Snížit neproduktivní časy – zdvojnásobit kapacitu ZEISS Palety

You can save valuable time by using pallets to clamp your workpiece before measurement.

Snížit neproduktivní časy – zdvojnásobit kapacitu

ZEISS Palety

Během zakládání součástí měřicí stroj nepracuje. Tento neproduktivní čas lze eliminovat pomocí palet. Palety umožňují upnutí součástí mimo měřicí zařízení a ještě před měřením. Během několika sekund mohou být naložené palety vyrovnány na měřicím stroji - aniž by bylo nutné je znovu kalibrovat. Další čas mohou ušetřit palety pro kalibraci. Na takové paletě je fixován stojan s referenční koulí a případně také kalibrační kroužek a skleněný etalon. Pro kalibraci potom uživatel jen umístí paletu na stroj a spustí proces na měřicím stroji.

Sortiment našich produktů

Paletový systém THETA

ZEISS paletový systém THETA je vhodný pro dotykové souřadnicové měřicí stroje, např. ZEISS CONTURA, ACCURA, PRISMO, XENOS, DuraMax, CenterMax a GageMax.

Paletový systém OMEGA

ZEISS paletový systém OMEGA se používá pro optické měřicí stroje, jako je ZEISS O-INSPECT nebo O-SELECT.

Paletový systém GAMMA

ZEISS paletový systém GAMMA je určen pro CT měřicí zařízení ZEISS METROTOM.

Palety snižují neproduktivní časy

Tip pro měření

For safe storage of your pallets

Several aligned pallets save valuable time. To ensure that the pallets are stored safely and well when not in use, you can store them in the specially designed pallet cabinet.