Pro spolehlivé výsledky měření Kalibrační koule a zkušební tělesa ZEISS

Kalibrace měřicího stroje a snímačů

Jak zajistit spolehlivost vašich výsledků měření: Se zkušebním tělesem sami zkontrolujete přesnost měření vašeho souřadnicového měřicího stroje. Kalibrační koule se používají pro kalibraci vašich snímačů.

ZEISS Zkušební tělesa

Zkušební tělesa pomáhají pečlivě a přesně sledovat přesnost měřicích zařízení. Naše portfolio zahrnuje zkušební tělesa pro souřadnicové měřicí stroje, multisenzorová zařízení, CT měřicí stroje a také pro přístroje na měření struktury povrchu. 

ZEISS Zkušební tělesa
ZEISS Kalibrační tělesa

ZEISS Kalibrační tělesa

Přesná kalibrace je základním předpokladem pro všechna měření. Pro její provádění potřebujete kalibrační (referenční) těleso, může to být podle dané aplikace kalibrační koule, kalibrační kroužek, zařízení s válečky nebo optická šablona. Kalibrační těleso je změřeno referenčním snímačem. Software tak zná polohu a tvar kalibračního tělesa. Ve vztahu k němu mohou být kalibrovány další snímače.

Kalibrační tělesa poskytují jistotu

Tip pro měření