botanická 49
917 08 Trnava
Slovenská republika

Tel.: +421 2 5564 7111